ناصر اصغری
جمهوری اسلامی دشمنان خودش را خوب می شناسد
چهارشنبه, ۶ام اسفند, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

جوانمیر مرادی، یکی از شناخته شده ترین فعالین جنبش کارگری ایران، طی یادداشتی که در رسانه های اجتماعی منتشر کرده است، از صدور قرار جلب بابت تبلیغ علیه جمهوری اسلامی خبر داده است. او را که اطلاعات سپاه نبی اکرم کرمانشاه اواسط دیماه ۱۳۹۹ به اتهام عضویت در گروه های دشمن جمهوری اسلامی دستگیر کرده بود، روز ۴ اسفند طی یک ابلاغیه الکترونیکی از جرم تبلیغ علیه نظام باخبر کردند. این جرمها عبارتند از: بازنشر فراخوان بازنشستگان به تجمع روز ۲۱ دیماه، جمع آوری کمک خوراکی و بهداشتی برای کودکان کار و انتشار گزارش و تصاویر از شرایط کار و زندگی کودکان کار، اعتراض به اعدام نوید افکاری و روح الله زم، تهیه و انتشار پیام ویدیوئی به مناسبت سالگر کشته شدگان اعتراضات آبان ۹۸، مصاحبه در مورد وضعیت زندانیان سیاسی و مصاحبه درباره اعتراضات و اعتصابات کارگری با رسانه های خارج کشوری.

اعتراض به پیگرد جوانمیر مرادی و همه فعالین سیاسی، اجتماعی واضح است که ادامه خواهد داشت و فشارهای داخلی و بین المللی برای پیگرد و اذیت و آزار فعالین کارگری و سیاسی نه تنها یک لحظه هم روی شکنجه گران جمهوری اسلامی کم نخواهد شد، بلکه بیشتر هم خواهد شد. اما آنچه که اینجا بیشتر از فشارهای دائمی جمهوری اسلامی به فعالین اجتماعی جلب توجه می کند، نوع “جرم”هایی است که به جوانمیر ابلاغ شده اند. جمهوری اسلامی هم جرمهای خودش را می شناسد و انتشار آنها را با پیگرد قانونی جواب می دهد: “اعتراض و اعتصابات کارگری و مصاحبه درباره آنها”! دشمنان خودش را هم می شناسد که همین فعالین کارگری هستند که خوشنامند، که مورد اعتماد و اطمینان جامعه هستند که یار و یاور اعتراضات کارگری، بازنشستگان و کودکان کاری هستند که جمهوری اسلامی زندگی را از همان کودکی بر آنها تلخ و تباه کرده است. که دنیا می خواهد از زبان آنها وضعیت جامعه را بداند و بلندگو در اختیارشان می گذارد. جوانمیر مرادی فقط یکی از هزاران تن از این فعالین کارگری و اجتماعی است که اگر بروید از هر کدام از آنها بپرسید چیزی جز دفاع از کارگران و کودکان کار، جز حق خواهی و انعکاس جنایاتی که جمهوری اسلامی و شرایطی که این رژیم قرون وسطائی بر جامعه تحمیل کرده است نخواهید شنید. جوانمیر مرادی فقط یکی از دهها هزار فعال اجتماعی است که در این چهل و اندی سالی که این رژیم بر این جامعه چنگ انداخته است، توسط شکنجه گران و آدمکشان این رژیم مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند.
جامعه “جرم”های خود را می شناسد و جمهوری اسلامی هم دشمنانش را!

۴ اسفند ٩٩، ٢٢ فوریه ٢٠٢١

ایسکرا ۱۰۸۱

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی