مجید آذری
بمناسبت روز تبعید رضا شاه «کبیر»- کسانی که از تاریخ درس نگیرند محکوم به تکرارش هستند
پنجشنبه, 8ام مهر, 1400  
اشتراک گذاری

میگویند امروز گویا روز تبعید رضا شاه«کبیر» از ایران است.
رضا میرپنجی که مزدور ارتش قزاق روس بود که در انقلاب مشروطه مستقیم فرمانده قزاقها در محاصره شهر تبریز بود .در به خاک وخون کشیدن انقلابیون .و مشروطه خواهان وقلع وقم آنان دست داشت ودر به توپ بستن مجلس بدست قزاقها.
اگر الگوی مسلمانان محمد«ص» بیسواد وجنایتکار است ؛الگوی حامیان سلطنت همین بیسواد مزدور ارتش روس که توسط کودتای انگلیسها برای زدن میخ آخر بر تابوت دستاوردهای مشروطه- جنبش آزادیخواهی وروشنفکری گماشته شده بود.
جنایات رضا خان نه فقط دیکتاتوری وحکومت فردی وجنایاتش بر علیه دشمنان خودش وروشنفکران ؛شاعران ؛نویسندگان ؛جنبش پیشرو ؛چپ وعدالتخواهبی بود بلکه حتی از سرکوب نزدیکترین همکاران وهمفکرانش ابایی نداشت . امثال فروغی ؛تیمور تاش و داور را شکنجه-ترور-زندان و حانه نشین و تبعید میکرد.
رضا خان حتی مجلس فرمایشی ودست ساخت خودش را طویله خطاب میکرد .وقتی به مجلسیان خشم میکرد میگفت کاری نکنید که درب این طویله (مجلس) را ببندم.
رضا شاه با پول وگوشت وخون مردم ارتشی ساخت تا از سرحدات مملکت حفاظت کند ؛وقتی دشمن داخل ایران شد این ارتش و حتی همانهایی که اورا بقدرت رسانده بودند یک تیرهوایی هم بطرف این دشمن خارجی شلیک نکردند. متفقین وارد ایران شدند ومستقیم وارد کاخ شاه وگوشش را گرفتند واز کاخ خارجش کردند. متفقین میخواستند ایران را جمهوری اعلام کنند وفروغی مغضوب شده توسط رضا شاه را رییس جمهور اعلام کنند. اما رضا شاه از فروفی ومتفقین فقط یک درخواست ووصیت داشت ؛ که تاج شاهی را بر سر پسر بزرگش حاج محمد مشهدی رضا شاه–این وارت کورش کبیر وفریدون بگذارند. متفقین وصیت اورا را اجابت کردند وشاهنشاه آریامهر را رهبر ایران کردند. اما خود رضا شاه را باخود بردند وبه درک واصلش کردند.
تمام مردم در روز تبعید رضا خان توسط بیگانگان بسیار خوشحال ومراسم جشن وشادی گرفتند؛ که دیگر دیکتاتوری-شکنجه وترور واعدام حداقل در جامعه از بین رفته وجامعه ایران در سالهای ۲۰ -۳۲ با آزادیهای نسبی بیشترین آزادیهای تاریخ ایران را به ثبت رساند. احزاب چپ ومخالف وراست توانستند نسبیا آزادانه فعالیت سیاسی کنند که تا سال ۳۲ با کودتای آمریکا دوباره جهمنم رضاخانی شعبان- بیمخی آغاز گشت. اگر رضا خان پایه گذار حکومت پهلوی اول است ؛شعبان بیمخ پایه گذار وتاجبخش جکومت پهلوی دوم است//
میگویند باید در تاریخ مغرضانه قضاوت نکرد. دستاوردهای رضا خان را نادیده نگرفت که چند جاده ؛تونل ویک دانشگاه ؛ ارتش و بیدادگستری بنیان نهاد. یکی نیست بگوید در کدام کشور جهان امروز جاده ؛تونل ؛دانشگاه ؛ ارتش وبیدادگستری وجود ندارد؟. آیا مردم همه جهان مثل مردم با غبرت در ایران باید به کدامین دیکتاتوران وادمکشان ودست نشاندگان کودتای بیگانگان بقدرت رسیده بدهکار باشند ؟
تاریخ ۱۰۰ ساله ایران تاریخ دیکتاتوری؛ جکومت فردی؛ جنایت وانسان ستیزی است. یکی با نام ایران وکورش کبیر وسلطنت وآن یکی با نام اسلام ومحمد. حکومت اسلامی خمینی ادامه طبیعی حکومت دیکتاتوری وجنایت رضا خانی است. کسی که باد میکارد طوفان درو میکند

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی