کریم شامحمدی
روزه داری ـ آزادی مذهب یا تبعیض علیه کودکان!؟ پاسخ به خانم ولی غانم
شنبه, 22ام خرداد, 1400  
اشتراک گذاری

کنوانسیون حقوق کودکان در باره آزادی مذهب نادقیق، گنگ و مبهم است. میتواند تعابیر متفاوت داشته باشد و در این میان کودکان بی تقصیرصدمه می‌بینند.هنگامیکه کنوانسیون حقوق کودک در اول ژانویه۲۰۲۰ به قانون سوئد تبدیل شد،دریک بیانیه(http://childrenfirstnow.com/fa/2019/12/19/2507/)به نارسائی‌های آن اشاره کردیم که چندین مقام، از جمله Rädda barnen، اظهار داشته اند: “حق آزادی مذهب در صورتی انجام می شود که کودک به سن بلوغ رسیدباشد تا بتواندخودش نظر بدهد”و نمایندهBarnombudsmannen”بر اینعقیده است که ختنه فقط زمانی انجام می شود که کودک بتواندرضایت آگاهانه بدهد”.بسیاری متوجه شده‌اندکه کنوانسیون حقوق کودک از ناراسائیهای جدی برخوردار است.

غانم می‌نویسد: “آزادی مذهب حق روزه داری در ماه رمضان را به کودکان میدهد.” پرسش اساسی ایناست؛ از چه زمانی حق انتخاب برای کودکان اعمال می شود؟
کدام کودک ختنه شدن را انتخاب کرده‌ است؟ کدام دخترهاخواسته‌اند که مثله جنسی شوند؟ کدام دختران حجاب را به اختیار خود انتخاب کرده‌اند؟ کدام کودکان مدارس مذهبی را انتخاب کرده‌اند؟ کدام کودکان ازدواج کردنیا ازدواج اجباریرا انتخاب کرده‌اند؟ کدام کودکان، کار کودکان را انتخاب کرده اند؟…
کسانی که ادعا می کنند که موارد فوق “انتخاب دموکراتیک” خود کودک است ریاکاری بیش نیستندوصلاحیت شرکت در مباحث حقوق کودکان و مبارزه علیه تبعیض را ندارند.
وقتیخانم غانم از “نقض حقوق دموکراتیک” صحبت می کند ، منظورشاننه حقوق کودک، بلکه حقوق والدین است. خوشبختانه، تکامل رو به پیش جامعه از دوران پدرسالاری که زن و فرزندان جزء املاک مرد خانواده محسوب می‌شدند،گذشته است.این”پدرسالار” حق داشت در صورت تمایل آنها را به قربانگاه بفرستد.آنچه در این زمینه حقوق دموکراتیک والدین خوانده می‌شود، بقایای حقوق دوران قبیله‌ای وپدرسالاری است.اینها باپیشرفت‌هایجامعه به تدریج از بینرفته‌اند.بله، حقوق والدین در رابطه با کودک محدود و مشروط به حقوق جهانشمول کودک است که در قانون تنظیم شده است.هیچکس، نه پدر و نه مادر و یا دیگری حق ندارد آزادی کودک را سلب کند. حق ندارند از آموزش رابطه جنسی و ورزش و زندگی اجتماعی جلوگیری کنند.هیچکس حق استفاده جنسی از کودک را ندارد. هیچکس حق سوء استفاده جسمی یا روحی از کودک را ندارد – حتی با مجوز “شرع مقدس اسلام”. این کودک آزاری،”حقوق دموکراتیک”هیچکسی نیست.
غانم از شدن بی استدلالی دست به دامن”اسلام هراسی”می‌شود. عبارتی غیر علمی و نژادپرستانه که برای ایجاد سکوت و نفرت پراکنیعلیه منتقدان اسلام استفاده می شود.چرا که از نظر این نمایندگان،نباید اسلام مورد انتقاد قرار گیرد و هرکسی که این کار را انجام دهد به نفرت پراکنی متهم می‌شود. در صورتی که این خانم غانم است که دارد نفرت پراکنی می کند.
من آشکارا گفته ام وافتخار می کنم که اکس‌مسلم هستم و برای حقوق کودکان می جنگم. من حق دارم که از نظر تئوری و عملی از اسلام به عنوان یکمذهب انتقاد کنم. حق انتقاد از مذهب و انتقاد از اسلام، علیرغم تهدید “پلیس اسلامی”، برای همه،یک حق جهانشمول است.استراتژی اثبات شده “پلیس اسلامی” این است که منتقدان اسلامی را در هر زمینه ای به “اسلام هراسی” متهم کند. هدف از این اصطلاح “فوبیا”این است که منتقدان اسلام را متهم بههراسبیمارگونه کنند. بگویند این منتقدین حامل نفرت پراکنی‌‌اند.
در صورتی که ما می خواهیم انتقاد از مذاهب بخصوص اسلام به عنوان یک امر مثبت در جامعه تکامل پیدا کند! بنابراین به جای این رفتار رقت‌انگیز و فاقد استدلال از خشونت‌های مذهبی، خرافات و سنتهای مضر به حال کودکان دست بردارید. ما حق داریم که بگوئیم، باید رویکردی فعال، آگاهانه و انتقادینسبت به نرم‌های اسلامیداشته باشیم.بایدتکلیف سنن قدیم و جدید اسلامی راروشن کرد. لازم استاین سنتهای مضر به عنوان یک اشکال جدی مورد بحث و مجادله قرار گیرد.
ما می‌گوئیم حقوق کودکان جهانشمول است و از این امر دفاع می‌کنیم. میگوییم هر کس حق دارد آزادانه مذهب اسلام را ترک کند، به عنوان یک اکس مسلم آزاد باشد، بدون اینکه تحت تعقیب و آزار قرار گیرد.حق داشتن زندگی به عنوان یک همجنسگرا، حق جلوگیری از ازدواج اجباری و حق جلوگیری از سنتهای مضر.
بنابراین “کارت اسلام هراسی” ریاکارانه را کنار بگذارید و بطور جدی پا به میدان نقد و بحث بگذارید تا در مورد جوانب منفی سنتهای اسلامی بحث و جدل کنیم از جمله مضرات جدی روزه داری برای کودکان.

DN, Fastande barn under ramadan en del av islams många avigsidor

کریم شاه محمدی
دبیر نهاد کودکان مقدمند
۳ ژوئن، ۲۰۲۱

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی