نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
مراد مکوندی
پهلوی کوچک!
اشتراک گذاری

انترناسیونال ۸۸۸
چند شب قبل شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال سخنرانی چندین بار اعلام شده و از پیش نوشته شده ی رضا پهلوی را پخش کرد. این تلویزیون بیست و چهارساعته که به طرز آشکاری به بنگاه تبلیغاتی سلطنت طلبان بدل شده ، پخش این مانور سیاسی و کارزار بی نتیجه آلترناتیو سازی راست روانه را از مدت ها قبل در بوق و کرنا کرده و با شد و مد تمام در یک ساعت پربیننده پخش کرده است تا قند را در دل اپوزیسیون راست پروغرب آب کند. از آن شب هم هر یک ساعت آن را باز‌پخش کرده است تا مبادا گوش احدی از شنیدن آن محروم مانده باشد.روشی را که این تلویزیون در لانسه کردن شخصیت استوک بازمانده پهلوی سرنگون شده در پیش گرفته، مسبوق به سابقه است؛ و اسمش توطئه رهبر تراشی برای مردم است. موفقیتش هم منوط به این است که مردم چشم و گوش بسته باشند. که نیستند و بعد از یک بار قالب کردن خمینی و چهل سال تجربه جدال با سیستم جهنمی و اسلامی او، مردم هشیار و آگاه و صاحب حزب و تجربه و سیاست شده اند و دوبار از یک سوراخ گزیده نمیشوند.
نکته دیگری که به همین مساله مربوط است، موقعیت زمانی این سخنرانی شاهانه! است.پهلوی کوچک زمانی این به اصطلاح فراخوان را سر داده است که همانطور که نوشتم؛ جنبش سرنگونی به مرحله ی بسیار حساسی رسیده است و از طرف دیگر کانون های اپوزیسیون راست و سلطنت طلب از قبیل حزب مشروطه و جمهوری خواهان و فرشگرد و سیمرغ و مدیریت شورای گذار و چند جمع دیگر، یکی پس از دیگری به بن بست های عقیدتی و عملی در حد ناکامی رسیده اند، لذا پهلوی کوچک یادش افتاد که با زبانی دیگر وارد شود؛ این بود که نام پیامش را « پیمان نوین»! گذاشت یعنی با زبان بی زبانی شکست تشکل سازی های اپوزیسیون بورژوازی ایران را اعلام کرد.
و اما پهلوی کوچک در پیمان نامه ی ! یک طرفه اش چه گفت؟رضا پهلوی که خود را رهبر می داند، در بخش هایی از فراخوانش از مردم و احزاب و سازمان ها خواست که فارغ از دسته بندی های سیاسی و عقیدتی گرد پرچم او جمع شوند و کار رژیم را یکسره کنند! رضا پهلوی از خودش نمی پرسد که در این چهل سال و در مقاطع مهم اعتراضات از حمله به کردستان و بمباران های سنندج و سردشت و مریوان و گنبد، خودش و اطرافیان و دوستانش کجا بودند؟هنگامی که در سال ۷۸ دانشجویان معترض را به گلوله می بستند و از پشت بام خوابگاه به پایین می انداختند، ایشان و دور و بری هایش چه پشتیبانی از مردم کرده اند؟در کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، آقای پهلوی چه واکنشی نشان داده اند؟در اعتراضات خیابانی سال ۸۸ که رژیم دست به قلع و قمع گسترده زد، شاهزاده! و محافل نزدیک به او کجا بودند؟در قیام سراسری مردم در بیش از صد شهر در دی ۹۶، پهلوی و حواریونش چه وزنی داشتند؟
همچنین در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که رژیم سفاک را تا سرحد سقوط پیش برد، ایشان چه اقدامی صورت داده بودند؟ جز اینکه در دو مورد اخیر نیز سعی کرده بودند موج سواری کنند و به سرمایه داری چراغ سبز نشان بدهند که اگر سناریوی رژیم چنج را اجرا کرده اند، به او امیدوار باشند.
رضا پهلوی در بخشی از پیامش به استبداد و چپاول و کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی انتقاد کرد بدون آنکه حتی یک کلمه از دیکتاتوری و کشتار و تحمیل فقر توسط پدرش به زبان بیاورد.آقای پهلوی کوچک که خود را دموکرات و مدافع حقوق بشر!معرفی می کند، هنوز رسما اعدام را نفی نکرده است. هنوز به ارتش اعتقاد دارد و به سپاه و بسیج چراغ سبز نشان می دهد و حرفی از انحلال ارتش نمی زند چرا که این نهاد را برای سرکوب نیاز دارد.هنوز جا به جا و مکررا از سرمایه داران و سرمایه گذاری نام می برد و آرمان تسمه از گرده کارگر کشیدن برای فوق سود سرمایه داری را وعده میدهد.هنوز دهانش را پر می کند و از « خاک پاک»! و تمامیت ارضی به نیکی و بعنوان تقدس و خط قرمز نظام مد نظرش یاد می کند.هنوز در مورد آزادی ها و حقوق انسان ها و نظامی که وعده می دهد، کلی گویی می کند.
نه! آقای پهلوی، مردم شما را خوب می شناسند. مردمی که چهل سال با ددمنشانه ترین رژیم دست و پنجه نرم کرده اند، فریب حرف های اتوکشیده و توخالی تو را نمی خورند. بگذار به یادت بیندازم که وقتی در چندسال قبل یکی از هواداران خانواده ات شعاری تودماغی سرداد که «رضاشاه روحت شاد!» و بی بی سی و صدای امریکا و ایران اینترنشنال آن را در شیپور کرده بودند، مردم یکصدا و رسا جواب داده بودند « دنده عقب ممنوعه!»آقای پهلوی ! خوب است که آدم اندازه واقعی اش را بداند.
مردم تصمیم شان را گرفته اند. می خواهند با دست های خود بساط این جرثومه کثیف را برای همیشه در هم بپیچند و رسم هرچه نظام شاه الهی و اسلامی و سرمایه داری را برکنند.کس نیاید به زیر سایه ی بوم، گر همای از جهان شود معدوم.

 
 
https://rowzane.com/content//article=201246