مجید آذری
انقلاب کار ما ،صدای ما وتئوری ما است
یکشنبه, 14ام مرداد, 1397  
اشتراک گذاری

فقط ما -کمونیستهای کارگری و حزب کمونیست کارگری در ۴۰ سال اخیر میگفتیم جمهوری اسلامی باید بدون قید وشرط با انقلاب مردم ودر خیابانها  سرنگون بشود. ما میگفتیم انتخابات  پروژه رزیم است. اصلاح طلبی پروژه رژیم است.  رژیم چنج پروژه سرمایه داری وضد انسانی است.
ما میگفتیم رژیم چنج پروژه سرمایه داری است. ما میگفتیم حکومت اسلامی، اسلام سیاسی وخمینی پروژه نظام سرمایه داری بود وهست.
ما میگفتیم اسلام وحکومت اسلامی وحجاب خوب وبد نداریم. ما میگفتیم سرمایه داری خوب وبد نداریم. زمانی که همه با حکومت میرفتند و رضا پهلوی و مجاهد هم سبز شده بودند واز خاتمی ،منتظری ،دوم خرداد ،جنبش سبز وانتخابات حکومتی استقبال میکردند.ما تنها یک صدا گفتیم این حکومت باید با انقلاب مردم سرنگون بشود.
آن زمان که همه میگفتند دیگر زمان انقلاب بسر رسیده. دیگر مردم از انقلاب خسته شده اند. مردم دنبال انقلاب ودگرگونی نیستند. مردم دنبال اصلاحات و توافق وهمه با هم هستند مامیگفتیم تنها راه رهایی مردم انقلاب وسرنگونی این حکومت است.
آنوقت آنانی که مارا مسخره میکردند ومیگفتند انقلاب وطبقه کارگر مربوط به دوران مارکس وقرن ۱۹ است واصلا طبقه کارگری نیست تا انقلابی بکند.ما یک صدا گفتیم فقط مزدبگیران باید این حکومت را با انقلاب خودشان وبا آمدن در خیابان نه در پارلمانها این حکومت را سرنگون کنند….
این انقلاب را ما وفقط ما کمونیستهای کارگری وحکک وعده داده بود. حتی بعضی ها در صفوف ما هم میگفتند انقلاب مردم را رم میدهد و از ما جدا شدند. اما امروز حرف ما ، تئوری کمونیستهای کارگری وحزب کمونیست کارگری به کرسی نشسته. باید با تمام قوا رهبری این انقلاب را بدست گرفت وجامعه وحکومت را بدست خود انقلابیون سپرد.

 اختیار کامل را بدست شوراهای کارگری ومردمی سپرد. اقتصاد، سیاست ، فرهنگ اجتماع و کل جامعه را بدست شوراهای مردم وانقلابیون سپرد. این تنها راه نجات جامعه ومردم وحتی خاورمیانه وجهان است. پیروزی انقلابیون در ایران ضربه مهلکی به اسلام سیاسی وکل منافع سرمایه داری در منطقه خواهد زد. پیروزی انقلاب در ایران نوید دهنده پیروزی مردم در خاورمیانه و ریشه کن کردن ونابود کردن اسلام سیاسی وکل نظام سرمایه-این بردگی مزدی در خاورمیانه است. انقلاب در ایران مثل حریقی در مدتی کوتاه میتواند کل نظام ضد بشری بردگی مزدی واسلام سیاسی را به کام خود بکشد

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی