حمید تقوایی
پیام به کارگران قهرمان هفت تپه: جشن خلع ید، جشن طبقه کارگر علیه کل نظام سرمایه داری است
دوشنبه, ۲۰ام اردیبهشت, ۱۴۰۰  
اشتراک گذاری

با گرمترین سلامها و درودها به شما کارگران مبارز نیشکر هفت تپه
دستاورد و پیروزی مهم شما در خلع ید از دارودسته مافیائی حاکم بر نیشکر هفت تپه را تبریک میگویم.
این پیروزی ثمره مبارزات و اعتصابات پیگیر و قهرمانانه شما است. این پیروزی تنها شما کارگران هفت تپه نیست بلکه پیروزی کل طبقه کارگر در ایران است. گفتمانی به راه انداخته اند که گویا این بخاطر لطف این یا آن مقام بوده است، گویا ناشی از دعواهای جناحی است، و یا برای زمینه سازی انتخابات این تصمیم گرفته شده است. روشن است که اینطور نیست. تردید نداشته باشید که بدون اعتصابات و مبارزات شما رژیم مجبور نمیشد که اسدبیگی و دارو دسته دزد او را کنار بگذارد. این دستاورد شما است و باید با اتکا بر آن قدمهای بیشتری بردارید ، به مبارزه و به اعتراضات خودتان ادامه بدهید تا تمام خواستهای یر حقتان متحقق بشود.
همانطور که بدرست اعلام کرده اید نباید بجای باند اسدبیگی باند مافیائی دیگری، حال خصوصی و یا دولتی و “خصولتی” و یا نیمه دولتی نیمه خصوصی بر هفت تپه حاکم بشود. باید امور را خودتان در دست بگیرید. همانطور که رهبران و پیشروان شما در سخنرانیهای پرشورشان در جشن پیروزی اعلام کردند باید امور کارخانه بدست کارگران سپرده بشود. خواست شما نظارت و اداره شورائی است. مدتهاست این خواست را مطرح کرده اید وخلع ید اولین قدم در این جهت است. نباید دوباره نیشکر هفت تپه را بدست دارو دسته های دزد و فاسد دیگری داد. دولتی و یا غیر دولتی شما در برابر کل این بساط چپاول و مفتخوری ایستاده اید.
اسدبیگی فقط کارفرما و مدیر مرکز تولیدی شما نبود. بلکه مظهر کل طبقه سرمایه دار در ایران بود. و شما هم در برابر او کل طبقه کارگر را نمایندگی میکنید. این جنگی است به پهنه سراسر ایران. و این مبارزه باید تا خلع ید کامل، خلع ید سیاسی و اقتصادی از مفتخوران حاکم به پیش برود و به پیروزی نهائی برسد.
همانطور که رهبران شما اعلام میکنند اکنون وقت آنست که یک یک خواستهایتان را مطرح کنید و قدم بقدم آنها را بدست بیاورید. مثل بازگرداندن کارگران اخراجی به کار، و آزادی سپیده قلیان که “جرم” اش دفاع و حمایت از مبارزات شماست. باید اعلام کرد که حمایت از مبارزه کارگران جرم نیست، افتخار است. هفت تپه باید با تمام نیرو برای آزادی سپیده قلیان بمیدان بیاید. همین طور برای تحقق همه خواستهای دیگر مثل ختم پرونده سازیهای امنیتی و توقف تعقیبها و بازداشتها و دستگیریها و دیگر مطالبات برحقی که اعلام کرده اید.
محور و کلید مساله بدست گرفتن امور کارخانه بوسیله خود کارگران است. این حرف دل همه کارگران و حرف دل همه مردم بزیر خط فقر رانده شده در ایران هست و شما دارید به نمایندگی از آنها اعلام میکنید که همه امور باید بدست خود مردم سپرده بشود. ما دولت مافوق مردم، ما بخش خصوصی و دولتی، دارو دسته اسدبیگی ها و امثالهم را نمیخواهیم. مدیریت و اداره کلیه امور مربوط به تولید و امور اجتماعی و سیاسی میتواند و باید بدست خود مردم انجام شود تا همه مردم بتوانند روی آزادی و رهائی را ببینند.
حرکت شما در این جهت هست. خلع ید از کارفرما یکی از پیشرویهای مهم جنبش کارگری است بخاطر اینکه مالکیت بر کارخانه ها و بر تولید یک اصل مقدس سرمایه داری در همه جای دنیا است. نمونه هفت تپه یکی از موارد معدودی است که جنبش کارگری در جامعه ای بلند میشود و با خواست خلع ید مبارزه میکند و پیروز میشود و آنرا جشن میگیرد.
جشن خلع ید از هفت تپه فراتر میرود. این جشن طبقه کارگر علیه کل نظام سرمایه داری است و این روز میتواند مثل اول ماه مه در تاریخ ثبت و بزرگ داشته بشود. روزی که کارگران در هفت تپه، در پایتخت اعتصابات جهان، توانستند از سرمایه داری در یک مرکزی تولیدی خلع ید کنند و امور را خودشان بدست بگیرند.
این دستاورد مهمی است برای طبقه کارگر در ایران و برای طبقه کارگر جهانی.
یک بار دیگر این پیروزی را به شما کارگران قهرمان و رزمنده هفت تپه تبریک میگویم و امیدوارم این مبارزه تا تحقق همه خواستهای برحق شما، و تا خلع ید کامل، خلع ید سیاسی و اقتصادی، از مفتخوران حاکم در ایران ادامه پیدا کند.
با امید پیروزی
٢١ اردیبشهت ١۴٠٠، ١٠ مه ٢٠٢١

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی