مجید آذری
اسطوره «قهرمانی » استالین در جنگ دوم و دفاع از میهن
یکشنبه, 21ام اردیبهشت, 1399  
اشتراک گذاری

استالین یک دیکتاتور وآدمکش بود که فقط یک فقره کوچک از جنایات و کشتار او شکنجه و واعدام همه اعضای دفتر سیاسی حزب بولشویک منهای موتوف دست به سینه ارباب بود.
آمریکا امروز بزرگترین ومجهز ترین ارتش تاریخ جهان است اما با مقاومت همین نیروهای مرتجع اسلامی در عراق وافغانستان کاملا شکست خورد. اگر استالین به اندازه طالبان وداعش والقاعده عقل وشعور وقدرت ودرایت مبارزه داشت میتوانست در کشوری که دهها برابر از آلمان بزرگتر وجمعیتش چندین برابر بود آلمان را در همان ماههای اول در مرز ها شکست دهد ونگذارد ۲۳ میلیون نفر توسط ارتش فاشیست هیتلر نابود شوند و کل کشور شوروی را اشغال وبه ویرانه تبدیل سازند.
استالین در سال ۱۹۳۹ با هیتلر قرارداد عدم مخاصمه ودوستی وبرادری امضا کرد وکشور لهستان را بین هیتلر واستالین تقسیم کردند. وهیتلر را دوست کمونیستهای جهان نام نهاد. واز همه کمونیستهای جهان واز جمله حزب کمونیست آمریکا خواست که از هیتلر در مقابل متفقین دفاع کنند.
استالین به خیال خام خودش که خیال همه دیکتاتورها است فکر میکرد هیتلر دوست ابدی او است. چون او هم مثل خودش دیکتاتور وبیرحم بود. اما هیتلر ۲ سال بعد جبهه شرقی را گشود. این در حالی بود که متفقین به استالین از ماهها قبل خبر دادند که هیتلر در شرف یک حمله نظامی واشغال خاک شوروی است. اما استالین دیکتاتور کاری به حقایق جنگی نداشت وحتی به سرداران نظامی ارتش سرخ هم گوش قرار نداد که میگفتند هیتلر در صدد حمله نظامی است وآنان را بازداشت وتوبیخ و سر به نیست هم کرد..
بالاخره زمانی که استالین در خواب خرگوشی فرو رفته بود وارتش سرخ هم با هیتلر برای جهانگشایی همدست شده بود. ارتش آلمان به خاک شوروی حمله کرد ودر همان ۴۸ ساعت اول جنگ بیش از ۵۰۰ هزار نفر از نظامیان ارتش سرخ را در مرزها تار ومار کرد- کشته ودستگیر کرد وتمام خطوط دفاعی ارتش و کشور شوروی را در جبهه غربی در هم شکست واز آن پس ارتش آلمان که کمتر از ۱ میلیون بود تقریبا بدون مقاومت جدی در عرض چند ماه عملا کل شهرها ومناطق مهم شوروی را محاصره واشغال و در هم کوبید وکل شوروی عملا در اختیار ارتش آدمخوار هیتلر قرار گرفت.ودهها میلیون مردم بیگناه طعمه جنایات هیتلر و بی عرضه گی و هم پیمانی هیتلر واستالین شدند../
مردمی هم که از جنایات ودیکتاتوری استالین به تنگ آمده بودند هرگز یک مبارزه جدی بر علیه اشغالگران انجام ندادند چون فکر میکردند استالین دیکتاتور برود هر کس بیاید بهتر است. وحتی در خیلی از موارد برای ارتش هیتلر پرچم سفید بلند میکردند تا ناجی آنان در مقابل حکومت استالین باشند.
اما بعد از ۲ سال وقتی جنایات ارتش هیتلر را با چشم خود مشاهده کردند ودیدند جنایات هیتلر به مراتب بیشر از استالین است وبالاخره با کمک لجسیکی انگلیس وآمریکا در سال ۱۹۴۳ مردم با مقاومت واز جان گذشتگی محله به محله؛ خانه به خانه ؛ کوچه به کوچه ودیوار به دیوار برای اولین بار توانستند ارتش هیتلر را برهبری ارتش سرخ در استالینگراد به شکست بکشانند که این آعاز پایان حکومت فاشیست هیتلر بود.
شوروی بیش از ۲۳ میلیون کشته داد در مقابل کمتر از یک میلیون ارتش هیتلر… اگر ارتش وحکومت در شوروی مردمی بود همین مردم مسلح در مرزهای لهستان وبا جنگهای پارتیزانی ودر همان ماههای اول ارتش هیتلر را شکست میدادند. همانطور که مردم ویتنام آمریکا را شکست دادند تبلیغات استالینی دیگر نمیتواند کسی را گول بزند· تمام چپهای وطنی طرفدار استالین که از مصدق السلطنه دفاع میکردند بعد ها حامی خمینی هم شدند واورا قهرمان جنگ ایران وعراق نام نهادند وهمرزم خمینی جلاد شدند
..

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی