مجید آذری
ایران : سرزمین  برکت و گنج قارون- از رضا قذاق مهتر و علی گدا روضه خان تا ثروتمندترین مردان دنیا
جمعه, 24ام آذر, 1396  
اشتراک گذاری

میگویند ایران سرزمین برکت است. روی گنج خوابیده. از طلای سیاه گرفته تا دیگر برکات الهی ، همه شامل حالش است.  اما چرا این ثروت بی انتها و”برکت اللهی” برای اکثریت قاطع مردم در ایران باعث فقر مطلق، گرسنگی، بی عدالتی وبی حقوقی مطلق گشته؟

وقتی صحبت از برکت اللهی وثروت مملکت میشود منظور اصلا آن ۹۰ یا ۹۹ درصد جامعه نیست. منظور برکت وثروتی است که یک مشت دیکتاتور، جنایتکار واستثمار گر و آدمکش که  با خون وشمشیر حاکم جان ومال مملکت ومردم شده .

رضا خان یک افسر ویا سربازروستایی وبیسواد ارتش قذاق روس بود که در به توپ بستن مجلس شرکت داشت. در سرکوب مبارزات مردم گیلان وخراسان ودیگر نقاط کشور شرکت داشت. بخاطر همین “شایستگی” از طرف سلطه جویان خارجی وداخلی وبه خصوص دولت انگلیس به مقام فرمانروایی رسید که بعد ها تاج شاهی را بر سرش گذاشتند.

رضا خان بخاطر “لیاقت” ذاتی خودش از مملکت انقلابی مشروطه یک گورستان آریامهری ساخت. یک حکومت دیکتاتوری تا بدندان مسلح که فقط برای هر خواست انسانی وآزادی خواهانه جوابی با سرکوب وبریدن زبان میداد.

ارتشی ساخت که فقط برای سرکوب ونابودی مردم بکار رفت. در حالیکه میلیاردها دلار و میلیونها نفر را در خدمت این ارتش کرده بود که از سرحدات وطن شاهنشاهی دفاع کنند، با حمله متفقین وبیگانگان حتی این ارتش یک تیر هوایی هم از خودش در نکرد تا دشمن خارجی را بترساند. رضا شاه ارباب عوض کرده بود. طرفدار هیتلر شد. انگلیسها از این نافرمانی  قذاق سابق خشمگین شدند.

همان انگلیسها که تاج بر سرش گذاشتند بدون مقاومت وارد کاخش شدند واورا دستبند زدند وبا خود بردند. رضا شاه در آن زمان فقط یک درخواست از متفقین کرد وآن این بود که تاج شاهی را به سر محمد رضا بگذارند. آنان به این خواسته او عمل کردند وتاج را بر سر محمد رضا شاه گذاشتند وخودش را به تبعید فرستادند.

رضا خان در عرض کمتر از ۱۵ سال ثروتمندترین مرد خاورمیانه شد. بزرگترین ملاک شد. گنج قارون  به پسرش رسید واو هم کمتر از ۲۰ سال یکی از ثروتمند ترین مردان جهان شد- به این میگویند سرزمین گنج قارون دوران پهلوی.

اما این سرزمین برکتها در زمان جمهوری اسلامی هم ادامه یافت. در عرض کمتر از ۲۰ سال، صدها آیت الله میلیاردر، این سرزمین پر برکت تحویل جامعه داد. خامنه ای ورفسنجانی در رقابت با دیگر دذدان وچپاولگران اسلامی گوی سبقت را حتی از شاه سابق گرفتند. میگویند خامنه ای  به تنهایی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ثروت دارد بغیر از ثروت فرزندان وخانواده اش واین ثروت بطور تصاعدی رو به بالا است. وقتی برکت اسلامی با برکت ایرانی در هم آمیخته میشودبرکت اللهی پربار تر میگردد.

این برکتها در حالی بوجود آمده که اکثریت قریب به اتفاق مردم در فقر مطلق زندگی میکنند. در حقیقت این برکتها بخاطر فقر وبیحقوقی دهها میلیون نفر در جامعه بوجود آمده که حتی حق اظهار واعتراض به جنایات ودذدی وچپاول حاکمان ندارند. این نظام پر برکت سرمایه داری را باید به زیر کشید. مهم نیست چه کسانی این نظام سرمایه در ایران را  راه اندازی کنند. سلطنت طلبان باشند یا ملی گراها. اسلامیون باشند یا جمهوری خواهان. کمونیستهای بورژوازی باشند یا سوسیال دمکراتها. این نظام برای عده معدودی برکت وثروت میافریند وبرای اکثریت مردم فقر وبیحقوقی . باید خواهان واژگونی کل نظام سرمایه در ایران شد. باید خواهان لغو بردگی مزدی در جامعه شد. باید حکومت شورایی برقرار کرد.بایدیک جامعه آزاد وبرابر برقرار کرد که از نیروی کار اکثریت قاطع جامعه یک عده جنایتکار به برکت اللهی وگنج قارون نطرسند.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی