نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
نسان نودینیان
فراخوان به کارگران شهرداری ها در کردستان.از اعتصابات کارگران پیمانی نفت حمایت کنید.
اشتراک گذاری

اعتصاب کارگران پیمانی  نفت،  گاز و پتروشیمی ها هر روز گسترده تر میشود. بیش از ٧۵ شرکت در ده استان در اعتصاب اند. هزاران کارگر  برای افزایش حداقل دستمزد به بالای دوازده  میلیون، پرداخت بدون تعویق دستمزدها، بهبودی ایمنی،  امکانات و استانداردهای بهداشتی در  محیط کار دائمی شدن قرار دادها و  حذف شرکت های  پیمانکاران و …  دست به   اعتصاب زده  اند.

کارگران   شهرداری در   سطح  سراسری و در کردستان همواره در  چند    سال گذشته برای مقابله با پرداخت نکردن  بموقع حقوقهایشان و  علیه پیمانکاران، بهبود ایمنی کار و افزایش دستمزدها دست به  مبارزه، تجمع و  راه پیمایی  و اعتصاب زده  اند.

بخشهای مختلف کارگران از جمله کارگران شهرداریها با اعتصاب و تجمع و با راه پیمایی علیه شرایط مشقتبار معیشت و پایین بودن حقوقهایشان و علیه پرداخت نکردن مزدشان هر روزه در اعتراض و مبارزه با بخش خصوصی و دولتی سرمایه دارانند. از بیست و  نهم خرداد  سال جاری  اعتصاب کارگران پیمانی  نفت،  گاز و پتروشیمی ها هر روز گسترده تر میشود. بیش از ٧۵ شرکت در ده استان در اعتصاب اند. هزاران کارگر  برای افزایش حداقل دستمزد به بالای دوازده  میلیون، پرداخت بدون تعویق دستمزدها، بهبودی ایمنی،  امکانات و استانداردهای بهداشتی در  محیط کار دائمی شدن قرار دادها و  حذف شرکت های  پیمانکاران و …  دست به   اعتصاب زده  اند.

خواستهای کارگران پیمانی صنایع نفت خواست همه گیر طبقه کارگر  و  اقشار مختلف و  کارکن جامعه  است. خواستهای  کارگران  شهرداری نیز در اعتراضاتشان اساسا بر  محور کوتاه کردن   دست پیمانکاران، افزایش  دستمزدها و  حقئق  و  مزایا،  پرداخت  بموقع  حقوقها و ایمنی  محیط  کار مطرح  شده است.

این مهم است که هر بخش از کارگران با حمایت و پشتیبانی از اعتراضات و اعتصابات دیگر بخشهای کارگری فضای همبستگی و پیوند سراسری را گسترش دهند و از این طریق به جنبش طبقاتی خویش نیروی بیشتری بدهند. باید از اعتصابات و اعتراضات یکدیگر فعالانه حمایت کنیم.

دوستان کارگر در شهرداریها!  

از  اعتصاب و  خواستهای کارکران نفت فعالانه حمایت کنید. فعالانه در کنار هم طبقه ایهای خود کارگران نفت بایستید. خلع ید  از  پیمانکاران،  افزایش  دستمزدها و بهبود شرایط کار و معیشت  خواست و  پرچم اعتراض و  مبارزه  شما و همه کارگران معترض در  چند  سال گذشته بوده است.

در  شهرهای  کردستان با  انتشار   بیانیه های  حمایتی از  گارگران نفت و  خواستهایشان به  میدان   بیایید. در چند  روز  گذشته درشهرهای کردستان توسط  فعالین کارگری و نهادهای  مدنی،  معلمان بیانیه  های  حمایتی منتشر   شده و  از خواست و  اعتصابات  کارگران  پیمانی حمایت کرده  اند.

تلاش های مبارزاتی شما و اعتصابات مداوم شما نشان از همبستگی و درجه بالایی از اتحاد و همبستگی در میان شماست. در ادامه تلاشهایتان برای ادامه قدرتمند تر مبارزاتتان برای جلوگیری از تعرض هر روزه به زندگی و معیشتتان و برای رسیدن به خواستهایتان از جمله پرداخت بموقع دستمزدها و تامین حقوق و مزایای مکفی با استاندارد زندگی انسان امروز، اعلام  کنید خواستهای کارگران  صنایع  نفت، افزایش  دستمزدها تا  سطح دوازده میلیون  تومان، کوتاه  کردن  دست پیمانکاران  و پرداخت  بموقع حقئق ها  و  ایمنی  محیط کار خواست و   پرچم  مطالباتی  و  اعتراضی همه شما  کارگران  شهرداری  ها   است. اعلام  حمایت شما  از اعتصاب کارگران  شهرداری  ها عملا مبارزه  برای خواستهایی است که  در  چند   سال  گذشته برایش مبارزه،  اعتصاب  و  راه  پیمایی  کرده  اید.

فراخوان من به کارگران شهرداری در کردستان اینست که پیشتاز چنین حرکت و اعتراضی باشند.

بیانیه های  شما و  حمایتتان از  اعتصابات  کارگران  نفت تقویت  خواستهای فوری شما کارگران  شهرداری  از جمله پرداخت بموقع دستمزدها، کوتاه شدن دست پیمانکاران، قراردادهای مستقیم کاری، افرایش سطح دستمزدها به سطح دوازده  میلیون تومان و فراهم شدن امکان تحصیل رایگان برای کودکان و درمان رایگان است.  خواست های کارگران  پیمانکاری  نفت  را محور پلاتفرم مبارزه خود قرار دهید. همچون کارگران نفت شورای سازماندهی اعتراضات خود را برپا کنید. بر بستر روابطی که از طریق گروههای تلگرامی گرد آورده اید این چنین تشکل شورایی را اعلام کنید و با چنین تدارکی بسوی اعتصابات سراسری بروید. حمایت و پشتیبانی از کارگران اعتصابی نفت در شرایط کنونی برای کل جنبش کارگری مهم است.

نسان  نودینیان

١٣  تیر ١۴٠٠

۴ ژوئیه ٢٠٢١

 
 
https://rowzane.com/content/nasan_nodinian/article=225071