جليل جليلى
بحران کرونا و جنایت در محیط هاى کار
چهارشنبه, 28ام اسفند, 1398  
اشتراک گذاری

امروز این حقیقت که ویروس کرونا در محیط هاى با تمرکز بالاى انسانى امکان کسترش بییشترى دارد و اینکه خلوت کردن چنین محیط هایى یکى از موثرترین راههاى کاستن از دامنه گسترش و دامنه تلفات انسانى آنست، به دانش عمومى در همه جا تبدیل شده است. کنسل کردن تمام برنامه هایى که سبب تجمع جمع کثیرى از انسانها در محیط هاى محدود میشوند، از جمله کنسل کردن مسابقات ورزشى، کلاسهاى درس و کنسرتهاى موسیقى و غیره در همه کشورهاییکه با این اپیدمى درگیر هستند، اثباتى بر این مدعا است. بنابراین انتظار از مدیران کشورى براى اتخاذ تدابیرى که منجر به کاستن از سرعت و دامنه گسترش ویروس کرونا و کاستن از شدت انتقال آن از فردى به فرد دیگر بشود، درست و بحق است. بنابراین عدم اتخاذ چنین تدابیرى و یا حتى مانع تراشى و عقب انداختن چنین اقداماتى میتواند نه تنها کوتاهى از انجام وظایف بلکه بعنوان جنایت و کشتار عمد انسانها تلقى شود.
حاکمان و اداره کنندگان کشور ایران از اتخاذ چنین تدابیرى سرباز میزنند. از جمله اقدامات فورى، علاوه بر تعطیلى مدارس که بخشا و آنهم زیر فشار اعتراض مردم صورت گرفته است، آزادى فورى و بى قید و شرط همه زندانیان سیاسى و مرخص کردن دیگر زندانیان، حد اقل تا رفع بحران کرونا، تعطیل کردن آن مراکز کار و رشته هاى تولیدى ای که تعطیل کردن موقت شان زندگى اجتماعى را مختل نمیکند و… طبعا همه این تعطیل کردن ها باید همراه با پرداخت کامل حقوق و مزایا باشد. اقدام به تعطیلى چنین مراکز کارى اهمیت دو چندانى پیدا میکند وقتى میبینیم که در خیلى از شرکت ها و کارخانه ها شمار زیادى از کارگران هیچ وسایل بهداشتى از جمله مواد ضدعفونى کننده، دستکش و ماسک بهداشتى ندارند و حتى بدون تب سنجى کار میکنند که میتواند بسیار خطرناک باشد.
اما بخش دیگر مساله کارگران قرارداری و موقت هستند. به این معنا که اگر کارگران استخدام رسمى بتوانند با توسل به قدرت اتحاد مبارزاتی خود، و یا حتى با توسل به قوانین جارى کارفرما را تا اندازه اى تحت فشار قرار دهند وچند هفته اى سر کار حاضر نباشند بدون آنکه کارشان را از دست بدهند، کارگران قراردادى از این مزایاى ناچیز هم محروم هستند. بخش وسیعى از طبقه کارگر ایران نه بشکل استخدام رسمى بلکه بشکل قراردادى مشغول کار هستند و اگر یک روز سر کار حاضر نباشند ، به احتمال زیاد، نه تنها با خطر از دست دادن کارشان بلکه حتى با خطر از دست دادن طلبهاى عقب افتاده خود از کارفرما نیز مواجه خواهند شد. و این براى این بخش از کارگران به معنى گرسنگى خود و خانواده و قبول مرگ داوطلبانه خواهد بود. این کارگران را چنین اجبارى به مکانهاى آلوده به ویروسى میکشاند که در حال حاضر، روزانه جان صدها نفر را میگیرد. در کنار این، عدم شمول دستورات دم بریده دولتى به کارگاه هاى خصوصى، که نیروى کارشان عمدتا کارگران قراردادى یا حتى کارگران روزمزد است، هم یک مشکل این بخش از کارگران در ایران است. کارفرمایان اغلب شرکتها و کارخانه هاى خصوصى به بهانه اینکه بخش خصوصى را نمیتوان به امر دولت تعطیل کرد، سلامت کارگران شاغل در این مراکز کار و تولید را به خطر انداخته اند. بنا به گفته یکى از کارگران یکى از این شرکت هاى خصوصى، ”ما که در کارخانه ها کار میکنیم، هر روز سوار سرویس میشویم، در رختکن هاى پرجمعیت و سالن هاى چند صد نفرى رفت و آمد میکنیم، چه گناهى کرده ایم؟‟
فراهم کردن امکانات زندگى همه کسانیکه حضورشان در محیط کار با خطر بالاى ابتلا به بیمارى ناشى از تماس با ویروس کرونا همراه است، وظیفه هر دولت و هر حکومتى است. و عدم تامین شرایطى که این انسانها مجبور به حضور در چنین محیطهاى کارى نباشند، یک کوتاهى آشکار از وظایف دولتى، و در شرایط امروز ایران، یک جنایت آشکار در حق این انسانها است.
واقعیت اینست که جمهوری اسلامی عامل شیوع بیماری و تبدیل آن به فاجعه ای انسانی در ایران است. ستادهای پیشگیری از بیماری کرونای آن نیز، در واقع ستاد های مقابله با سربلند کردن شورشهای مردمی است که دارند هر روز قربانی میدهند و جانیان اسلامی نیز چیزی جز دروغ و فریب تحویل آنها نداده اند. تنها راه در مقابل ما کارگران و ما مردم اینست که خودمان به میدان بیاییم. کار را تعطیل کنیم و در اعتراض به شانه خالی کردن حکومت از زیر بار مسئولیتهایشان و فاجعه ای که به راه انداخته اعلام اعتصاب کنیم و با مبارزه متحدانه مان خواست های فوری ما را بر آنان تحمیل کنیم. کار باید تعطیل باشد. دستمزدها باید تماما پرداخت شود. به کارگران بیکاری که ممری برای درآمد ندارند، بیمه بیکاری داده شود. درمان برای همه رایگان شود و امکانات پیشگیری از کرونا به رایگان در اختیار همه مردم قرار گیرد. متحدانه برای تحقیق فوری این خواستها به میدان آییم.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی