مجید آذری
چند نکته; جنبش انقلابی در ایران و هدف ارتجاع داخلی و جهانی
پنجشنبه, 14ام دی, 1396  
اشتراک گذاری

-در هر انقلاب وجنبش اعتراضی -انقلابی وامروز در ایران هدف ارتجاع در وهله اول زدن چپها است..حتی حکومتهای آمریکا-اسراییل-غرب ،عربی ،چین وروسیه در ایران هدفشان این است که در نهایت چپ بقدرت نرسد ودست بالا را نگیرند.حالا ممکن است قبول کنند شاه برود خمینی بیاید ویا قبول کنند حکومت خمینی برود رجوی ، شاهزده ویا جمهوری خواه-وسوسیال دمکرات بیاید.  اما تمام هم وغم ارتجاع داخل وجهانی این است که چپ ،طبقه کارگر وکمونیسم کارگری بقدرت نرسد.چون اگر در ایران چپ وکمونیسم کارگری بقدرت برسد تمام نقشه خاورمیانه وجهان در عرض چند ماه عوض میشود.

.حکومت عربستان،اردن ،کویت–ترکیه ودردهها کشور ارتجاعی هم چپ دست بالا را میگیرند وحکومتهای خودرا سرنگون میکنند..مسئله آزادی وبرابری زن در خاورمیانه بحث روز میشود جنبش آزادی وبرابری شکل میگیرد. جنبش ضد اسلامی شکل میگیرد.اما تا وقتی شاه-رجوی-خمینی واکبر گنجی وشیرین عبادی در قدرت باشند آنوقت حکومت عربستان واردوغان هم جنایت میکنند…این را بدانید که تضاد اصلی سرمایه داری در ایران جنبش چپ است که باید نابودش کنند وگرنه با هر نوع راست وفاشیستی حاضرند کنار بیایند. برای همین است که این جنبش انقلابی مردم را تا میتوانند سانسورش میکنند چون کاملا بوی چپ میدهد. واگر مجبور شوند  برایش آلترناتیو سازی ارتجاعی میکنند وبلند گوهارا به آپسوزیون ارتجاعی میسپارند تا انقلاب مردم را در نطفه  واز درون اخته کنند..مجاهدین یک آلترناتیو ارتجاعی وفوق ارتجاعی مثل حکومت خمینی است که دارند بادش میزنند.Top of Form

 

مجاهدین جمهوری اسلامی در تبعید هستند..داعش ایران هستند..از عربستان وآمریکا پول وقدرت میگیرند…اگر مجاهد را مثل داعش در سوریه رشد بدهند. که بر انقلاب سوار شود.مردم حاضرند خامنه ای بماند..همانطور که در سوریه حاضرند اسد بماند وداعش برود.

..مجاهدین اولین نیرویی بود که از داعش حمایت کرد..چون هر دو سر در آخور عربستان دارند.همانطور که اسد میگفت دشمنان ما داعش هستند وانقلاب سوریه را نابود کرد

.امروز جمهوری اسلامی میگوید این انقلاب را مجاهدین دامن زده اند..چون فقط از این طریق است که مردم را به خانه میفرستند وجمهوری اسلامی باقی میماند

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی