جليل جليلى
تاریخ بازنویسى میشود!
شنبه, 24ام خرداد, 1399  
اشتراک گذاری

بعد از پائین کشیده شدن مجسمه ادوارد کلستوندر روز یکشنبه ۷ جون در شهر بریستول انگلیس، بوسیلىه فعالین ضد نژاد پرستى، مقامات محلى تاور هملت لندن اقدام به پائین کشیدن مجسمه رابرت میلیگان، یکى دیگر از تاجران برده، که در مقابل موزه لندن نصب شده بود، کردند.
بدنبال این دو واقعه بحثهائى در مورد، نه تنها سرنوشت این مجسمه ها و بازنویسى تاریخ بلکه فراتر از آن، در مورد گسست از دوران گذشته و شروع یک دوره جدید در حیات جوامع انسانى، و نه تنها در سطح انگلیس بلکه در سطح اروپا و بدرجه اى در سطح جهان براه افتاده است. بازنگرى تاریخ توجه عمومى را به باز نگرى آنچه که امروز در جلو چشمان ما در جریان است کشانده است. سئوال چرا تندیس تاجران برده در میدان شهرهایى نصب شده اند که اکثریت ساکنین آنها آن تاجران را نمایندگان دورانى تاریک در حیات بشریت قلمداد میکنند، بسط پیدا کرده به این سئوال که چرا هنوز هم انسانها به بردگى گرفته میشوند و چرا جامعه انسانى هنوز به طبقات ستمگر و ستمکش تقسیم شده است و چرا هنوز طبقات استثمارگر دنیا را اداره میکنند؟ و ترس از عمق پیدا کردن همین سئوال است که ولوله در صفوف طبقه حاکم انداخته و آنها را به عکس العمل واداشته است. برخى از نمایندگان و سخنگویان طبقه حاکم درموافقت با برداشته شدن برخى از این مجسمه ها از میادین شهرها دانشگاه ها و برخى دیگر درمخالفت با این اقدامات سخن گفته و از معترضین بعنوان خرابکار و اوباش یاد کرده اند.
• بعد از پائین کشیده شدن مجسمه ادوارد کلستون در شهر بریستول، شهردار این شهر، مروین ریس گفته است که او احساس نمیکند با این اتفاق چیزى را از دست داده است.
• شهردار لندن، صدیق خان گفته است که همه مجسمه ها و اسامى خیابانهاى لندن باید مورد بررسى قرار گیرند و آنهائىکه با برده دارى ارتباط پیدا میکنند باید برداشته شوند.
• وزیر کشور دولت انگلیس، پرتى پاتل گفته است که این عمل کاملا شرم آور است و این مربوط به اوباشان نیست که مجسمه ها را نابود کنند.
• از طرف اداره کانالى که مجسمه رابرت میلیگان در کنار آن قرار داشت، گفته شده که اقدام به برداشته شدن این نماد بخاطر احترام به احساسات مردم محله بوده ست.
• مدیریت موزه لندن اعلام کرد که مجسمه این تاجربرده، که صاحب دو مزرعه شکر و ۵۲۶ برده در جامائیکا بود، خیلى وقت بود که بطور ناراحت کننده اى در مقابل ملک این موزه ایستاده بود.
• در شهر آکسفورد انگلیس ۲۶ نفر از اعضاى شوراى شهر بهمراه یک نماینده مجلس، و همچنین دانشجویان ضد نژادپرستى خواهان برداشته شدن مجسمه سسیل رودساز یکى از ساختمانهاى دانشگاه آکسفورد شدند.
• بنیاد گاى و سنت توماس در لندن گفته است که آنها مجسمه هاى رابرت کلینتون، شهردار سابق لندن، و توماس گاى، بنیانگذار بیمارستان گاى، را بخاطر ارتباطشان با تجارت برده، از محوط بیمارستانهاى خود بر خواهند داشت.
• با پاشیده شدن رنگ و نوشته شدن جملاتى در معرفى او بعنوان نژادپرست روى مجسمه هاى چرچیل در لندن پایتخت انگلیس و پراگ پایتخت جمهورى چک، چکسلواکى سابق، ادامه ماندن مجسمه هاى این قهرمان ملى انگلستان هم زیر سئوال رفت.
• طومارهاى اینترنتى با خواست پائین کشیده شدن بیش از ۸۰ مجسمه در انگلیس با امضاى ده ها هزار نفرى در جریان است.

امروز بحثهایى در بین الیت روشنفکر و عموم مردم در انگلستان و دیگر کشورهاى اروپایى و همینطور در آمریکا و کانادا و در کل دنیابراه افتاده مبنى بر باز نویسى تاریخ و بیان حقایق تاریخى و آشکار کردن چهره حقیقى کسانى که بخشى از ثروت جمع آورى شده از به اسارت گرفتن انسانها را صرف کارهاى ”خیریه‟ کرده و خود را در کتابهاى درسى تاریخى بعنوان قهرمانان ملى و ناجیان جامعه معرفى کرده اند. ولى بحث در همین سطح باقى نمیماند و نخواهد ماند. امروز یکبار دیگر لزوم ساختن یک دنیاى دیگر، یک دنیاى بدون تبعیض و بدون تقسیم طبقاتى در میان مردم مطرح شده و فکر مردم را به خود جلب کرده است. امروز قضاوت در مورد اینکه موجى که شروع شده است به کجا منجر خواهد شد، کمى زود بنظر میرسد. ولى این موج پتانسیل این را دارد که موجب تحولات اساسى بنفع مردم معترض به تبعیض و نابرابرى شود.

لندن ۱۳ جون ۲۰۲۰

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی