نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
نسان نودینیان
در حاشیه سفرقالیباف به کردستان
اشتراک گذاری

ادامه سیرک مزدوران حکومت اسلامی به کردستان اینبار با سفر قالیباف انجام میشود.نمایش بی حاصل و عجیبی را دنبال میکنند. خنده آور شده مثل هر نمایش و سیرکی! مردم میگویند چرا این مزدوران یکی پس از دیگری روانه کردستان میشوند. یکی با ماشینهای ضد گلوله و دیگری مثل قالیباف در هوا به “دیدن” مردم مریوان میرود. میگویند و گزارش داده اند که از هوا توسط یک مزدور همقطار و هم مسلکش، استاندار کردستان مشکلات مردم مریوان گزارش شده است.خنده دار نیست! واقعی است!

مردم مانده اند سفرهای سریالی اینها به چه دلیل است. کدام مشکل مردم در سنندج و یا مریوان را در هوا جواب میدهند. نیروهای نظامی و امنیتی روز نهم مارس بعد از هشت مارس سنندج را نظامی کرده اند. مردم میگویند این جنایتکاران چرا وحشت و ترس از مردم این برایشان سنگین و بر جسته شده است. لابد میدانند مردم برای فرصت و برپایی اعتراض میگردند و گر نه چرا باید سنندج روز نهم مارس نظامی شود.

سفر سریالی سران جنایتکار حکومت اسلامی یکی دو تا نیست. از خامنه ای، محسن رضایی، جهانگیری و قالیباف و دیگر مزدوران یکی پس از دیگری به کردستان میایند. تا با استقبال اجتماعی روبرو شوند، تا قلب زخمی شده مردم را “فتح” کنند! تا شکاف عظیم طبقاتی و سیاسی و تنفری که در چهار دهه گذشته مردم کردستان از حکومت اسلامی دارند “التیامی” ببخشند. و یا رضایت مردم از نظامشان را جلب کنند!. اما و مثل همیشه همواره با بی اعتنایی و نه بزرگ مردم روبرو میشوند. با تنفر و نارضایتی مردم روبرو میشوند. اقبالی و شانسی برای توهم پراکنی و رای جمع کردن برای مناسک ریاست جمهوری اسلامی سال هزار و چهارده را کسب نمیکنند. جواب مردم به مناسک های انتخاباتی مثل همیشه شرکت نکردن و بی اعتنایی و آتش زدن بساط مناسک انتخاباتشان است. کارنامه اینها هزار برابر زیر صفر است. اندازه ارقام اختلاس و دزدی هایشان ده رقمی است، ردی گرفته اند. شکاف عمیقی به لحاظ سیاسی و طبقاتی در کردستان و همچنان در سطح سراسری ایجاد شده، سفرهای سریالی دیگر جوابگو نیست. متاسفیم!
مزدوران و نیروهای محلی هم با روحیه و فضای عمیقا اعتراض مردم در کردستان آشنا هستند. خودشان بستگانشان، دایی و خاله، عموو عمه و فرزندانشان در فقر بسر میبرند. در صف بیکاری میلیونی هستند. خوشباوری و اتکا به حکومت اسلامی در میان طیف مزدوران محلی هم دیده نمیشود.
در اثربیکاری و فقر که بر پیکر جامعه ایران و کردستان نشسته است، هر روز به تعداد محلات حاشیه نشینی شهرها افزوده میشود! تعداد کولبران هر روز بیشتر میشود، دست فروشی هم هر روز افزایش پیدا میکند. مردمیکه در اثر بیکاری کولبری میکنند هر روز توسط نیروهای جنایتکار و آدمکش نیروهای انتظامی کشته میشوند. کودکان محروم از تحصیل! اعتیاد و تن فروشی و کودکان خیابانی و مردمی که بی سرپناه شده و زاغه نشین شده اند رشد سرسام آوری کرده است! دستگیری های وسیع دو ماه گذشته را مردم فراموش نکرده اند.
در دو هفته گذشته چندین نفر در زندانهای سنندج و کرمانشاه اعدام شده اند. در ده ماه گذشته در زندان سنندج بیش از ده نفر اعدام شده اند.
مردم فقر، بیکاری، دستگیری و اعدام در حکومت اسلامی را تجربه میکنند.
سعادت و خوشبختی و رفاه و کرامت انسانی در این نظام ممنوعه است.
مردم از حضور حکومت اسلامی سفرهای سریالی آنها متنفرند. مردم حکومت اسلامی را نمیخواهد. مردم در آبان ماه اعلام کرده اند حکومت اسلامی نابود باید گردد.
نسان نودینیان
٩ مارس ٢٠٢١
١٩ اسفند ٢٠٢١

 
 
https://rowzane.com/content/nasan_nodinian/article=214539