کیوان جاوید
اوباشان در خدمت حکومت اوباش اسلامی
جمعه, ۱۸ام مهر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

علم‌الهدی، نماینده خامنه ای و امام جمعه مشهد، در دیدار با اعضای مجلس گفت: «ما طبق دستور رهبری ستاد ساماندهی فرهنگی حاشیه شهر مشهد را راه‌اندازی کردیم و بسیاری از جوانانی که به خاطر فقر و محرومیت اوباش محله بودند با کار فرهنگی، بسیجی محل شدند و جلوی بسیاری از اغتشاشات را گرفتند».
دو نکته در این اظهار نظر علم الهدا توجه را جلب میکند:
اول اینکه سالیان درازی است که دیگر نمی توانند با فریب مذهب و وعده بهشت کسی را به کام مرگ و دفاع از حکومت منحوس اسلامی بکشانند. کاربرد مسخ و فریب ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی سالهای زیادی است که به پایان رسیده است و حکومت اسلامی فاقد بسیج ایدئولوژیک است. از این نظر مردم با خیل وسیعی از نیروهای حزب اللهی زبان نفهم که حاضرند برای «دین و ایمانشان» خون بریزند رو برو نیستند. رژیم پول می دهد و مزدور اجیر می کند و نیروهای اجاره ای سرکوبگر در مقابل اعتراضات وسیع و سراسری و خیزش های عمومی این آمادگی را دارند که فورا میدان را خالی کنند و رژیم را تنها بگذارند.
دوم اینکه موج اعتراضات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رژیم را در هم پیچیده است و حکومت اسلامی در مقابل این همه اعتراض به کلیت حکومت رسما اعلام می کند که حافط این حکومت اوباشان هستند. در واقع حکومت در وحشت از شورش «سی میلیونی» که در راه است، به قصد ترساندن مردم اعلام می کند پشتشان به باج گیرها و لات ها و اوباش گرم است. و این دیگر واقعا اوج بدبختی یک حکومت است که رسما اعتراف می کند در برابر طوفان انقلابی که در راه است سپر دفاعی ای ندارد.
با این حساب آیا پایان حکومت اسلامی را نزدیک نمی بینید؟

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی