نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
نسان نودینیان
از کارگران کشت و صنعت مهاباد حمایت کنیم
اشتراک گذاری

بیش از سه هفته است که کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد بیرون مجتمع به نشانه اعتراض چادر زده‌اند. این کارگران می گویند مذاکرات با کارفرما و مقامات محلی بی‌نتیجه بوده‌است. خواست این کارگران پرداخت فوری ١۶ ماه دستمزد معوقه و حق بیمه شان است. کارگران به دلیل سرمای شدید آتش روشن کرده‌اند و به صورت شیفتی چهل و یا پنجاه نفر در این چادرها حضور دارند.

مجتمع صنعتی کشت و صنعت مهاباد از ۴ شرکت کشت و صنعت، مجتمع دامداری و صنعتی، سردخانه زمزم، همامرغ مهاباد تشکیل شده است که هم اکنون بیش از ١٠٠ کارگر در این ۴ مجموعه مشغول به کار هستند. این کارگران به اضافه کارگران اخراج شده بیش از ۵٠٠ میلیارد تومان مزد، مزایای مزدی و سنوات از این ۴ شرکت طلبکارند. علاوه بر دستمزدها بیمه این کارگران پرداخت نشده و با مشکل تمدید دفترچه های بیمه شان روبرو هستند. کارگران میگویند تا وقتی پاسخ نگیرند به تجمع و اعتراض خود ادامه خواهند داد.

کارگران کشت و صنعت مهاباد در یکسال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای شغلی دست به تجمع زده اند.

دولت و کارفرماها با پرداخت نکردن بیش از ١۶ ماه از حقوق و مزایای شغلی کارگران کشت و صنعت از عملی کردن خواستهای کارگران سرپیچی میکنند. و جنگ فرسایشی  را با کارگران انجام میدهند. سکوت مقامات دزد و مزدور جمهوری اسلامی در مهاباد و عدم رسیدگی به خواستهای کارگران باید با حمایتهای کارگران، مردم مهاباد و خانواده های آنها جواب بگیرد.

دولت باید فوری حقوق های پرداخت نشده و مطالبات مزدی بیش از ١٠٠ کارگر کشت و صنعت مهاباد را پرداخت کند!

دیدار و سفر به محل تجمع  کارگران کشت و صنعت مهاباد  تقویت عملی این مبارزه است. از همه مردم مهاباد میخواهیم کارگران کشت و صنعت را تنها نگذارند و به هر شکل ممکن از آنها حمایت کنند. شهر مهاباد باید یکپارچه به حمایت از خواست های عادلانه کارگران برخیزد و این مبارزه را متحدانه به پیروزی برساند.

حضور فعال خانواده های کارگران کشت و صنعت مهاباد در این مبارزه فاکتور تعیین کننده برای به پیروزی رساندن  آن است. خانواده ها میتوانند مانند خانواده های کارگران معدن سنگ آهن بافق در مرکز شهر و یا در مقابل یکی از ادارات دولتی چادر بزنند و توجه مردم شهر را به این اعتراض مهم جلب کنند.

هم اکنون کارگران کشت و صنعت مهاباد  اعتراض مشترک و متحدانه ای را هدایت میکنند. متکی کردن این تجمع اعتراضی به جلسات مجمع عمومی، اراده و قدرت اعتراضات کارگران را بالا برده و در تقویت اعمال اراده جمعی بر توان و قدرت اعتراض میفزاید.

 

نسان نودینیان

١۴ دی ١٣٩۵

٢ ژانویه ٢٠١٧

 

ایسکرا  ۸۶۵

 
 
https://rowzane.com/content/nasan_nodinian/article=80225