مهین علیپور
سخنرانی مهین علیپور در روز جهانی زن هشت مارس در استکهلم
شنبه, 26ام اسفند, 1396  
اشتراک گذاری

بنام دختران خیابان انقلاب  

امروز ۸ مارس سال ۲۰۱۸ برای ما است ولی چهل سال است در ایران هر روز، روز زن و ۸ مارس است.
بعد از آمدن بزرگ‌ترین آپارتاید جنسی در دنیا زنان هر روزه به تقابل این ستمگر و قوانین ضد زنش می روند.
بزرگ‌ترین اعتراض زنان بعد از اجباری کردن حجاب توسط خمینی بود که در ۸ مارس ۷۹ صورت گرفت. بعد از آن هر روز برای زنان ایرانی ۸ مارس شد. ۴۰ سال است که در ایران با آمدن جمهوری اسلامی حجاب اجباری شده است.و بدنبال آن بیحقوقیهای بسیاری چون نداشتن حق طلاق، اجازه کار، حق سفر، حق حضانت کودکان بعد از طلاق ‌‌و بیحقوقیهای دیگر بزنان بطور قانونی تحمیل شده است. این حجاب پرچم این آپارتاید جنسی بوده که زنان اکنون‌در ایران بر سر چوب زده و‌در هوا میچرخانند و‌میگویند ما این را نمیخواهیم ‌و صاحب این پرچم را هم نمیخواهیم.‌
این حرکت اولین بار توسط ویدا موحد صورت گرفت که بعد از آن زنان دیگری آن را کپی برداری کرده اند.
این دختران بنام دختران خیابان انقلاب و یا دختران انقلاب نامیده می‌شوند.این دختران با برداشتن حجابهایشان مهر خود را به هشت مارس امسال زده و نوید انقلابی زنانه در ایران را داده اند. خصوصا این اتفاق در متن خیزش انقلابی مردم که در دیماه آغاز شد، به اعتراض مردم علیه حکومت آپارتاید جنسی در ایران عمق بخشید و به نقطه عطفی تبدیل شد.

جنبش زنان در ایران کابوس جمهوری اسلامی است و لرزه به پیکر این آپارتاید جنسی فکنده است. رژیم جمهوری اسلامی  با تمام قوا خود را برای سرکوب این جنبش آماده کرده و تاکنون بیش از ۳۰ تن از این دختران را دستگیر کرده است. در دفاع از مبارزات مردم ایران علیه این بساط سرکوب و جنایتش، وسیعا از دختران انقلاب حمایت کنیم و خواستار آزادی دختران دستگیر شده، شویم.

دختران با این حرکت که جرم شناخته می‌شود در ایران روسریها را در آورده و سر چوب زده و‌در هوا میچرخانند.
آنها به این رژیم میگویند که از وزش باد ‌در موهای من و نور خوشید در آن نترسید بلکه از آن بترسید که این حرکت پایه های حکومت شما را سست کرده و‌میرود که به ارتجاع مذهبی و قوانین زن ستیز خاتمه دهد.
این حرکت شعله ور شده و نه تنها ریشه شما را در ایران بلکه در هر جا که اسلام سیاسی نفس بکشد خواهد سوزاند.
این حرکت به یک حرکت جهانی تبدیل خواهد شد ‌‌جا دارد که آزادیخواهان و ‌‌برابری طلبان هم در این روز بدفاع از این حرکت در آیند.
و‌ما هم تلاش داریم صدای دختران انقلاب و مردم ایران باشیم. صدای مردمی باشیم که میگویند جمهوری اسلامی نمیخواهیم. نمیخواهیم. از همین روز سعی میکنیم معرف این جنبش باشیم ‌و بدانیم‌که این‌حرکت شجاعانه، تابوشکن و سکولار دختران خیابان انقلاب تا چه حد جنبش برای رهایی زن نه تنها در ایران بلکه در سطح منطقه و جهان را به جلو میبرد.

این حرکت می‌گوید که حقوق زنان جهانشمول است و‌حمایت جهانی میطلبد.
اگر ما در ایران موفق شویم که میشویم ما سر بزرگ‌ترین اژدهای آپارتاید جنسی را زده ایم.
امروز زنان در ایران حتی اجازه نیافتند که یکدقیقه جمع شوند و روز زن را برگزار کنند. بشدت سرکوب و دستگیر شدند. شعار آنها اعتراض به هر نوع تبعیض بزنان و تبعیض جنسیتی بود.
پس با هم فریاد می‌کنیم؛
زنده باد دختران خیابان انقلاب در ایران
دختران دستگیر شده آزاد باید گردند
زنده باد همبستگی جهانی جنبش زنان
زنده باد آزادی ‌برابری

انترناسیونال ۷۵۵

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی