مینا احدی
خطاب به نسل جوان در ایران! فریده آرمان، یکی از بیشماران بود. این نسل را بشناسید!
جمعه, ۳ام اردیبهشت, ۱۴۰۰  
اشتراک گذاری

زنی آزاده و فعال که هر جا رفت، از انسانیت دفاع کرد و از جهانشمولی حقوق انسان و اینکه یک دنیای بهتر امکان پذیراست. به زندگیش نگاه کنید، نه بهتر است بگویم این زندگی را زیر ذره بین بگذارید و همه جوانب آنرا با دقت نگاه کنید، نگاه کنید تا ببینید آن جامعه که ما از آنجا آمده ایم، چگونه کار میکند، کدام نیروها و کدام سنتها و کدام گرایشات در آن فعالند و چگونه کار ما هم نسل های فریده، سخت و هرکولی بوده و چگونه هنوز هم ، ما بیشماران را رسانه های مینستریم در خارج کشور ایگنور میکنند و ما باید همزمان در چندین و چند جبهه شمشیر بزنیم و فریده یکی از رزمندگان عزیز این جبهه بود که متاسفانه روز پنج شنبه ٢٢ آوریل قلب مهربانش از طپش باز ایستاد.
از دیروز فکر میکنم، اگر فریده یک اپسیلن به حکومت و یا اصلاح طلبان امتیاز داده بود، اگر فریده قبلا همانند بسیاری از اینها که رسانه هایی همچون بی بی سی و ایران انترناشنال و من و تو را قرق کرده اند، با حکومت همکار و همدم بود، اکنون خبر مرگ او را در این شبکه ها می شنیدیم و لابد کمی هم در مورد زندگی او حرفی زده میشد.
بی دلیل نیست که فریده را و خبر از دست دادن او را منتشر نمیکنند، آنها مشغول رصد کردن فراز و نشیب زندگی کسی که با پونز حجاب بر سر زنان کرده، یا کسی که سازنده سپاه پاسداران بوده و یا کسی که هنوز هم از حضورخود در کنفرانس برلین و دفاع از شر کمتر و خاتمی دفاع میکند، و یا در بهترین حالت مشغول پخش حرفهای کسانی هستند که از رادیکالیزم قبلی خود کوتاه آمده اند، هستند، فریده به این صف تعلق نداشت.
فریده از نسل دیگری بود، نسلی که از روز اول حکومت اسلامی را دون شان بشر میدانست و لکه ننگ همراهی با این حکومت و یا امتیاز دادن به این حکومت را هیچگاه در پرونده خود نداشت، او نه فقط مخالف این حکومت که مبارز علیه آن بود .
فریده یک خصوصیت دیگر هم داشت، مخالف حکومت دیکتاتور قبلی بود. این هم یک ویژگی همه ما نسل شکست نخوردگان هست. هر سال که به سالگرد انقلاب مردم و سرنگونی حکومت پهلوی نزدیک میشویم، سر و صدا و هیاهو و حملات به نسل ما شدیدتر و وقیح تر میشود. این بار با طرفداران دیکتاتوری پهلوی روبرو میشویم که میگویند نسل ما بهشت را خراب کرد و جهنم ساخت و سنگ و کلوخ بطرف ما پرتاب میکنند.
نسل ما پرچم آزادی و رفاه و انسانیت و تغییرات بنیادی را در دست داشت، قبل از جهنم حکومت اسلامی و در طول چهل و سه سال انسانکشی این حکومت. ما چهل و سه سال است که هم در عرصه نظری و هم عملی شمشیر میزنیم و خواسته های خود را صیقل میدهیم و یاد میگیریم و پاسخ میدهیم که ایران تافته جدا بافته نیست و دنیا و مردم در سراسر کره خاکی، با انقلاب و مبارزه و سرنگون کردن دیکتاتورها به پیش رفته اند و حکومت اسلامی ایران نتیجه انقلاب ما نبود، بلکه ضد انقلابی بود برای سرکوب ما. میگوییم، نظام های استثمارگر و سرکوبگر را باید سرنگون کرد و دنیای لایق بشر در این قرن باید ساخت.
پس به سرنوشت فریده در این مورد هم توجه کنید : او همسر مهدی میرشاهزاده از زندانیان سیاسی طیف چپ بود که در زمستان ۶۲ در زندان اوین به اتهام همکاری با سازمان اتحاد مبارزان کمونیست اعدام شد.همسر دوم وی، غلام کشاورز نیز از رهبران اصلی حزب کمونیست ایران در دهه ۶۰ خورشیدی بود که هنگام دیدار با خانواده خود در قبرس، ترور شد.
فریده در این مورد در یک سخنرانی خود گفت:
“درست امروز در همین ساعت نه و نیم شب بیست سال پیش غلام را در مقابل چشمان مادرش ، برادرش و من که همسرش بودم به گلوله بستند. بیست سال پیش من در یکی از خیابانهای شهر لارناکا در کشور قبرس بعد از اینکه صدای شلیک چند گلوله را شنیدم و یکباره دیدم که غلام به زمین افتاد، و خون آلود شده است، دنیا برایم سیاه شد. می دانستم چه اتفاقی افتاده . می دانستم که دیگر تمام است ، می دانستم که این جانیان غلام را ترور کردند. می دانستم که دیگر هرگز او را نخواهم دید.
نمی دانم با چه قدرتی فریاد می کشیدم و آمبولانس می خواستم . می گفتم کمک کنید آمبولانس خبر کنید. غلام را کشتند. فریاد می زدم “این بی شرفها ، غلام را کشتند” وقتی چند نفر غلام را در ماشینی گذاشتند و به طرف بیمارستان راه افتادند من خود را به ماشین دیگری که آنجا بود رساندم تا سوارآن شوم و به دنبال آنها بروم که در این ماشین برادر بزرگترم را دیدم که او نیز گلوله خورده و خون الود است. او را هم مردم در این ماشین گذاشته بودند تا به بیمارستان برسانند. اصلا نفهمیدم که او چطور تیر خورده و چرا . همه چیز سریع اتفاق افتاد. در بیمارستان مرکزی شهر فقط دقایقی غلام را دیدم بی هوش بود. پلیس زیادی به آن جا آمده بود. با وجود اینکه حال خیلی بدی داشتم پلیس ها دائم سوال می کردند که چرا می خواستند او را بکشند و او کیست؟ فریاد می زدم بروید کنسول گری جمهوری اسلامی ، قاتلین آنجا هستند. جمهوری اسلامی همسرم را ترور کرده . جمهوری اسلامی غلام را کشته، این یک ترور سیاسی است”
و هم سرنوشتان فریده و هم نسلان او داستانها دارند در مورد زندانی بودن خود و یا اعدام دوستان و عزیزان خود. ما را در دهه شصت سلاخی کردند و بسیاری از هم نسلان ما زندانی بودند و لطمات فراوان جسمی و روحی را متحمل شدند. کسانی که حتی در مورد رنج و درد و آلام آنها هم کمتر در رسانه های اصلی می شنویم و می بینیم.
فریده مدتی در کردستان پارتیزان بود و سپس به اروپا آمد، در سوئد و در شهر مالمو، در رسانه ها رفت و با صدای بلند گفت ایران کشور اسلامی نیست، کشوری است با حکومت فاشیست اسلامی، رفت و گفت با این حکومت سازش نکنید و رفت و گفت زنان در ایران علیه حجاب اسلامی و اجباری هستند و حجاب کودک نقض حقوق کودک است.
او خود در تمام مدت زندگیش برای بهبود زندگی مردم همین امروز تلاش کرد و در سوئد و مالمو زندگی دهها نفر را نجات داد.
فریده فراخوان روز جهانی نه به حجاب را داد و خود از جمله زنانی بود که اعتراض عریان کرد و از نزدیک با سازمان فمن همکاری میکرد.
فریده آرمان عاشق زندگی بود. اینهم یکی از ویژگیهای او بود. لذت بردن از هر لحظه و هر زیبایی طبیعت و جامعه.
در مورد فریده بسیار بیش از اینها میتوان نوشت، نکته ای که میخواهم روی آن تاکید کنم، اینست که او یک نمونه از نسل ما است. هزاران و هزاران نفر از ما در ایران و در دنیا پراکنده هستیم. نسلی که سر به آسمان میزد و از بد روزگار در ایران تحت حاکمیت فاشیستها بیشترین لطمات را خورد و مهم این بود که کوتاه نیامد. فریده نماینده لایق نسل ما بود.
این نسل را بشناسید و سانسور این نسل را در رسانه ها و … دور بزنید و در مورد این نسل، نسل خاوران، نسل انقلابیهای سرنگونی طلب، نسل کمونیستهایی که کوتاه نیامده اند، نسل زنان معترض و آزادیخواه، نسل جنگجویان برای دنیای بهتر بنویسید و با اینها بیش از پیش آشنا شوید.
فریده و زندگیش را برای دیگران تعریف کنید. نمونه ای از نسل شکست نخوردگان!
امروز میخواهم ادای احترام کنم به فریده آرمان و هم نسل های خودم که در دنیا و در ایران هستند و با وجود این همه فداکاری و از جان گذشتگی، ادای احترام واقعی به اینها نمیشود، باشد که با سرنگون کردن حکومت اسلامی همه مردم ایران و نسل جوان در ایران و در دنیا ببیند و بداند که هم نسلان شکست ناپذیر ما چه ها کردند.
زنده باد یاد فریده آرمان قهرمان
زنده باد یاد و خاطره نسل شکست نخورده !
سرنگون باد حکومت اسلامی ایران!

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی