مجید آذری
پاسخ به سلطنت طلبانی که این روزها خواهان رفراندوم هستند
سه شنبه, 19ام دی, 1396  
اشتراک گذاری

-حرف شما با عقاید شما در تناقض کامل است. شما از رضا خان قلدر واز حاج محمد مشهدی رضا واز ولیعهد ایران کاملا دفاع میکنی در عین حال  در این روزهای انقلابی وسرنگونی معتقد به یک رفراندوم هستی که مردم خودشان انتخاب بکنند.

..خب رضا خان قلدر را که مردم انتخاب نکردند وشما حامی او هستید.. رضا خان توسط کودتای انگلیس بقدرت رسید. واولین کاری که کرد تمام مخالفین خودرا قلع وغم کرد وحتی طرفداران خودش را که اورا بقدرت رساندند..مانند تیمور تاش.وبعد یک مجلس فرمایشی درست کرد و گفت این مجلس طویله است و وقتی با مجلس در گیر میشد میگفت…” کاری نکنید که درب این طویله را ببندم”…

..در زمان رضا خان نه رفراندومی بود ونه مجلس ونه انتخابات ورای گیری..شاه همه کاره مملکت بود وحرف اول تا آخر را میزد…حتی از خامنه ای هم بدتر..حداقل در دوران خامنه ای یک رای گیری هم هست که رئیس جمهور ومجلس در یک انتخابات کذایی قدرت میگیرند وقدرتی هم ممکن است داشته باشند..اما در مورد رضاخان فقط او خامنه ای زمان بود وهیچکس دیگر والبته طرفدار هیتلر هم بود وبرای همین اورا سرنگون کردند. در مورد حاج محمد مشهدی رضا هم که مثل پدرش با کودتای سازمان سیا وشعبان بی مخ وملاها بقدرت رسید وحرف اول تا آخر در مملکت بود تا روز سرنگونیش توسط انقلاب مردم.

کجای این انتخاب شما ربطی به رفراندوم دارد؟

اگر شما بگویید من بعد از جمهوری اسلامی معتقد به یک حکومت دیکتاتوری-فردی-رضاخانی وبا کودتای انگلیس وآمریکا هستم طرفدار حکومت شعبان بی مخی هستم. که هیچ احدی حق حرف زدن نداشته باشد مگر شاه، این حرف شما خیلی منطقی تر است وبا واقعیت خوانایی دارد.
اصلا این آقا شاهزده رضا چکاره است؟ که برای مردم تعیین تکلیف میکند..دنبال رفراندوم است. پدرش وپدر بزرگش دذد وشکنجه گر ودیکتاتور بودند.. وبا انتخاب وکودتای انگلیس وآمریکا وبا رفرندادوم شعبان بی مخ بقدرت رسیدند……مثل اینکه پسر خامنه ای ۱۰ سال دیگر بیاید بگوید باید رفراندوم کنیم.

جمع کنید بساط سلطنت واسلام ودیکتاتوری وجنایت وحکومت فردی را مردم گول مجاهدین وسلطنت طلبان را نخورید..سلطنت واسلام در ایران دوباره برای دهها سال دیکتاتوری وجنایت میافریند…رضا شاه دوم فقط به این دلیل میخواهد رهبر وشاه بشود چون اسلافش دیکتاتور ،شکنجه گر ورهبر حکومت فردی-دیکتاتوری بودند.سلطنت واسلام در قرن ۲۱ توهین به انسانیت وحقوق  انسانی است.

.باید اسلام وسلطنت را در ایران محکوم کرد وآنرا به گورستان تاریخ سپرد.نبایست تاریخ جهل ،جنایت ،حکومت فردی ودیکتاتوری سلطنت واسلام را تکرار کرد.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی