نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
نسان نودینیان
روز جهانی کارگر و توجه به محلات حاشیه نشین شهرها
اشتراک گذاری

هر روز به تعداد محلات حاشیه نشین افزوده میشود. ترکیب و بافت ساکنین محلات حاشیه نشین عمدتا کارگران و اقشار زحمتکشی هستند که درآمدهای متوسط نزدیک به دویست هزار تومان دارند. در محلات حاشیه نشین میزان بیکاری و نداشتن موقعیت شغلی بالا است. ساکنین محلاتی که به حاشیه نشین ها شناخته میشوند در طول چند دهه اخیر، معیشت و حقوق شهروندی آنها همواره چالش اصلی با نهادهای حکومت اسلامی بوده است.
زنان قربانیان اصلی در محلات حاشیه نشین هستند.
حاشیه‌نشینی خود خشونت علیه زنان است. میزان خشونت علیه زنان در محلات حاشیه نشین بالا است. زنان در محلات حاشیه نشین مورد خشونتهای جسمی، اقتصادی و اجتماعی قرار میگیرند. در این محلات زنانی زندگی میکنند که در اثر فقر به اعتیاد و تن فروشی تن میدهند. کار خانگی بر اثر بیکاری و حاشیه نشینی آنها بیشتر از زنانی است که حاشیه نشین نیستند. کم نیستند زنانی که در محلات حاشیه نشین زندگی میکنند، توسط پلیس و نیروهای نظامی و امنیتی و شهرداری ها با رویکردی جنایی به آنها برخورد میکنند. بویژه اگر در دام اعتیاد و تن فروشی بیفتند با تهدید و خشونت و رفتارهای تحقیر آمیز دستگیری و زندان بخشی از زندگی آنها را رقم میزند.
کودکان ساکن این محلات در شرایط بسیار ناامن و فلاکتباری زندگی میکنند. محرومیت از تحصیل و آموزش و دسترسی پیدا نکردن کودکان در طول روز به خوراک و میوه، بهداشت و نبودن مراکز آموزشی، پارک و محلهای تفریح و بازی شرایط ظالمانه و سختی است که به آنها تحمیل میشود. کودکان این محلات در معرض بیشترین و خطرناک ترین آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد و تن فروشی و اذیت و آزار جنسی قرار میگیرند.
لیست محرومیتهای زیستی، رفاهی، بهداشتی، دارویی و معیشتی ساکنین محلات حاشیه نشین طولانی است. بیان زندگی فاجعه بار ساکنین محلات حاشیه نشین و میزان تحقیر و ستمهایی که به آنها وارد میشود در حکومت اسلامی به امری عادی تبدیل شده است.
حکومت اسلامی با سیاستهای ظالمانه اش شکاف طبقاتی عمیقی در میان بخش ها و اقشار مختلف جامعه را ایجاد کرده است. مردم و ساکنین محلات حاشیه نشین شهرها قربانیان نظام ظالمانه و ضد انسانی حکومت اسلامی هستند که زندگی و نفس کشیدن آنها را با “محلات غیر قانونی”، با “فروش مواد مخدر” و با “اعتیاد و تن فروشی” جنایی کرده است. و آگاهانه به این سیاست و رویکرد و جنایی کردن محل زندگی مردم و ساکنین محلات حاشیه نشین شهرها دامن زده است.
اتاق های فکر و به اصطلاح محققین اجتماعی آکادمیک حکومت اسلامی صدها و هزاران صفحه درباره محلات حاشیه نشین، شرایط زندگی و کمبودهای این محلات نوشته اند. به باور من اینها با برجسته کردن اعتیاد، تن فروشی و نزاع های خانوادگی و جنایی کردن فضای محلات حاشیه نشین راه چاره ای جز امنیتی کردن و کشاندن پلیس و نیروهای امنیتی به این محلات را انجام نداده اند و عملا برای رفع و کمک به ساکنین این محلات اقدامات جدی در عرصه اجتماعی انجام نمیدهند. اینها بخشی از پروژه های درآمد زای نیروهای لابیستی مقامات ریز و درشت حکومت اسلامی هستند که با انجام پروژه های تحقیقی میلیون ها تومان را به جیب میزنند.
سیستم امنیتی در حکومت اسلامی با تفرقه و تقسیم بندی مردم محلات حاشیه نشینی به عنوان اراذل و اوباش و مجرمان و معتادین و فروشندگان مواد مخدر عملا زندگی بخش عمده مردم محلات را جنایی میکنند و بخش عمده از ساکنین این محلات را مورد حملات خشونت بار قرار میدهند. دستگیری و زندان و اعمال خشونتهای پلیسی را به بخشی از سیاست و اقدامات به اصطلاح امنیتی خودشان تبدیل کرده اند.
مبارزه علیه جنایی و امنیتی کردن زندگی ساکنین محلات حاشیه نشین توسط پلیس و نیروهای امنیتی و نظامی چالش بزرگ اجتماعی برای مردم این محلات است.
در کردستان بیش از پنجاه محله حاشیه نشین کوچک و بزرگ گزارش شده است. حاشیه نشینی مترادف است با محرومیتهای همه جانبه اجتماعی (مسکن و معیشت، رفاه و دارو و امکانات پزشکی و… و در شرایط کنونی واکسن رایگان کرونا).
درد و مشکلات ساکنین محلات حاشیه نشین بیشمار است. بیکاری، فقر و نا امنی معیشتی در صدر این دردها و مشکلات اجتماعی هستند.
تامین معیشت در گرو این است به ساکنین محلات حاشیه نشین که در موقعیت بیکاری دائمی قرار دارند و از برخورداری از حقوق و مزایا برای تامین معیشت، اجاره مسکن، دارو و پزشک و فرستادن فرزندان به مدرسه و دانشگاه عاجزند حقوق پایه و ماهانه پرداخت شود. و به کارگران و جوانانی که فاقد موقعیت شغلی هستند بیمه بیکاری مکفی پرداخت شود.
سرپناه(مسکن مقاوم) مهمترین و ضروری ترین نیاز ساکنین محلات حاشیه نشین است.
دسترسی نداشتن ساکنین محلات حاشیه نشین شهرها به مراکز بهداشتی و پزشکی یک معضل دائمی آنها است.
در دسترس قرار دادن امکانات تست کرونا واکسیناسیون مجانی در محلات حاشیه نشین شهرها فوری ترین نیاز انسانی است.
سازماندهی مردم محلات حاشیه نشین و حمایت از آنها امری فوری ـ اجتماعی و انسانی است. توجه فعالین کارگری و اجتماعی را به این وظیفه مهم انسانی جلب میکنیم.

٣١ فروردین ١۴٠٠
٢٠ آپریل ٢٠٢١

ایسکرا ۱۰۸٩

 
 
https://rowzane.com/content//article=218006