مجید آذری
لیبرالیسم وسوسیال دمکراسی ایرانی
سه شنبه, 30ام مرداد, 1397  
اشتراک گذاری

پایگاه اقتصادی- اجتماعی سوسیال دمکراسی ولیبرالیسم همانقدر در ایران میتواند واقعیت داشته باشد که کسی بخواهد از آب کره بگیرد.
در ۱۰۰ سال اخیر تمام طرفداران ریز ودرشت لیبرالیسم وسوسیال دمکراسی همگی یا طرفدار رضا خان فاشیست شدند ویا طرفدار حکومت اسلامی وخمینی ویا هردو. این نمونه بارز وتاریخ این لیبرالیسم وسوسیال دمکراسی ایرانی است…………
.سوسیال دمکراسی ولیبرالیسم در کشوری مثل ایران نمیتواند معنی داشته باشد. چون معنی لیبرالیسم وسوسیال دمکراسی یعنی آزادی های فردی واجتماعی وسوبسید دادن به اکثریت مردم برای زندگی بهتر..مثل سوئد وسویس وکانادا وغیره………………….
..خود رضا خان وخمینی ادعا کردند که میخواهند سوسیال دمکراسی ولیبرالیسم را در ایران پیاده کنند… رضا خان مخالف حکومت سلطنتی بود ومیگفت من جمهوری خواه هستم وایران باید جمهوری بشود.(لیبرالیسم).
خمینی میگفت شاه به مردم آزادی نداد وپول نفت را بالا کشید. وقبرستانهارا آباد کرد.قرار بود خمینی حتی به کمونیستها آزادی بیان وتشکل بدهد وپول نفت را هر روز صبح به مردم تحویل دهد وزنان را آزاد کند(سوسیال دمکراسی)..
.خب دیدیم که این لیبرالیسم به چه چیزی ختم نشد؟ برای همین طرفداران دمکراسی وسوسیال دمکراسی ولیبرالیسم در ایران همگی طرفدار رضا خان وخمینی شدند……..
..در ایران امروز هم باز طرفداران لیبرالیسم میگویند رضا شاه ایران ساز بود..فعلا باید از رضا شاه دوم حمایت بکنیم….ویا مثل بهرام مشیری اگر رودربایستی بکنند از نادرشاه جنایتکار وشاه عباس آدم کش ودیکتاور واز آغا محمد خان قاجار ایران ساز حمایت میکنند…آن یکی ها که دوز اسلامی دارند پیشوای خودرا محمد بیسواد ورجوی میدانند………….
در نظر بگیرید حکومتی ادعای سوسیال دمکراسی ولیبرالیسم بکند وبه حکومت برسد. خب در همان روز اول ۷۰ میلیون مردم گرسنه وبی حقوق به درگاه این رهبر وحکومت ودولت میروند وتقاضای نان-مسکن وآزادی میکنند. تقا ضای گوشت-مرغ وتحصیل رایگان میکنند. تقاضای بیمه مجانی وتفریح سالم برای خود وخانواده خود را میکنند. خب اقتصاد سرمایه درایران اگر بتواند از آب رودخانه کره بسازد خیلی آسانتر از آن است که بتواند این خواسته های انسانی را با چنین نظام ضد بشری بر آورده کند.
از همان روز اول بجای نان-مسکن-آزادی-تحصیل رایگان وبیمه همگانی، سانسور-شکنجه-سنگسار-اعدام را نصیب مردم میکنند. ۱۰۰ سال اخیر تاریخ ایران گواه زنده این دیکتاتوری وجنایات نظام سرمایه ونمایندگان آنان است.
در عمل حکومت رضا خان فاشیست وخمینی اسلامی نمایندگان واقعی لیبرالیسم وسوسیال دمکراسی ایرانی هستندTop of Form

s

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی