اصغر کریمی
اعتراض کارکنان قضایی و تشدید مخمصه حکومت
دوشنبه, 20ام دی, 1400  
اشتراک گذاری

حکومت در چنان مخصمه ای گیر کرده است که کارکنان سیستم قضایی حکومت نیز روز ۱۸ دیماه در دهها شهر برای افزایش حقوق خود تحت عنوان فوق العاده خاص دست به اعتراض سراسری زدند. این اعتراضات اولا نشانه ناامنی در چرخ و دنده های ارگانهای حساس حکومتی و ثانیا نشانه توازن قوای جدیدی است که کارکنان چنین ارگان هایی را نیز، که تحت کنترل امنیتی شدیدی قرار دارند، قادر ساخته است تا اعتراض سراسری سازمان بدهند و همزمان در ۳۸ شهر اعتراض کنند.

اینها علائم آشکاری از سرازیری حکومتی است که هیچ راهی برای برون رفت از این وضعیت ندارد. مذاکرات برجام نیز به جایی برسد یا نرسد و میزان نرمش قهرمانانه! خامنه ای در مقابل شیطان بزرگ کم باشد یا زیاد، ذره ای از بن بست های حکومت کم نمیکند. برعکس مثل همه مذاکرات و توافقات و عدم توافقات سابق بحران حکومت را عمیق تر میکند. زندگی مردم نیز در هر صورت بحرانی تر و اعتراضات گسترده تر میشود.

اعتراض سراسری توسط کارکنان قضایی مقدمه اعتراض و ناامنی در ارگان های حساس تر حکومت است. حکومت در کنترل ارگان های سرکوب نیز هر روز ناتوان تر میشود. انقلاب عظیمی در راه است.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی