مجید آذری
اسراییل و دمکراسی 
پنجشنبه, 27ام اردیبهشت, 1397  
اشتراک گذاری

برخلاف ادعای چپ سنتی اسلام زده اسراییل یک کشور دمکراسی است..
بدبختی چپ سنتی این است که اصلا معنی سرمایه داری ودمکراسی را نمیداند ویا طرفدار آن است. میگوید اسراییل دمکراسی نیست چون فلسطین را اشغال کرده. چون فلسطینی هارا نابود میکند.چون آدمکشی میکند.چون نژاد پرست است.
این چپ عقب افتاده واسلام زده که قبلا از حکومت خمینی دفاع میکرد وآنرا ضد آمریکایی و” ضد امپریالیستی” وضد صهونیستی -اسراییلی خطاب میکرد. حالا ادعا میکند اسراییل دمکراسی نیست. غافل از اینکه دمکراسی یعنی آزادی در چهاچوب نظام سرمایه داری
.آمریکا بزرگترین وپیشرفته دترین دمکراسی جهان است. اما تاریخش با اشغال قاره آمریکا ونابودی میلیونها نفر سرخ پوست عجین است. انقلاب آمریکا که حتی مارکس از آن بعنوان یک انقلاب عظیم وانسانی یاد میکند رهبران این انقلاب برده داران هستند. برده داری در نظام دمکراسی آمریکا تا اواسط قرن ۲۰ هنوز قابل اجرا بود. زنان حتی حق رای ندارند. سیاهان ورنگین پوستان بردگان وشهروندان دسته چندم بودند واگر اعتراض میکردند خونشان مباح بود..
جنایات آمریکا در ویتنام وکشتار میلیونها نفر ونابودی وجب به وجب این دیار، بکار بردن سلاح اتمی وکشتار صدها هزار نفر در عرض چند ثانیه ونابودی میلیونها نفر تا نسلها بعد از نسلها. اینها فقط گوشه کوچکی از جنایات بزرگترین وپیشرفته ترین دمکراسی تاریخ جهان است.
چپ سنتی خمینی زده قبلا از اسلام سیاسی دفاع میکرده. امروز گویا مترقی شده وطرفدار دمکراسی بورزوازی ومیگوید اسراییل دمکراسی نیست. در حالیکه دمکراسی وسرمایه داری بقول مارکس تاریخا با پوست ، گوشت وخون مردم استوار بوده وهست
اسراییل عین دمکراسی وسرمایه داری است…چپ سنتی میخواهد از آب وسرکه کره بگیرد. میخواهد از دمکراسی ونظام سرمایه بقول خودش آزادی وبرابری وجامعه انسانی بسازد.
. آزادی –برابری،حکومت انسانی وجامعه انسانی ربطی به جامعه سرمایه داری ودمکراسی ندارد. ربطی به دمکراسی وپارلمان ندارد. ربطی به دمکراسی وپارلمان اسراییل ندارد..
سوسیالیسم وجامعه شورایی باید انسانیت وجامعه انسانی را برقرار کند. آزادی وبرابری همه انسانهارا در جامعه تضمین بکند.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی