مینا احدی
زن کشی در بطن مذهب اسلام و حکومت نکبت اسلامی است!
جمعه, ۲۱ام آذر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

این عکسها را در همه جا پخش کنید و در مورد این فاجعه که یکشنبه هفته قبل اتفاق افتاد، در کوچه و خیابان جار بزنید! حسن و اسماعیل دو قاتل بیرحم، که خواهر خود سرگل حبیبی را سربریدند، چرا که او را مامورین حکومت نکبت اسلامی بدلیل حضور یک مرد در خانه اش دستگیر و سپس تحویل برادران جانی او دادند.

این چه حکومتی است که در خانه های مردم سر میکشد و در خصوصی ترین مسائل آنها دخالت میکند؟ این چه حکومتی است که حتی وقتی به آنها خبر میدهند زنی رابطه جنسی خارج از ازدواج دارد، پاسخ نمیدهد این به دولت ربطی ندارد و امر خصوصی شما است؟ این چه حکومتی است که اگر بفهمد جان زنی در چهار دیواری خانه در خطر است، از او دفاع نمیکند؟ نخیر اینها وظایف این حکومت نیست، چرا که ما با حکومت اسلامی ایران طرف هستیم، حکومتی که با سرکوب و کنترل زنان به قدرت رسیده و با دفاع از ناموس پرستی و به هیچ انگاشتن زنان دوام و بقا پیدا کرده است. این حکومت مبتنی بر مذهب نکبت اسلام، حکومت قاتل زنان است این داعش حاکم بر ایران است.

جار بزنید علیه حکومتی که زن را آدم حساب نمیکند و درقوانین زن ستیز خود، به پدر و شوهر و برادر و مردان قاتل و قسی القلب اجازه میدهد، سر زنان را از تن آنها جدا کنند، اگر برخلاف میل این ها رفتار کردند.

این بار فاجعه در سنندج اتفاق افتاد. شب یکشنبه، ٩ آذر ١٣٩٩ برابر با ٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ سرگل حبیبی زن جوان و مادر دو کودک ، ساعت ۲۳ در منزل شخصی خود با یک مرد جوان توسط نیروهای کلانتری ۱۵ سنندج بازداشت و به زندان برده میشود .همان شب همسر سرگل حبیبی با خانواده وی تماس و از آنها خواسته است که به کلانتری بیایند و فرزندشان را به خانه‌اشان ببرند. چهار مرد باهمدیگر دست به دست هم میدهند و سناریوی قتل سرگل را تکمیل میکنند. قاضی کشیک، همسر این زن و دو برادر که با چاقوهایی تیز شده در جیب هایشان به کلانتری مراجعه میکنند.

دو برادر ناموس پرست و مسلمان این زن، یکساعت بعد جسد تکه تکه شده این زن را در یک بیابان در اطراف سنندج روی زمین می اندازند!!

قاضی حکومت اسلامی که اگر هم برادران سرگل او را نمیکشتند، خود حتما حکم اعدام او را میداد، یک روز کامل در مقابل اعتراضاتی که به او شد که چرا او را تحویل قاتلین داد، سکوت کرد و سپس گفت قتل سرگل حبیبی را تائید میکنیم اما سر او را از بدنش جدا نکرده اند، فقط به شکم او چاقو زده اند. آفرین به حکومت اسلامی که حداقل از کشتن زنان با چاقو و زدن ضربه به بدن زنان دفاع میکند و نه بریدن سر آنها!!!

تف به این حکومت، تف به این قوانین و تف به اسلام!

مذهبی که زن را برده جنسی مردان تعریف کرده و هر خطایی از این بردگی جنسی بودن را با اشد مجازات پاسخ میدهد، مذهب و فرهنگی که در اعماق آن جامعه حک شده و تعداد نه چندان کمی از مردان و برادران و پدران و همسران را به قاتلین بالفطره تبدیل میکند. مذهبی که زن ستیز مطلق است و احساس و عواطف و رابطه جنسی زنان را امری اجتماعی میداند و از زن میخواهد فقط به مردان حریص و وحشی اسلامی خدمات جنسی بدهند. اسلام وقتی به قدرت برسد و حاکمین و قضات بیماری که سالها است با آنها آشنا هستیم، قدرت تصمیم گیری داشته باشند، فقط خون میریزند. به دهان اینها پوزه بند زدیم که الان نمیتوانند سنگسار کنند، وگرنه این حاکمین زنان را جلوی چشم جامعه تکه تکه میکردند اگر رابطه خارج از ازدواج داشتند. در ایران اما باید بسیار بیشتر از اینها علیه زن کشی اعتراض کرد. آن جامعه احتیاج به جراحی فکری دارد. رنسانسی که با نقادی کامل قران و دور انداختن قوانین و سنتهای ضد زن اسلامی باید به پیش برده شود. جمهوری نکبت اسلامی را با همه این قوانین و سنتها باید به زباله دان تاریخ انداخت!

مردم آزاده سنندج، مردم آزاده ایران!

این فرهنگ و اخلاقیات و این حکومت و این قوانین روزانه خون می ریزند و هیچکس نباید در مقابل این زن کشی ساکت بماند. متاسفانه قاتلین زنان و دختران در کردستان و در سراسر ایران، تا جایی که به قتل های موسوم به قتل ناموسی برمیگردد، افراد خانواده هستند. مردمی که در بین ما زندگی میکنند و یکباره با دیدن رابطه یک زن با یک نفر که مورد تائید اینها نیست چاقو برداشته و آدم میکشند. این قتلها در ایران، رشد و شدت بیشتری بخود گرفته و متاسفانه اعتراض بر علیه این قتلها هم بسیار محدود است.

قتل زنان مبتنی بر ناموس فرض کردن آنها است، پس باید باصدای بلند اعلام کرد که زن ناموس هیچکس نیست! که فرهنگ و مناسباتی که زنان را برده و اسیر تعریف میکند متعلق به هزار و چهار صد سال قبل است. که مردان وقیح و خشن باید دست از سر زنان بردارند و هر جا که نشانه ای از این فرهنگ و اخلاقیات دیدید، در هر جایی فورا به آن اعتراض کنید.جامعه ایران به یک جراحی عمیق احتیاج دارد. جراحی فرهنگ و اخلاقیات و تفکر و سنت و مهمتر از همه جراحی حکومت و قوانینی که ضد زن است و با ریختن خون زنان نفس میکشد.

ننگ و نفرت بر قوانین و سنتهای ضد زن اسلامی نابود باد حکومت اسلامی ایران

انترناسیونال ۸۹۸

مینا احدی

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی