مهرنوش موسوی
این هولیگن ها نماینده فرهنگ مردم ایران نیستند!
دوشنبه, ۱۴ام مهر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

این ملیجک بازی راسیستی که در دفاع از ال کثیر راه افتاده بطور مستقیم و بلاواسطه نتیجه سیاست جمهوری اسلامی است. یک نوع هولیگن مجازی که تفاله سایت تسنیم، کیهان شریعتمداری و صدا و سیما را بلغور میکند. رسانه های جمهوری اسلامی اعلام کردند که گل های پرسپولیس موشکهای شلیک شده جهان اسلام به قلب ریاض بود. همین مقایسه کافی است تا بگوئیم دیدید ما چقدر حق داشتیم که دیشب در مقابل این کارناوال ایستادیم گفتیم کجا؟ هنوز خون نوید افکاری روی دستهای این حکومت خشک نشده است که همراه ورزشکاران جهان خواهان تحریم و بیرون کردن این جنایتکاران از کلیه استادیومهای ورزشی جهان شدیم. هر کسی دیروز اندکی شک داشت، با این هولیگن های مجازی امروز، دیگر باید برایش مسجل شده باشد که حق با ما بود!
عموم ورزشکاران جهان وقتی به راسیسم متهم میشوند، نمی ایستند با تکرار عمل خود کارناوال راه بیندازند. سعی میکنند جامعه را مطمئن کنند که راسیست نیستند. با احترام به قوانین و مقررات بین المللی رفع اتهام میکنند نه با لج بازی راسیستی. اما وقتی کیهان و تسنیم و فارس، بیرون کردن ال کثیر را توطئه ریاض میخوانند، کاری که چهل سال است با دهن کجی به کلیه قوانین بین المللی جهان میکنند، نتیجه اش این میشود که راسیسم را به عنوان تصویر فوتبال ایران جلو جهان میگذارند. دیشب میگفتند ال کثیر برای تحقیر جمعی از مردم جهان این کار را نکرده، منطورش عضو کوچکی از خانواده اش بوده است. سئوال ما این است امروز چی؟ این هولیگن های راسیستی که با وجود تیترهای فاشیستی و راسیستی رسانه های نظام به این تحرک دامن زدند، اینها دیگر بطور قطع منظورشان چشمهای بادامی برادرزاده هایشان نیست. اینها منظورشان این است که خوب میکنیم که راسیست هستیم! خیلی ساده جمهوری اسلامی برای رسیدن به مقاصد جنایتکارانه اش، از میان قشر ابله، نوکیسه و بی درد و عار این جامعه و سلبرتیهای ماله کش تحرکی راسیستی را سازمان داد تا به جهان نشان دهد که به هیچ قراردادی پایبند نیست.
این تحرک ارتجاعی اما ثابت میکند که وظیفه ما دیده بانی جامعه ایران و اعلام زنگ خطر به موقع علیرغم هیاهو و همهمه مردم است. اگر دیشب به خاطر نوید افکاری گفتیم که از روزی که نوید اعدام شد، معنی ورزش و ورزشکار در این مملکت در گرو بایکوت بین المللی این حکومت و راه ندادن تیم هایش به کلیه سکوهای ورزشی جهان است، امروز میگوئیم این یک حکومت فاشیستی است که به مقررات ورزشی جهان دهن کجی میکند. این نظام، سینما و تلویزیون درست نمیکند که فیلم بسازد. عمارت هنری درست کرده که مقاصد اسلامی و تروریستی اش را پیش ببرد. عین همین کار را هم با ورزش کرده است. اینها یک مشت اسلامی فاشیستند. ابایی ندارند که به خاطر اتهام راسیستی بیرونشان کنند. اگر ابا داشتند گل زدن پرسپولیس را با زدن موشک مقایسه نمیکردند. هولیگن بازی راه نمی انداختند.
برای فوتبال آسیا دیگر باید دستکم امروز مشخص شده باشد که راه چاره فقط بایکوت جمهوری اسلامی و تیم هایش در همه بازیهاست! باید راهشان ندهند! جهان باید به این نظام در زمینه ورزش کارت قرمز نشان بدهد. این ملیجک ها هم نماینده مردم ایران نیستند. خاک بر سر پرسپولیس که ایمیج راسیستی را به خاطر دستمزدهای میلیاردی به خودش اضافه کرد! به جای تحرک ضد راسیستی، جزو ماشین تبلیغات فاشیستی حکومت شدند.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی