مینا احدی
یک پوزه بند برای دهان محمد جواد لاریجانی!
شنبه, ۳ام آبان, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

محمد جواد لاریجانی انتشار کاریکاتورهای محمد توسط هفته نامۀ فرانسوی “شارلی ابدو” و سربریده شدن ساموئل پتی، آموزگار فرانسوی را نتیجۀ ارزش های جمهوری فرانسه و دفاع امانوئل ماکرون از این ارزش ها دانسته و گفته است که آنچه به انتهای خط نزدیک شده نه اسلام، که لائیسیته یا “سکولاریزم غربی” است.

محمد جواد لاریجانی نوشته است : “هر دو حادثۀ اتفاق افتاده” یعنی انتشار کاریکاتورهای محمد توسط “شارلی ابدو” و “سربریدن داعشی” ساموئل پتی “دست پخت های همین سکولاریزم غربی است” که به گفتۀ لاریجانی، “آقای ماکرون با حرارت از آن دفاع ایدئولوژیک می کند”.

 این نقش محمد جواد لاریجانی برای ما آشنا است. او سالها رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه حکومت نکبت اسلامی و مسئول توجیه کثافات و جنایات حکومت اسلامی بود. این کثافت که در توجیه و بی ادبی و وقاحت علامه دهر است اینبار آمده بگوید اگر یک تروریست اسلامی بدلیل مثلا توهین به پیغمبرشان چاقو بر داشته و یک نفر را کشته، تقصیر به عهده لائیستیه است و نه اسلام و تروریستهایی که راحت خون میریزند.

حرف حسابش این است که بگذارید اسلامیها پاریس و فرانسه را فتح کنند. بگذارید در همان جا هم دهان ببندند و بکشند و یک حکومت اسلامی شبیه به حکومت نکبت اسلامی در ایران را سازمان دهند . به اسم دفاع از حق مردم مسلمان بگذارید قتل ناموسی سازمان دهند حجاب بر سر زنان بکشند و قدم به قدم مناطقی را قرق کنند و تعدادی لمپن اسلامی بر جان و زندگی مردم هراس بیفکنند.

در دنیایی که جنبش اسلامی برای قدرت گرفتن و تحمیل قوانین ضد انسانی خود، خون میریزد، این جناب برای دفاع از سر بریدن و خون ریختن، با وقاحت به لائیستیه حمله میکند و میخواهد به بقیه خط بدهد که کماکان در روزهایی که مردم شریف ایران و دنیا از قتل سبعانه یک معلم خشمگین هستند، کوتاه نیایند و سوراخ دعا را عامدانه گم کنند تا وقیحانه آماده حمله بعدی باشند.

برای ما این سناریو آشنا است و نفرت انگیز! در ایران یک تعداد میکشند و خون میریزند و چند نفری از جمله این جناب به اسم مسئول سازمان حقوق بشر اسلامی! توهین و بی ادبی میکنند و در توجیه سنگسار و اعدام و چشم در آوردن و دست بریدن سخنرانی میکنند. محمد جواد لاریجانی را خوب می شناسم، او از همان اولین روز سازمان دادن کمیته علیه اعدام و سنگسار هر بار که می دویدیم کسی را از طناب دار و یا سنگسار شدن به دست این جنایتکاران نجات دهیم سر و کله اش پیدا میشد و از دهانش لجن می بارید و سعی میکرد توجیه کند و جنایت را لباس اسلامی بر تن کند و  با اتکا به نسبیت فرهنگی و مماشات دولتهای اروپایی با این جنایتکاران حتی سنگسار را  به افکار عمومی اروپا بفروشد! و سران کشورهای اروپایی به این کثافت اسلامی دست دوستی میدادند و هر بار به وراجی های او در باره حقوق بشر اسلامی که از آن خون و جنایت میچکید گوش میدادند. الان در مقابل کمی تندی ماکرون در رابطه با آخوندهای مبلغ آدم کشی و مساجدی که ترور سازمان میدهند این یکی از آن گوشه دنیا صدایش بلند شده با همان ادبیات و وقاحت و پررویی آخوندی و اسلامی ، میگوید اگر تروریست را بگیرید و یا اخراج کنید، به همگرایی مسلمانان حمله میکنید و اسلام هراسی راه می اندازید.

این فرد متهم است و باید هر جا پایش را بگذارد دستگیر و محاکمه شود.
محمد جواد لاریجانی مدعی است که لائیستیه به بن بست رسیده، نخیر جناب آنچه به بن بست رسیده حکومت شما، قوانین انسانکش و ضد انسانی شما و اخلاقیات و فرهنگ اسلامی است که  ما امروز  نه فقط با هراس مردم از اسلام، بلکه با انزجار و نفرت بحق این مردم از اسلام بعنوان دین مدافع ضدیت با زن، دین مخالف آزادی بیان و حقوق انسانی و دین مدافع قتل و سر بریدن و خون ریختن مواجه هستیم . نفرت می فهمید نه هراس و نه فقط در فرانسه بلکه در ایران و عراق و لبنان و همه جا.

پس بهتر است خفقان بگیرید و ببینید که اوضاع در همه جا دارد به ضرر شما تغییر میکند و دیر نیست روزی که همه شما پای میز محاکمه کشانده شوید و دنیا به شما نشان دهد که در مقابل جنایت به اسم هر دین و نهادی و مذهبی ، بشر متمدن می ایستد و دیگر نمیگذارد برای چاپیدن و فربه شدن و دزدی،  بکشید و لجن پراکنی کنید. اتفاقا تعیین تکلیف با این جنبش دارد در ایران اتفاق می افتد و اتفاقا بدلیل اعتراضات مردم در ایران و کشورهای اسلام زده و بدلیل اعتراضات ما در دنیا است، که مردم دارند بیدار میشوند و   دارند تکلیف خود را با شما و دوستان آدمکش شما در دنیا روشن میکنند. باشد تا صبح دولتتان بدمد!
مینا احدی

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی