اسرین درکاله
کار، زن و تبعیض
سه شنبه, 22ام اسفند, 1396  
اشتراک گذاری

سخنرانی در مراسم ٨ مارس در تهران
ندای زنان ایران
کارگر که باشی نانت را گرو می گیرند کارگر که باشی و زن هم باشی نان بعلاوه هویتت را گرو می گیرند!

کارگر که باشی سرمایه اختیارت را به اسارت می گیرد کارگر که باشی و زن هم باشی سرمایه با چماق جنسیت اختیارت را به اسارت می گیرد!

کارگر که باشی برای سرمایه ، یک ابزار برای تولیدی ، کارگر که باشی و زن هم باشی برای سرمایه دار یک ابزار در تملک برای تولیدی!

آری کارگر زن که باشی فرق می کند همه چیز!!!

برگه های استخدامی که زیر دست کارفرما بررسی می شود در همان اولین نگاه که جنسیت متقاضی برای کار به چشم می آید قصه اش در محیط کار شکل دیگری رقم می خورد او دیگر فقط نیروی کار نیست بلکه جنسیتش همان لحظه مهر بر نیروی کارش است مهری قانونی که روی آن ثبت شده این نیروی کار قابل تعرض است هم تعرض مزدی و هم تعرض جنسی!

تعرضی قانونی به بلندای تاریخ ستم جنسیتی که محدوده اش به محیط کار بسنده نمی شود و وسعت و امتدادش می رسد به قد یک شهر!

و این ستم جنسیتی در محیط کار فقط یکی از حلقه های این دایره تبعیض و نابرابری سیستماتیک و قانونی است که زندگی زنان را احاطه کرده است دایره ای که اولین زنجیرش از خانواده شروع می شود . خانواده ای شکل گرفته از قوانین و سنت و منش مردسالار که زن را مچاله می کند و بعضا به عمرش خون می پاشد با غیرت و ناموس و صاحب اختیاری ، ولی و قیم دست ساز سیستم که برای سازمان خانواده لازم دارد در جهت تکمیل و ادامه ی زنجیره ی بعدی ، زنجیره ی حضور اجتماعی زن که در سه بخش محل تحصیل ، محل کار و خیابان نمود می یابد.

محل تحصیل به طور عام برای پرورش نیروی کار و به طور اخص به شکل جداگانه و برنامه ریزی شده ای برای پرورش و آموزش نیروی کار زن، برای اینکه بازار کار بتواند نیروی کارش را با ارزان ترین قیمت در بخشهای غیر رسمی مانند کارگاه ها و مراکز تولیدی و خدماتی که در حاشیه امن تری از شمول همین قانون کار سرمایه دار قرار دارند سازمان دهد و خیالش راحت باشد که آنقدر در تمام مدارس و دانشگاه هایش کتاب نگاشته و تدریس کرده که تنها وظیفه و نقش زنان ، همسر و مادر شدن است .که زن شاغل نتواند خود را با همکار مردش مقایسه کند . اگر مزدش کم است ، اگر مورد تحقیر و توهین و چه بسا تعرض قرار می گیرد که خوب تقصیر خودش است که خواسته در خارج از نقش آموزش دیده اش ظاهر شود در حالی که همین سیستم که با دو لبه شمشیر زخم می زند به عمر و زندگی یک زن ، با ایجاد شکاف طبقاتی که خود را در فقر،بیکاری،بی خانمانی و کارتن خوابی و اعتیاد و تن فروشی و کودکان کار و خیابان و … نشان می دهد راهی برای زن نمی گذارد جز اینکه راهی بازار کار شود که شاید امورات زندگی، نه! فقط زنده ماندن که اکنون به تنهایی با کار فقط نیروی کار مرد تامین نمی شود را بگذراند و دائما هم یادش باشد که یاد گرفته محو باشد و بی صدا و بی حقوق! که اگر بیشترین آمار بیکاری و تعدیل نیرو و اخراجها چند برابر از مردان برای زنان وجود داشته باشد به دلیل همین تعریف های از پیش ساخته برای زنان در نقشهای مادری و همسری این آمار در جامعه پذیرفته تر باشد تا راه بسته شود برای اعتراض و اعتصابات کارگران زن!

اما همه ی اینها کافی نیست برای به خیابان نیامدن زنان برای پایمال حقوقشان باید زنجیره ی دیگری این دایره تعرض را کامل کند و آن زنجیره حضور زن در خیابان است که با وجود پلیس ، گشت های حجاب و ارشاد و نمایش بی حرمتی به زنان در انظار عمومی ، جواز قانونی خشونت و آزارهای خیابانی صادر می شود و این جواز قانونی در این دایره تعرض، راه آمده از محل کار، تحصیل و خانواده را برمی گردد و بازهم در خیابان و کرامتی که زیر چکمه های قوانین ضدزن و ضد انسان نابود می شود و ساختن این دایره ستم جنسیتی در جامعه و اعمال این اندازه تعرض به تمام جوانب هویتی زندگی زنان اصلا اتفاقی نیست سیستم حاکم بر جامعه ، سیستم سرمایه داری در کارکرد خود که همانا کسب سود برای یک درصدی های جامعه از قبل کار و استثمار نودو نه درصدی های جامعه است لازم دارد به نیروی کار ارزان لازم دارد به حفظ چهارچوب انقیاد نیروی کار ارزان.

از این روست که چنگال ستم و بهره کشی خود را در تن نیمی از جامعه،زنان فرو می کند و با همان دایره ستم جنسیتی از نیم دیگر جدا می کند که رفاه و سعادت جمعی را گرو بگیرد در خدمت دزدان زندگی!

اسرین درکاله

اسفند ٩۶
#٨مارس ٢٠١٨

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده

از این نویسنده مطلب دیگری در دست نیست!

 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی