حمید تقوایی
هفت تپه و انتخابات
جمعه, ۲۸ام خرداد, ۱۴۰۰  
اشتراک گذاری

بدنبال انتشار کلیپ حضور دو تن از فعالین هفت تپه در ستاد رئیسی و بحث ها و نظرات مختلفی که در این باره مطرح شد، هفته گذشته شاهد انتشار اطلاعیه ها و بیانیه هائی با امضای جمعی از کارگران هفت تپه و سندیکای نیشکر هفت تپه و یادداشتهائی از جانب اسماعیل بخشی و ابراهیم عباسی و دیگر فعالین سرشناس هفت تپه بودیم. این بیانیه ها و یادداشتها حساب کارگران هفت تپه و مبارزات آنها را از اقدامات چند نفر که با تبلیغات انتخاباتی رئیسی تداعی شده بودند کاملا جدا میکند. از قبل هم البته روشن بود که نباید اقدام چند نفر باعث بشود کل مبارزات کارگران هفت تپه و دستاوردهایشان بزیر سئوال برود. متاسفانه عده معدودی چنین کردند و با توسل به اقدام چند نفر کل اعتصابات هفت تپه و دستاورد خلع ید و جشن پیروزی کارگران را نفی و تخطئه کردند. من در مصاحبه ای که تحت عنوان “هفت تپه: توطئه ها، چالش ها و سیاست اصولی” منتشر شد بر این نکته تاکید کردم که جایگاه و اهمیت هفت تپه و دستاوردهایش نباید تحت الشعاع مسائل انتخاباتی حکومت قرار بگیرد و اکنون برخورد فعالین سرشناس هفت تپه بیش از پیش بر این واقعیت صحه میگذارد. هفت تپه در هفته گذشته نشان داد که نه تنها با کسانی مثل خنیفر و چشم خاور نمایندگی نمیشود، نه تنها هیچ توهمی به انتخابات حکومت ندارد بلکه سنگر محکمی علیه کل این مضحکه است.
اسماعیل بخشی در اینستا گرامش مینویسد:
” … مدعیان بجای رسیدگی به مطالبات و دغدغه کارگران و رفع این معضل هر روز در میتینگ های مبتذل انتخاباتی شان، هفت تپه و کارگران و عکس های یادگاری شان را به رخ رقیبان می‌کشند
امروز به این مدعیان که سودای میز پاستور مستشان کرده است اعلام می‌کنیم دغدغه کارگران هفت تپه #آب است نه #انتخابات بنابراین استفاده تبلیغاتی از هفت تپه و کارگران برای فریب و کسب رأی از مردم، ممنوع.
در کنار و همصدا با مردم میمانیم نه رأی می‌دهیم نه از کسی حمایت می‌کنیم.
ما فقط به فکر منافع طبقاتی خود هستیم و می‌دانیم از این صندوق چیزی عاید طبقه در رنج کارگر نمی‌شود. “
و ابراهیم عباسی میگوید:
“آقای #رئیسی برو آنجا که ترا منتظرند
هفت تپه #آب نیست، #نان نیست، #رای هم نیست. سفره کارگران هفت تپه برای شما نانی ندارد. هفت تپه از دست دسیسه های اسدبیگی دارد از دست میرود آنوقت شما دوربین تان را به سمت کارگر میگیرید برای حمایت شما در انتخابات!”
این صدا و پیام هفت تپه است. با این ترتیب اشتباه چند کارگر و توطئه های حکومتی برای سوء استفاده از اعتبار هفت تپه در بازیهای انتخاباتی شان نتیجه معکوس داده است. امروز هفت تپه، پایتخت اعتصابات جهان، سنگر مقابله با مضحکه انتخاباتی حکومت نیز هست. هفت تپه امروز به نمایندگی از کل طبقه کارگر ایران در برابر مضحکه انتخاباتی ایستاده است و این بهترین پاسخ به تمام دسیسه ها و توطئه هائی است که خواستند در فضای انتخاباتی بر سر هفت تپه آوار کنند.
در آخر لازم میبینم سخنی هم با کارگران رزمنده هفت تپه داشته باشم. اطلاعیه شما با امضای جمعی از کارگران هفت تپه این عنوان را دارد ” اطلاعیه درباره همزمانی پیگیری های نمایندگان کارگری هفت تپه با زمان تبلیغات انتخابات و روشنگری درباره یک اتهام وارده به برخی از آنها” و در متن اطلاعیه نیز توضیح داده شده است که “دو تن از نمایندگان عزیز و تلاشگر ما” برای پیگیری خواسته هایمان به تهران رفته اند و با چند نفر از مقامات ملاقات داشته اند اما مقامات سوء استفاده میکنند و بنر تبلیغاتی رئیسی را در جلسه نصب میکنند و غیره.
نکته من اینست که دوستان عزیز این توضیحات با اقدامات دیگر همین دو نفر، مثل برپائی تجمع دیگری با مضمون تشکر از رئیسی در فردای جشن پرشور شما، حضورشان در میتینگ انتخاباتی رئیسی در اهواز و سکوتشان در مورد همه این مسائل تا همین امروز خوانائی ندارد. اگر هدف شما حفظ اتحاد صفوف کارگران است این اتحاد فقط با موضع گیری شفاف و رادیکال در قبال اتفاقاتی از این قبیل تامین میشود. طبیعی است که در هر مرکز تولیدی کارگرانی هستند که هم ممکن است در اعتراضات فعال باشند و هم به حکومت و یا جناحهائی از آن توهم دارند و یا فکر میکنند از این طریق میتوانند به خواسته هایشان برسند. اگر چنین نبود با پدیده هائی مثل شوراهای اسلامی و خانه کارگر مواجه نبودیم. بنابرین نیازی به مطرح کردن “همزمانی طرح مطالبات با تبلیغات انتخاباتی رئیسی” نبود. مذاکره با مقامات حکومتی بمنظور پیگیری خواستهای کارگران نیز امری طبیعی و بخش تفکیک ناپذیری از مبارزات کارگری است. اینها همه قابل فهم است. اما اینجا مساله بسادگی توهم دو فعال کارگری به رئیسی است و باید بروشنی همین را گفت.
در هر بخشی از جامعه و از جمله در میان کارگران چنین افرادی وجود دارند. مهم این است که مبارزات طبقه کارگر علی العموم و بطور مشخص اعتصابات درخشانی مثل اعتصابات هفت تپه را نباید و نمیتوان با مواضع افرادی از فعالین سنجید و قضاوت کرد. امروز هفت تپه، به یمن مواضع و یادداشتهای رادیکال و کوبنده شما در مورد انتخابات، صدای گویای کل طبقه کارگر علیه مضحکه انتخاباتی حکومت نیز هست. شما توطئه رژیم را در سوء استفاده از اعتبار هفت تپه به عکس خود تبدیل کردید و همین نشان میدهد که توهم این یا آن فعال کارگری به حکومت جایگاهی در مبارزات و مقاومت و تعرض سرسختانه و سازش ناپذیر شما ندارد. امیدوارم در ادامه مبارزاتتان برای حق آبه و پیگیری خواستهای برحق دیگرتان همچنان متحد و سرسخت به پیش بروید و دستاوردهای بیشتری داشته باشید. حزب ما با تمام توان و امکانات خود در کنار شما و حامی شما است.
١٧ ژوئن ٢١

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی