مجید آذری
ایرج مصداقی- قضاوت سیاسی دیروز و امروز; حمایت از خمینی-رجوی تا طرفداری از سلطنت رضا پهلوی
شنبه, 30ام دی, 1396  
اشتراک گذاری

ایرج مصداقی  در یک برنامه هفتگی ” تلویزیون میهن”  که یک تلویزیون طرفدار حکومت پهلوی به مدیریت سعید بهبانی، که معتقد است حکومت دیکتاتوری پهلوی یک پرانتز انسانیت وتمدن بود در کل تاریخ ایران است، شرکت میکند در برنامه این هفته خود به مردم وجامعه ایران  که برای سرنگونی حکومت  دیکتاتوری وجنایتکار اسلامی بپاخاسته اند پیامی داده. ایرج مصداقی به مردم فراخوان داده که اگر بخواهند در این خیزش انقلابی پیروز شوند بناچار باید از نوه رضا خان دیکتاتور حمایت کنند و اورا به رهبری برگزینند وگرنه این سرنگونی به شکست خواهد انجامید.

ایرج مصداقی  در زمان انقلاب ۵۷ معتقد بود در آن برهه از زمان مردم برای پیروزی در انقلاب بایستی از خمینی دفاع کنند. وبعدها از رجوی طرفدار حکومت خمینی دفاع میکرد و همان حکومت برای سالها بزندانش انداخت واورا زیر شکنجه قرار داد وبعد از آزادی از زندان هنوز طرفدار فرقه اسلامی رجوی بود وتا سالها بعد از زندان هم این فرقه را مترقی وانقلابی ارزیابی میکرد تا اینکه رهبری این فرقه دست رد به او زد، وبناچار مصداقی دشمن فرقه رجوی شد.

دلایل مصداقی برای حمایت از رضا پهلوی

ایرج مصداقی معتقد است که چون آپزوسیون حکومت اسلامی متشکل نیستند تنها شانس پیروزی خیزش مردم به رهبری رضا پهلوی خواهد بود که از همه مشهور تر وشناخته شده تر وقابل قبول تر است.

ایرج مصداقی میگوید رضا پهلوی وحدت کلمه همه آپسوزیون است.

البته اگر این مواضع طرفداری ایرج مصداقی را با طرفداری امثال ایشان در زمان ۵۷ در نظر بگیریم میبینیم که همان منطق که خمینی وحکومت اسلامی را بقدرت رساند امروز با همان منطق خواهان طرفداری از رضا شاه دوم وبرگشت حکومت پهلوی به ایران است.

در زمان ۵۷  امثال مصداقی معتقد بودند که آپسوزیون شاه متشکل نیستند وباید وحدت کلمه داشته باشند وچون از خمینی کسی اصلح تر و شناخته تر شده تر نیست در نتیجه باید از خمینی دفاع میشد تا حکومت شاه را بزیر کشید.

اگر در سال ۵۷ مصداقی وامثال مصداقی طرفدار سرنگونی حکومت دیکتاتوری-فردی وجنایتکار پهلوی بودند ومردم را زیر چتر خمینی وحکومت آخوندی متشکل کردند تا حکومت اسلامی بقدرت برسد، امروز مصداقی میخواهد با متشکل شدن مردم انقلابی زیر چتر نوه رضا خان دیکتاتور حکومت اسلامی را سرنگون کنند.

مواضع سیاسی مصداقی در ۴۰ سال اخیر تکامل یافته. از سرنگونی حکومت جنایتکار پهلوی به رهبری خمینی  به سرنگونی حکومت جنایتکار خمینی به رهبری  پهلوی دوم  ارتقاع یافته. یعنی برگشت به گذشته وارتجاع وحکومت دیکتاتوری پهلوی.

مواضع ضد ونقیض مصداقی وطرفداری از نظام سرمایه داری غربی

مصداقی معتقد است که خودش نه اهل حزبیت وتشکل است ونه از هیچ حزب وتشکل وجریانی دفاع میکند. خودش بصورت فردی میخواهد بر علیه جمهوری اسلامی مبارزه کند.

مصداقی معتقد است که در خارج کشور نمیشود حزب وتشکلی ساخت وشعار سرنگونی داد. باید امید به مبارزات مردم داخل کشور داشت ودر خارج، از این جنبش سرنگونی حمایت کرد. خود مصداقی هم معتقد است که اصلا از خارج بمردم نمیگوید چکار بکنند وچطور مبارزه کنند وچه عملی انجام دهند چون در ایران ودر عمل نیست.

اما در این روزهای خیزش انقلابی مردم ، آقای مصداقی یک دفعه یادش آمده که هر چه زودتر باید فراخوان دهد تا مردم از بازمانده حکومت فردی-دیکتاتوری وجنایتکار رضا خان وحاج محمد رضا شاه  در خارج کشور حمایت کنند. توگویی رضا شاه دوم در ایران ودر بستر مبارزات مردم است وهر روز در خیابانها در تظاهراتهای مردم.

گذشته از وراثت ژنیتیکی –خونی ودیکتاتوری پهلوی که مصداقی از رضا شاه دوم حمایت میکند.این شاهزاده در مواقع لزوم از جناحهای مختلف حکومت اسلامی هم دفاع کرده. از جنبش دوم خرداد واز انتخابات آخوند خاتمی حمایت کرده . از جنبش سبز اسلامی وموسوی ۶۷ حمایت کرده. از آخوند ولایت فقیه وتئوریسین ولایت فقیه-آیت الله منتظری حمایت کرده. البته اینها هیچکدام با تاریخ واقعی مغایرت ندارد. آخوند وشاه همواره در دیکتاتوری وجنایت در تاریخ با هم هم پیمان بوده اند.  طرفداری ایرج مصداقی از حکومت آخوندی-اسلامی وسلطنت در ۴۰ سال اخیر هم  از همین واقعت تاریخی سرچشمه میگیرد.

هم حکومت اسلامی وهم حکومت سلطنت ساخته وپرداخته نظام جهانی سرمایه داری است. بر خلاف نظرات مصداقی ودیگر طرفداران نظام سرمایه داری حکومت سرمایه در ایران نمیتواند در حد سوئیس وفرانسه ظاهر شود. سهم سرمایه از این نظام در ایران همین حکومتهای دیکتاتوری عریان ۱۰۰ سال اخیر است.  نمیتوان به کارگر ایرانی با حقوق کمتر از ۳ دلار در روز وعده جامعه سوئیس وسوئد را داد. این فقط گول زدن مردم است.  دمکراسی در ایران در نظام سرمایه همان دمکراسی جامعه عراق وافغانستان ودمکراسی آریامهری -اسلامی ایرانی است.

انچه مسلم است مردم با سرنگونی حکومت پهلوی واسلامی عملا کل نظام سرمایه داری را به چالش گرفته اند. هر حکومتی که بخواهد این نظام سرمایه را در ایران راه اندازی کند بناچار باید مثل ۱۰۰ سال گذشته شمشیر از رو ببندد وطبقه کارگر وجامعه را خاموش کند.

راه واقعی ونجات مردم فقط با سرنگونی انقلابی این نظام میسر است. باید جامعه ودولتی شورایی وسوسیالیستی که تمام ابعاد اقتصادی-اجتماعی وسیاسی آن توسط شوراهای مردمی انتخاب واداره شوند را جایگزین این نظام ضد انسانی کرد. طرفداران نظام سرمایه وایرج مصداقی ادامه دهندگان وضع موجود هستند ومخالف جامعه ای آزاد وبرابر. هم از این روست که ایرج مصداقی به مردم وجامعه ایران هشدار میدهد هر چه زودتر و تا دیر نشده اینبار برای نجات نظام سرمایه در ایران فعلا از نماینده موروثی سلطنت دفاع کنند واورا رهبر خود انتخاب کنند.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی