نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
محمد شکوهی
بستن مرزهای کشور به روی فراریان از دست رژیم تروریستی طالبان، جنایت دیگر جمهوری اسلامی. مرزها باید فورا باز شوند!
اشتراک گذاری

مرزهای کشور باید فورا به روی فراریان از چنگ رژیم تروریستی طالبان باز شود!بستن مرزها بر روی آوارگان، زنان و کودکان یک جنایت است. همه مرزهای کشور باید به روی مردم فراری از دست طالبان بازگشایی شود. برخورداری از امنیت و حداقل های اقامت و بهداشت و درمان و امکانات زندگی حق مسلم همه این انسانهاست..

از زمان قدرت گیری طالبان و با خروج آمریکا از این کشوردر دوهفته اخیر؛ صدها هزار نفر از مردم افغانستان از دست طالبان در حال فرار از این کشور هستند. در روزهای اخیر دهها هزار شهروند افغانستان برای نجات از دست رژیم تروریستی طالبان راهی مرزهای ایران و پاکستان شده اند.

جمهوری اسلامی بعد از قدرت گیری طالبان و بخشا زد و بند و گفتگوهای پنهانی اش با دار و دسته های طالبان؛ گذرگاههای مرزی اش را بسته و اجازه ورود به هزاران انسان فراری از جهنم طالبان را نمی دهد. حکومت با وقاحت تمام اعلام کرده که ورود پناهجویان ممنون است و فقط صادرات کالا و نفت و سوخت و.. از گذرگاههای مرزی در جریان می باشد. سخنگوی گمرک حکومت اوایل این هفته اعلام کرد که با طالبان توافقاتی شده مبنی بر جلوگیری از “بحران در مناطق مرزی”…. برخی اخبار در باره فاجعه انسانی فرار صدها هزار نفر از افغانستان.

* سازمان ملل می گوید صدها هزار نفر در داخل کشور آواره شده اند. دهها هزار نفر راهی مرزهای پاکستان و ایران شده اند. ذخیره غذایی افغانستان رو به پایان است.

*روز یکشنبه ۷ شهریور ماه، صدها پناهجوی افغانستانی که در میانشان کودکان و زنان دیده میشد، از مرز «جالک و کله‌گان» در تلاش برای ورود به استان سیستان و بلوچستان بودند که نیروهای نظامی رژیم اجازه ورود نمی دهند.

*در همین حال هزاران نفر دیگر از طریق گذرگاه مرزی هرات در تلاش برای ورود به ایران هستند که مقامات محلی رژیم اجازه ورود نمی دهند.در گذرگاه مرزی هیررود و دوغارون  وضعیت بحرانی است.

* به گفته مقامات رژیم دو گذرگاه مرز شمالی یعنی پایانه‌های مرزی «دوغارون» در استان خراسان رضوی و گذرگاه «ماهیرود» در استان خراسان جنوبی و  گذرگاه مرزی «میلک» در سیستان بلوچستان برای جلوگیری از “ورود و خروج غیرقانونی” بسته شده است.

*شاهدان عینی در گذرگاه مرزی «اسلام‌قلعه»  در استان هرات افغانستان با مرز دوغارون در ایران – نیز می‌گویند هزاران نفر منتظر ورود به ایران هستند.

*به گفته یک مقام مرزبانی پاکستان در گذرگاه مرزی «تورخم» در نزدیکی جلال‌آباد، هزاران نفر در آن سوی مرز منتظر گشایش این گذرگاه هستند.

اینها برخی اخبار از آغاز یک فاجعه بزرگ انسانی در مرزهای ایران و پاکستان با افغانستان در حال رقم زدن است. جان و زندگی صدها هزار نفر در خطر جدی می باشد.

مرزهای کشور باید فورا به روی فراریان از چنگ رژیم تروریستی طالبان باز شود!بستن مرزها بر روی آوارگان، زنان و کودکان یک جنایت است. همه مرزهای کشور باید به روی مردم فراری از دست طالبان بازگشایی شود. برخورداری از امنیت و حداقل های اقامت و بهداشت و درمان و امکانات زندگی حق مسلم همه این انسانهاست..

در داخل کشور همراه با شهروندان افغانستانی مقیم ایران خواهان بازگشایی مرزها و ورود هزاران انسان فراری از دست طالبان شد. اقدام طالبان های حاکم بر ایران یک جنایت آشکار در حق مردمی است از دست طالبان افغانستان فرار کرده اند. هبستگی مردم ایران و افغانستان بیش از هر زمانی برای تحمیل حق اقامت و برخورداری از یک زندگی انسانی برای شهروندان افغانستانی، ضروری و تنها نیروی قدرتمند اجتماعی است که می تواند خواستها و مطالباتشان را به رژیم آدمکش اسلامی تحمیل بکند. زنده باد همبستگی انسانی مردم ایران و افغانستان علیه دو رژیم تروریستی / اسلامی . مرگ بر طالبان هم در کابل هم در تهران.

محمد شکوهی

١١شهریو ١۴٠٠، دوم سپتامبر ٢٠٢١

 
 
https://rowzane.com/content//article=230383