فرشاد حسینی
شاهرودی فرار کرد، اما به کجا؟
پنجشنبه, 21ام دی, 1396  
اشتراک گذاری

قاضی جنایت علیه بشریت مخفیانه و با عجله امروز ۱۱ ژانویه درست دو روز بعد از بازگشایی پرونده جنایتهایش علیه بشریت از آلمان فرار کرد. شاهرودی اما به سرزمینی رفت که اتش سرنگون سازی کل حکومت هر روز شعله ورتر شده و بیشتر گر میگیرد. او قدم در زمینی میگذارد که به انبار باروت خشم و نفرت و اعتراض مردم به تنگ امده بدل شده است و هر جرقه ای میتواند کل دودمان این نظام را به هوا ببرد. شاهرودی از چاله به چاه رفت.
شاهرودی قدم بر دهانه عظیم یکی از فعالترین اتشفشانهای جهان (ایران) نهاد.

اما فرار شاهرودی، سوت پایان کار ما، تشنه گان اجرای عدالت و حامیان محاکمه او و سایر جنایتکاران همقطارش نیست.

این طوفان جنبش توده ای برای محاکمه سران جمهوری اسلامی، با این فرار ارام نمیگیرد. در حالیکه قاطعانه این پرونده را در غیاب شاهرودی ادامه داده، طوفانی جدید در آلمان براه خواهیم انداخت. طوفان علیه کلیه مقامات دولتی آلمان که از حضور یکی از خطرناکترین جنایتکاران بشری در خاک شان اطلاع داشته و اقدامی علیه او تا لحظه فرار انجام ندادند.

اما مهمترین دستاورد کمپین پیگرد شاهرودی این بود که شاهرودی محاکمه شد. نه در سالن شیک و مجلل و اداری دادگاه آلمان، که در مقابل چشم میلیونها انسان. در خانه ها، محل کار و مدارس و دانشگاهها، در شبکه های مجازی، در روزنامه ها و تلویزیونها، در خیابانها و میدانهای شهر. لایو، با دخالت مستقیم بسیاری شاکیانش، از طریق تلفن و گوشی. پرونده شاهرودی اوراق بایگانی شده در پوشه های محرمانه بایگانی دادگاه نماند. پرونده شاهرودی ساعت به ساعت در مقابل دید افکار عمومی قرار گرفت. کیفرخواست علیه شاهرودی، تنها یک کیفرخواست با کلمات و انشای قلنبه سلنبه حقوقی نبود، بلکه بیانیه و دادخواست و مانیفست سیاسی جنبش ازادیخوهانه مردم در ایران بود که در یک جنگ چهل ساله درگیر بوده و هستند.

این یک پیروزی و دست اورد مهم کمپین بود.
اما ما این کمپین را جلوتر برده و انرا به کمپین پیگرد کل سران جمهوری اسلامی در طول چهل سال گذشته بدل میکنیم.

ما دست بردار نیستیم.

و تا محاکمه کلیه سران این رژیم ارام نخواهیم شد.
طوفانها و بهمن های سهمگین تر در راهند

فیلم فرار شاهرودی از اینجا

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده

از این نویسنده مطلب دیگری در دست نیست!

 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی