نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
نسان نودینیان
رای ما سرنگونی! در حاشیه مضحکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرها در کردستان
اشتراک گذاری

نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران حکومت اسلامی برای مضحکه انتخابات بی رونق ریاست جمهوری و به اصطلاح شوراهای اسلامی شهرها، تعدادی از مزدوران و قاچاقچیان حرفه ای مزدور را بسیج کرده اند. در شهر سنندج مزدوران، “خالد زالیە، حاجی عطا، اسعد شبرنگ ” و تعدادی دیگر را برای تبلیع مضحکه انتخابات بکار گرفته است. استخدام مزدوران محلی البته تازگی ندارد. حکومت اسلامی در چهار دهه گذشته با توسل به زور، تهدید و ایجاد فضای قمه گردانی توسط اوباشان و مزدوران محلی در حمایت نیروهای سپاه پاسداران در هر بزنگاه و تند پیچ اجتماعی و سیاسی برای بقا و نمایش های انتخاباتی دست بدامن مزدوران محلی میشود و برای بسیج عوامل مزدور از جیب مردم هزینه های مالی میلیونی را خرج میکند.
تکاپو و تلاش های حکومت اسلامی برای نمایش مضحکه انتخابات هایش اینبار و در سال جاری (١۴٠٠) با دشواری های بشدت اجتماعی و مردمی روبرو شده است. در سال جاری در ده ها تجمع و راهپیمایی های وسیع از جانب کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، مالباختگان و توده های وسیع مردم و کانالهای اجتماعی و میدیایی در هر تجمع و اعتراضی علیه نمایش و مضحکه انتخاباتهای حکومت اسلامی اعلام کرده اند، ” ما رای نمیدهیم”، “رای ما سرنگونی” است. این فریاد آزادی خواهی و رهایی بخش میلیون ها نفر از مردم است که علنا و شفاف مضحکه انتخابات را افشا، مردود و به آن مهر باطل زده اند. مردم عملا از یکسال گذشته مهر باطل و مردودی به هر نوع مضحکه انتخاباتی (ریاست جمهوری و به اصطلاح شوراهای اسلامی شهرها) زده اند.
درکردستان مردم علیه مضحکه انتخابات ریاست جمهوری همواره ایستاده و در این مضحکه ها شرکت حداقلی(از دوایر مزدوران محلی و کار بدستان مزدور هستند) فراتر نرفته است.
اما، در کردستان همواره به بهانه مضحکه انتخابات شورای اسلامی شهرها دست به بسیج خانواده ها و ایل و تبار خود زده وعملا تعدادی را برای انتخاب اعضای شورای اسلامی شهرها به پای صندوقهای رای می برند. اکثریت مردم کردستان به خوبی با ماهیت اراذل و دزدهای حرفه ای محلی اعضای مزدور «شوراهای اسلامی شهرها» که صحنه گردان حضور و بقا حکومت اسلامی هستند، آشنا هستند.
مردم در سال جاری (سال ١۴٠٠) صدها قدم جلو آمده اند. فضای سیاسی و اعتراضی در ایران با اعتصابات کارگری با اعتراضات بازنشستگان و معلمان و پرستاران و با شعار “ما منزلت و معیشت میخواهیم” و با شعارهای خیابانی ” ما رای نمیدهیم”، “رای ما سرنگونی است”، پیشرویهای هایشان را تثبیت و با آمادگی بالایی علیه حکومت اسلامی و مضحکه های انتخاباتی صف بندی کرده اند.
مردم کردستان را فرا می خوانیم بساط مضحکه های انتخاباتی را بر سر حکومت اسلامی خراب کنند. تلاشهای ارتجاع محلی و کسانیکه برای رسیدن به سمت های شوراهای اسلامی شهرها ثبت نام و در لیست کاندیداها قرار میگیرند افشا و رسوا کنند. در یکسال گذشته لیست اعضای شوراهای اسلامی که در ردیف دزدی و اختلاس بوده اند کم نیست. ده ها نفر از این مزدورها از جیب مردم زحمتکش با پرداخت نکردن حقوق های کارگران شهرداری دست به دزدی و اختلاس زده اند و با مافیای اقتصادی و باندهای مختلف سپاه پاسداران در شبکه های اختلاس و دزدی شریکند.
دوایر مزدور از قبیل مزدوران (“خالد زالیە، حاجی عطا، اسعد شبرنگ “)، (“انجمن تجلیل از هنرمندان، هفتەنامە ئاڵا، ڕۆژباش کوردستان و هفتەنامە سرزمین”) را افشا و رسوا کنید.
در کردستان بساط مضحکه های انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر ها در اردیبهشت ۱۳۹۶ با اعتراضات کوبنده جوانان و مردم انقلابی مردم کردستان ناکام شد، بنر های تبلیغاتی را به آتش کشیدند. فضای اعتراض های کوبنده مردم در کردستان مضحکه انتخابات های ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهرها را بی رونق کرد. ٢٧ خرداد سال جاری با بنر و شعارهای “رای نمیدهیم”، “رای ما سرنگونی” محلهای مضحکه های انتخابات را به میدان مبارزه و اعتراض تبدیل کنیم.

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۸ می ۲۰۲۱

ایسکرا ۱۰٩۳

 
 
https://rowzane.com/content//article=220993