نسان نودینیان
در حاشیه محکومیت سمیرا مرادپور، سردبیر نشریه «روژمان»
دوشنبه, ۱۶ام فروردین, ۱۴۰۰  
اشتراک گذاری

متهم اصلی و گرداننده شبکه های جاسوسی و فعالیت علیه احزاب آپوزیسیون ایرانی و فعالین سیاسی، احزاب ناسیونالیستی در اقلیم کردستان هستند!
خبر؛ ((دهم فروردین دادگاه اربیل در اقلیم کردستان سمیرا مرادپور، سردبیر نشریه «روژمان» را برای جاسوسی و تلاش برای ربودن و کشتن یک روزنامه نگار دارای تابعیت آمریکا(آقای علی جوانمردی) مجرم شناخت)). رسانه ها و میدیای اجتماعی در خبرها نوشته اند که سمیرا مرادپور به پنج سال حبس محکوم شده است
فعالیتهای تروریستی حکومت اسلامی در عراق و در کردستان عراق تازگی ندارد. سمیرا مرادپوراولین، دهمین، صدمین جاسوس و مزدور حکومت اسلامی در کردستان عراق نیست. بخش عمده از رهبران احزاب ناسیونالیست کرد و اسلامی ها در اقلیم کردستان ستاد جاسوسی حکومت اسلامی هستند.
سمیرا مرادپور بیش از دو سال است در اقلیم کردستان مشغول جاسوسی و طرح ریزی ترور فعالین سیاسی بوده است. او قطعا با اطلاع و کمک اتحادیه میهنی، حزب دمکرات کردستان عراق، گوران و… مدارک اقامت در کردستان عراق را گرفته و با همکاری این احزاب با پوشش فعالیت ژورنالیستی مشغول فعالیتهای تروریستی بوده است.

جمعبندی اهداف تروریسم اسلامی و فعالیتهای جاسوسی حکومت اسلامی در عراق
حکومت اسلامی با استقرار سپاه قدس و بدر و سرازیر کردن انواع تروریستهای آدمکش و جاسوس به کشورهای منطقه و بویژه عراق، لبنان و سوریه با استفاده از خلا سیاسی و ثبات اجتماعی، سیاست هژمونی اسلامی را دنبال کرده است.
حکومت اسلامی در عراق بیش از دو دهه و بویژه از سال ٢٠٠١ببعد صدها عملیات نظامی و لشکر کشی توسط سپاه قدس و بدر با همکاری جریانات اسلامی و اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق علیه مبارزات مردم سوریه و علیه آزادیخواهی و مبارزات مردم در عراق را انجام داده است. حشد شعبی و سازمازماندهی نیروهای اسلامی آدمکش علیه زنان آزادیخواه و کمونیستها و مردم آزادیخواه که مخالف دموکراسی موزاییکی قومی ــ مذهبی هستند از تبعات این هژمونی اسلامی است که حکومت اسلامی با پرداخت هزینه های میلیاردی از جیب کارگران و مردم زحمتکش و تحمیل فقر، پیش برده است.
حکومت اسلامی همواره کوشیده است برای تحکیم موقعیت داخلی و منطقه ای خود بهره برداری کند. به مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در عمق مناطق مرکزی کردستان عراق لشکر کشی کرد. مقزهایشان را توپ باران و بمباران کرد. امکان تحرک نظامی از مرزها را با همکاری نزیدک احزاب ناسیونالیستی کردستان عراق را گرفته است و با همکاری حلقه بگوشان شبکه جاسوسی رهبران اتحادیه میهنی با لشکر کشی حشد شعبی مانع برگزاری رفراندوم در ۲۵ سپتامبر سال ٢٠١٧ شد. و با ناکام شدن رفراندوم عملا احزاب ناسیونالیستی در کردستان را دنبالچه سیاستهای میلیتاریزمی و ضدیتش با حق دخالت مردم در سرنوشتشان، هژموتی اسلامی و ضد آزادی را رقم زد.

در بیش از سه دهه گذشته مردم کردستان عراق میدانند که حضور تروریسم حکومت اسلامی موقعیت اقتصادی و امنیتی مردم را خراب و ویرانگر کرده است.
عراق در نیم قرن اخیر “عراق خونین” است. جنگ و بمب و کشتار جمعی و آواره شدن، تصویر عراق در این دوران است. موزاییک قومی ــ مذهبی در حاکمیت، میلیتاریزم نظامی با حضور امریکا و کشورهای ائتلاف، حاصل خونین بودن عراق امروزی است!ا
حکومت سلامی و اسلام سیاسی در عراق بخش بزرگتری از معماران سناریوی سیاه، خونین و تروریسم در عراق هستند. کردستان عراق تحت نفوذ و هژمونی دولتهای ج.ا و دولت فاشیستی ـ اسلامی ترکیه هستند. حزب دمکرات کردستان عراق با دولت ترکیه در ارتباط نزدیک است و با فرماندهان ارتش ترکیه در مناطق شمالی تر کردستان ارتباطات نزدیکی دارند. در بخش جنوبی تر کردستان عراق، مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی سپاه قدس و جمهوری اسلامی با قدرت و با مانورهای نظامی و سیاسی در همکاری نزدیک و استراتژیک تری با اتحادیه میهنی همکاری می کنند. اتحادیه میهنی در واقع تحت فرماندهی سیاسی و نظامی سپاه قدس و نیروهای ج.ا است. در دوره های بسیار بحرانی عناصر سپاه قدس بویژه تروریست بقتل رسیده قاسم سلیمانی، حزب جلال طالبانی را کمک کرده و از متلاشی شدن آنها جلوگیری کرده اند. با در نظر گرفتن این ارتباطات تنگاتنگ مابین نیروهای سپاه قدس و اتحادیه میهنی در اقلیم کردستان، ج.ا تا کنون بیش از صد نفر از اعضا اپوزیسیون ومخالف ج.ا و سرنگونی طلب را ترور کرده است. کنسولگری های جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان محل های سازماندهی تروریسم در عراق و کردستان هستند. در مناطق اتحادیه میهنی مانور نیروهای سپاه قدس از همه جا بیشتر است. آدم و عالم میگویند که اتحادیه میهنی بخشی و ارگانی از نیروهای سپاه قدس هستند. در مرزهای مشترک ایران و عراق بویژه در مرزهای مشترک کردستان سالانه چند میلیارد دلار بابت باجگیری و گمرک و مالیات توسط اتحادیه میهنی و اقلیم کردستان و با همکاری سپاه قدس و بورژواهای کرد از دسترنج مردم و بویژه کولبران سرمایه گذاری میشود. در یک کلام حکومت اقلیم کردستان و بویژه اتحادیه میهنی با اتکا به نیروهای سپاه قدس شریک جرم و همدست تمامی مصائب اقتصادی و اجتماعی و تروریسم مردم در کردستان عراق هستند.

حکومت اقلیم کردستان نمونه ای برجسته و نفرت انگیز از حاکمیت و هژمونی احزاب قومی و ناسیونالیست کُرد است که کارش به تباهی کشاندن زندگی اجتماعی مردم و جامعه منجر شده است. در کردستان عراق بیکاری و فقر بیداد میکند و شکاف طبقاتی عمیقی ایجاد شده است. تعدادی از سران احزاب حاکم در قدرت، به ثروتهای نجومی رسیده اند. اینها در سایه تروریسم و نظم نوین و خونین جهانی بوش پدر و با سرکوب ارگانهای حاکمیت توده ای مردم، با سرکوب کمونیستها و زنان آزادیخواه، با سرکوب و ترور روزنامه نگاران و سلب آزادی های فردی، با همکاری دولتهای مرکزی در عراق، عربستان سعودی، ترکیه و ایران و دارو دسته های اسلامی، کردستان عراق را برای احزاب چپ و کمونیست، طرفداران برابری طلبی، کمونیستها، آزادیخواهان و احزاب مخالف و سرنگونی طلب و فعالین سیاسی مخالف ج.ا، به مکانی ناامن و محلی پُر از ترس و مرکز تروریسم تبدیل کرده اند. اینها مصطفی سلیمی زندانی سیاسی و فراری از زندان سقز را در روز روشن به حکومت اسلامی تحویل دادند و بعد از کمتر از دو روز اعدام شد.

سیاست حکومت اسلامی ضدیت با آزادی و آزادیخواهی و پیشبرد تروریسم علیه آپوزیسیون ایرانی است.
در کردستان عراق چند هزار نفر از فعالین سیاسی و احزاب آپوزیسیون مخالف حکومت اسلامی به ناچار ساکن شده اند و زندگی پُر از مخاطره و نا امن و به لحاظ معیشتی نامناسب را دارند. وارد کردن فشار روحی و روانی و درست کردن ده ها دایره امنیتی، تروریستی و جاسوسی علیه احزاب آپوزیسیون ایرانی و فعالین سیاسی اهداف جدی حکومت اسلامی است.
دخالت حکومت اسلامی و سازماندهی شبکه های تروریستی و جاسوسی محکوم است. احزاب ناسیونالیستی کُرد(اتحادیه میهنی، حزب دموکرات کردستان عراق، حزب گوران یا تغییر و جریانات اسلامی) شریک جرم حکومت اسلامی هستند.
با محاکمه سمیرا مرادی جاسوس او برای مدتی زندانی میشود و یا با بند و بستهای پنهانی آزاد میشود. در عراق و کردستان عراق صدها شبکه تروریستی و جاسوسی حکومت اسلامی در جولان هستند.
مردم در عراق و در میدانهای تحریر راه را نشان داده اند. مردم مبارز و انقلابی در میدانهای تحریر اعلام کرده اند «بغداد حره حره، إیران، بره بره» (بغداد، آزاد، آزاد؛ ایران برو بیرون، بیرون). جواب قاطع ما نابودی و کوتاه شدن دست جنایتکارانه، تروریستی و جاسوسی حکومت اسلامی در ایران و منطقه است.
نسان نودینیان
١۵ فروردین ١۴٠٠
۴ آوریل ٢٠٢١

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی