مجید آذری
چی شده؟ چرا این روزها همه انقلابی وکمونیست کارگری شده اند 
شنبه, 17ام شهریور, 1397  
اشتراک گذاری

بدون استثنا ، تا همین پارسال تمام جناحهای مختلف سرمایه داری چه سلطنت طلب ،چه جمهوری خواه ،چه اسلامی خواه وچه سوسیال دمکراسی خواه وغیره. همگی شعار میدادند دیگر دوران انقلابات تمام شده. دیگر دوران سرنگونی تمام شده. باید با مسالمت وانتخابات حکومتهارا تربیت کرد وسر براه کرد.
میگفتند انقلاب وسرنگونی انقلابی مربوط به دوران مارکس ولنین بود. مردم از هرچه انقلاب است خسته شده اند. اصلا دیگر طبقه کارگر ومزد بگیر وجود ندارد. اکثریت جامعه بورژوا وخرده بورژوا وغیر کارگر شده اند. کارگر ومرد بگیر مربوط به دوران مارکس قرن ۱۹ بود. میگفتند اینها همه تئوریهای ۲ قرن قبل مارکس بود وامروز دمده شده.
میگفتند تجربه انقلاب ۵۷ مردم را از هر چه انقلاب وسرنگونی منزجر کرده .رضا شاه دوم طرفدار خاتمی شد وبه مردم پیام میداد که از دوم خرداد حمایت کنند. ودر انتخابات حکومت اسلامی شرکت کنند. طرفدار جنبش سبز اسلامی شد. پرچم سبز اسلامی بدست میگرفت وشال سبز به کمر می بست. الحق که فرزند خلف حاج مشهدی ممد رضا بود..

.اما الان بعد از جنبش انقلابی ماههای اخیر همه انقلابی شده اند. به مردم پیام میدهند که باید در خیابانها این حکومت را بزیر بکشند. باید اعتصابات را براه بیاندازند تا سرنگونی کامل این حکومت. میگویند این حکومت با حرف ونصیحت وانتخابات خودش از بین نمیرود. میگویند این حکومت را این مردم باید با انقلاب خودشان سرنگون کنند. همه جناحهای سرمایه داری واز جمله نوه رضا خان میرپیج گویی انقلابی وکمونیست شده است.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی