مجید آذری
سرنگونی از طریق انتخابات ( رفراندوم)؟
چهارشنبه, 25ام بهمن, 1396  
اشتراک گذاری

مگر سرنگونی حکومت اسلامی مسالمت آمیز میشود؟ مگر سرنگونی حکومت جهل وجنایت اسلامی با رفراندوم میشود؟ ۴۰ سال انتخابات ورفراندوم گذاشتند چرا سرنگون نشدند؟
این فقط گول زدن خودتان است وگرنه دیگران که گول نمیخورند.. رفراندوم فقط برای بقا واستمرار حکومت جهل وجنایت اسلامی است.
.چه کسی با یک عقل سلیم فکر میکند این حکومت در یک انتخابات ویا بدون جنایت وخون ریزی وآدم کشی کنار میرود.؟ اگر میرود چرا ۴۰ سال است دارد جنایت میکند؟ ویک لحظه کنار نرفته؟ چرا سعی میکنید اول خودتان را گول بزنید وبعد دیگران را؟ این حکومت فقط زمانی حکومت را وا میدهد که مردم بزور اسلحه واعتصاب تمام زندانها وشکنجه گاههای آنان را تسخیر کنند.
این حکومت زمانی تسلیم میشود وقتی ببیند مردم به پادگانها ومراکز سپاه وبسیج رادیو -تلویزیون وزندانها حمله کرده ودیگر تاب مقاومت ندارد…اینکه این حکومت بدون مبارزه مردم وبدون مسلح شدن توده با یک انتخابات( رفراندوم) در خیابان تسلیم میشود فقط شارلاتانیسم سیاسی وگول زدن خود وجامعه است

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی