مجید آذری
زن ستیزی وجرم سنگسار وشلاق برای بوسه نامحرم
شنبه, 3ام خرداد, 1399  
اشتراک گذاری

یکی چپی در ایران داشتیم وداریم که وقتی خمینی در سال ۵۷ میخواست بر سر زنان چادر بگذارد گفت مبارزه با حجاب مبارزه بالای شهری ها است. طبقه کارگر اصلا با حجاب مشکل ندارد. مبارزه با امپریالیست واستثمار مهم است.

وقتی میخواستند زنان را سنگسار کنند -وقتی میخواستند قوانین قصاص را پیاده کنند این چپ خط امامی گفت که طبقه کارگر کاری به اسلام و قوانین اسلامی ندارد. اصلا مارکس گفته اسلام روبنا است. طبقه کارگر باید با زیر بنا مبارزه کند. غافل از اینکه قبلا خمینی گفته بود که اقتصاد زیر بنای الاغ است.
وقتی زنان خیابان انقلاب جرات کردند وحجاب اسلامی-این پرچم سیاه وخونین اسلامی را بر سرچهارره ها بر سر چوب گذاشتند وحکومت را تا ورطه سقوط حول دادند این چپ گفت این زنان نوکر آمریکا و اسراییل هستند. اصلا حجاب ومبارزه با حجاب ربطی به طبقه کارگر ندارد. باید برای دستمزد بیشتر کارگر مبارزه کرد.
حالا حکومت دارد حتی عکس بوسه را هم به محاکمه ؛سنگسار وشلاق میکشد. این چپ اسلام زده دارد اعتراض میکند که هر کس اعتراض کند اصلا ربطی به طبقه کارگر ندارد.
این همان چپی است که در سال ۵۷ از خمینی وحکومت خمینی دفاع کرد. حالا هم دارد همان راهش را ادامه میدهد. ربطی به آزادی زن ؛ آزادی های اجتماعی ؛آزادی وبرابری ومبارزه مردم وطبقه کارگر وسرنگونی حکومت اسلامی وبرقراری حکومت سوسیالیستی ندارد
طبقه کارگر وکمونیستها وحزب طبقه کارگر مدعی العموم در جامعه هستند. هر اتفاقی که در جامعه میافتد وهر بی عدالتی که در جامعه رخ میدهد به طبقه کارگر مربوط است وباید به آن اعتراض کند. وخودرا نماینده مردمی بداند که دارند اعتراض میکنند وجامعه را حول آن برای سرنگونی حکومت بسیج کند
امروز هر اعتراض مردم وجامعه را باید بر سر حکومت جنایتکار وجلاد خراب کرد. باید این حکومت را با تمام اعتراضات کوچک وبزرگ مردمی سرنگون کرد
i
اگر پرچم این حکومت حجاب وزن ستیزی است واین حکومت با بی حجابی همگانی سرنگون میشود چرا نبایست برای بی حجابی ومبارزه با حجاب متشکل شد وحکومت را سرنگون کرد؟. اگر این حکومت با بوسه زنان ومردان در ملا عام کل بساطش در هم میریزد چرا نبایست این حکومت را بیش از پیش در هم ریخت

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی