نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
داود رفاهی
الجزایر به کدام سو میرود؟
اشتراک گذاری

روز ۱۱ مارس ۲۰۱۹ عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر بعد از مراجعات پزشکی خود در سوئیس به الجزیره باز گشت و بدنبال آن دولت اعلام کرد که بوتفلیقه “به دلیل پزشکی” از کاندیداتوری برای دور پنجم ریاست جمهوری صرف نظر می‌کند و انتخابات را به زمانی‌ دیگر موکول می‌کند. همزمان اعلام شد که نخست وزیر هم استعفا داده و دولت وعده اصلاحات سیاسی و اقتصادی را داده و قرار است آن را در کوتاه‌ ترین زمان به اجرا در آورد.

الجزایر در التهاب و اعتراض بسر میبرد. اعتراضات صدها هزار نفره مردم و به خصوص جوانان از ۱۸ روز پیش یعنی‌ روزی که بوتفلیقه اعلام کرد که قصد دارد تا برای پنجمین دوره رئیس جمهور بشود، آغاز شد و در ابعاد وسیع بیوقفه ادامه یافت. بوتفلیقه که ۸۲ سال دارد از سال ۱۹۹۹ برای ۴ دوره رئیس جمهور است و قصد داشت تا باز هم برای دور پنجم با وجود عدم سلامت جسمی‌، مقام ریاست خود را ابقا بکند. بدنبال اعلام خبر کناره گیری بوتفلیقه از کاندیداتوری مردم به خیابانها ریخته و پیروزی نسبی‌ خود را جشن گرفتند. ولی‌ بنظر میاید که این تنها آغاز کار مردم برای تحولات در این کشور باشد.

جوان ۳۲ ساله‌ای که در جشن خیابانی توسط یک خبرنگار مصاحبه میشود، میگوید: این تنها نصف پیروزی ماست، من روز جمعه دوباره به اعتراضات می‌پیوندم. اعتراض ما تا سرنگونی این حکومت ادامه خواهد یافت.

مردم و جوانان حکومت را یک باند دزد و ارتشا و حیف و میل اموال مردم میدانند. بیکاری گسترده و فقر که نتیجه چپاول حاکمین و کل سرمایه داران و مفتخوران است مردم را تحت فشار شدید قرار داده است. قطعا مردم به یک جابجایی ساده رضایت نخواهند داد و اعتراضات ادامه خواهد یافت. آینده الجزایر و عملی شدن آرزوهای توده مردم به گسترش این اعتراضات و وجود رهبری ای که بتواند مردم را پشت یک پلاتفرم انسانی و رادیکال سازماندهی و بسیج کند گره خورده است. پلاتفرمی که تضمین کننده رفاه و آزادی های سیاسی همه جامعه باشد.

داوود رفاهی

 

 
 
https://rowzane.com/content/davod-r/article=147755