مجید آذری
ظهور وسقوط برنی سندرز
یکشنبه, 25ام اسفند, 1398  
اشتراک گذاری

برنی سندرز قبل از هر چیز یک انتخاب هیئت حاکمه نظام سرمایه آمریکا است. اگر نبود اورا در بازی انتخاباتی حکومت آمریکا راه نمیدادند.
جنبش اشغال و۹۹٪ در انقلاب عربی وجنبش اشغال در مصر به کشور آمریکا هم سرایت کرد ومیلیونها نفر که اکثریتشان جوانان معترض وانقلابی بودند اکثر خیابانها ومیادین شهرهای کوچک وبزرگ وحتی خیلی از ادارات دولتی را شبانه روز به اشغال خود در آوده بودند .
با سرکوب این جنبشُ؛ سندرز را بجلو آوردند تا جنبش اشغال را از خیابانها وانقلاب بدور کنند ودور سندرز جمع کنند. در حقیقت جنبش سوسیالیسم سندرز ادامه اخته شده این جنبش انقلابی واعتراضی بود تااین جنبش را از درون اخته کنند وجزو اعتراضات قانونی جامعه آمریکا قلمداد کنند.
سندرز دهها سال در کنگره آمریکا با همین عقاید بود. اما کسی اورا تحویل نمیگرفت. فقط بخاطر فرو نشاندن خشم مردم و۹۹٪ سندرز را وارد صحنه اصلی سیاست وانتخابات آمریکا کردند.
.سندرز در حقیقت خاتمی ومصدق السلطنه حکومت سرمایه داری آمریکا است. آمده است تا کل نظام را از فروپاشی نجات دهد. رسما اعلام میکند اگر وضع بدین منوال ادامه یابد این نظام سرمایه سقوط میکند. میخواهد کل نظام را نجات دهد.
اما جنبشی که سندرز آنرا رهبری میکند یک جنبش انسانی ورادیکال است از حکومت ودوحزب حاکم متنفر است. خواسته های انسانی دارد…. بیشتر کسانی که به ترامپ وسندرز رای دادند عملا مخالف وضع موجود واحزاب حاکم نظام بودند. وبخاطر دشمنی با دوحزب واز سر لجبازی به ترامپ وسندرز گرویدند چون اینان گویا جزو جریان اصلی اداره دوحزب حاکم نبودند.
.انتخاب سندرز وترامپ عملا به معنی بحران نظام سرمایه در آمریکا وجهان است که دیگر نمیتوانند مثل گذشته حکومت بکنند. باید با بازیگران جدید ومهره های جدید وبه اصطلاح ضد دوحزب حاکم جامعه را هدایت کنند
……………..اما خواست بیمه درمانی رایگان وتحصیلات مجانی وبخشودگی قروض مردم وچندین خواسته های مترقی دیگرسندرز ؛ یک خواست انسانی است وقابل دفاع..برای همین سندرز را حتی در همین حد از صحنه انتخابات با تقلب ؛ زر وزور وکلک ودودوزه بازی دارند بیرون میکنند..این خواسته های انسانی سندرز به خودی خودی قابل دفاع است ونمیتوان با آن مخالفت ودشمنی کرد. اما طبقه حاکمه و اربابان قدرت وثروت در حزب دمکرات در این موقعیت حتی حاضر نیستند در مقابل سندرز وجنبش آن عقب نشینی کنند. عملا سندرز را کنار زده اند.مثل شاه که مصدق السلطنه را کنار زد وخامنه ای خاتمی را خانه نشین کرد وموسوی را زندان.
اما اگر جنبش اعتراضی وانقلابی بخواهد روی پای خودش به ایستد وبقدرت برسد نمیتواند بر روی الاغ چلاق (سوسیالیسم سندرز )شرط بندی کند. باید حزب مستقل وجنبش مستقل خودش را سازمان دهد و در مقابل کل نظام ضد انسانی سرمایه قد علم کند وآزادی وبرابری وسوسیالیسم واقعی را برای مردم به ارمغان بیاورد
بطور مثال طبق آمار خود کنگره بیش از ۴۵ میلیون در آمریکا گرسنه وبیش از ۹۰ میلیون بدون بیمه درمانی ونزدیک به ۱ میلیون شبها در خیابانها میخوابند.
طبقه حاکمه وحزبش- حزب دمکرات به ناراضیان ومعترضان دارد میگوید اگر بدون بیمه درمانی وگرسنه ومقروض وبیخامان وبی حقوق هستید حالا ۴ سال دیگر صبر بکنید تا در انتخابات دیگر نوبت شما بشود. وبه سندرز دیگری توسل بجویید.
یک حزب انقلابی با خواسته های انسانی بمردم میگوید اگر گرسنه وبیحقوق هستید اگر بیخانمان وگرسنه هستید یک دقیقه هم صبر جایز نیست به خیابانها بریزید جلوی کاخ سفید وگنگره ودولتی که این شرایط را برای شما بوجود آورده بایستید وتا به حق انسانی خود نرسیدید آنجا را ترک نکید. این تنها راه وصول حقوقی انسانی مردم در جامعه غیر انسانی ونابرابر است۱

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی