مصطفی صابر
پرسش از مصطفی صابر در باره قرار داده سپاه در لیست تروریسم
شنبه, 24ام فروردین, 1398  
اشتراک گذاری

انترناسیونال: قرار دادن سپاه پاسداران در لیست جریانات تروریستی از جانب دولت آمریکا و ترامپ با عکس العمل یکپارچه سران حکومت از خامنه ای و سپاه تا مجلس و سران ریز درشت دیگر آن روبرو شد. خارج از دایره حکومت، عده ای نیز که مدعی بودند  با جمهوری اسلامی فاصله دارند در این گیر و دار این تصمیم دولت ترامپ را محکوم کردند و کنار سپاه و حکومت قرار گرفتند. برخی مخالفین حکومت نیز هر دو سوی این کشمکش را محکوم کرده اند و نگران اند که این تصمیم به تقابل نظامی کشیده شود و مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی را قیچی کند. شما در باره این تصمیم و کشمکش دو سوی این تقابل و تاثیر آن بر روندهای سیاسی و بویژه مبارزه مردم با جمهوری اسلامی چه ارزیابی دارید؟

مصطفی صابر: ابتدا مایلم تاکید کنم ما خواهان انحلال سپاه و کلیه نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری اسلامی و سپاه از همان روز اول با ترور شروع کردند و چهل سال است که تروریست هستند. ما خواهان این هستیم که تمام مردم دنیا دست در دست مردم ایران، تمام دول عالم، از آمریکا گرفته تا دولتهای اروپایی و چین و روسیه و غیره را تحت فشار قرار دهند که نه فقط سپاه بلکه کل رژیم اسلامی را از لحاظ سیاسی تحریم کنند. جمهوری اسلامی در سطح جهانی باید به همان وضعیتی رانده شود که رژیم آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی رانده شده بود. این فقط موضع حزب کمونیست کارگری نیست. حرف دل مردم ایران است.

اما روشن است که  آمریکا سپاه را تحریم کرده و در لیست تروریستها قرار داده تا بقول خودشان جمهوری اسلامی را مجبور به “تغییر رفتار” کنند. این ادامه سیاستهای ترامپ در مورد برجام است.  این اقدام آمریکا البته فشارهای بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد میکند. اما صحبت از “جنگ” و “رژیم چنج”  به نظر من تبلیغات است که بیشتر از همه جمهوری اسلامی در آن ذینفع است. در هر حال راه اصلی مقابله با تهدید جنگ و درگیری نظامی هم این است که  خیلی جدی تر از مبارزه کارگران و مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و بدست گرفتن سرنوشت توسط خودشان حمایت کرد.

جمهوری اسلامی تلاش میکند تا  تروریست اعلام کردن سپاه از سوی آمریکا  را پایه ای برای تبلیغات ناسیونالیستی به نفع خودش قرار دهد. میکوشد از این فرصت استفاده کند و جناح های داخلی جمهوری اسلامی را  منسجم کند و حتی بخشی از اپوزیسیون را خنثی و منفعل کند. در سطح منطقه هم جدال و کشاکش بین قطب های بورژوایی بالا میگیرد و واضح است که هر دولتی، چه آمریکا و اسرائیل، چه روسیه و جمهوری اسلامی و دیگران منافع خود را دنبال میکنند. مردم ایران هم باید منافع خود را دنبال کنند و این منفعت همانا این است که از هر موقعیتی استفاده کنند و حلقه محاصره بر جمهوری اسلامی که منبع بلافصل شر و نکبت حاکم بر ایران است را تنگ تر کنند.

 

اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی که به تحولات از بالای سر مردم ایران چشم دوخته اند و این خیال را در سر میپرورانند که روزی به حمایت آمریکا به قدرت برسند احتمالا باز بوی کباب بیشتری به مشام شان برسد. هرچند بعضی شان را  بخصوص آنهایی که قبلا برای سپاهیان خوب پیام میفرستادند را ممکن است دچار تناقض کند. در هر حال همه  اینها را باید افشاء کرد و نشان داد که اینها میخواهند عبا و عمامه جمهوری اسلامی را بردارند و جای آن کت و شلوار بگذارند ولی قوای سرکوبگر و کل ماشین دولتی را حفظ کنند و حتی گسترش دهند. حال از این هم بگذریم که در شرایط حاضر اولین گزینه آمریکا برای حفظ منافعش فعلا تلاش برای رام کردن همین جمهوری اسلامی است.

در مورد محکوم کردن دو طرف،  در بهترین تعبیر یک موضع غیر سیاسی و حاشیه نشینانه است  و در  هر حال در عمل به نفع جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. واضح است که دول بورژوایی و از جمله دول آمریکا و روسیه و چین و ایران و اسرائیل و ترکیه و غیره متکی بر ترور و سرکوب اند و هرکدام شان ید طولایی در این زمینه دارند. اما باید توجه کرد در ایران مردم به میدان آمده اند تا خودشان را از شر یک رژیم سرتاپا جنایتکار و تروریست اسلامی نجات دهند. امیدوارم روزی هم همه مردم دنیا بپاخیزند تا دنیا از شر بورژوازی و تروریسم دولتی و غیر دولتی رها شود.  ولی حالا که مردم ایران میخواهند خودشان را از شر سپاه و دیگر نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی و کل این رژیم رها کنند چرا باید قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستها توسط آمریکا را محکوم کرد؟ همانطور که گفتم این هم  خوبست که توهمات مالیخولیایی اپوزیسون راست در دخیل بستن به آمریکا را نقد و افشاء کرد. اما هرجا که جمهوری اسلامی تضعیف بشود بنفع مردم است و باید مردم را به گسترش مبارزه علیه جمهوری اسلامی و درهم شکستن کل قوای سرکوبگر این رژیم فراخواند

انترناسیونال ۸۱۱

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی