نسان نودینیان
خانه سینما دست در دست رژیم
پنجشنبه, 23ام دی, 1400  
اشتراک گذاری

خانه سینما در بیانیه اول درباره جان باختن بکتاش آبتین اشاره ای به دلیل درگذشت او نکرده بود.
توحش افسار گسیخته حکومت اسلامی ایران ده روز و با شروع بیمار آبتین عامدانه مانع معالجات فوری و کارساز او شد. با دست بند و پابند او را در بستر بیماری قرار داد و عامدانه جان بکتاش آبتین را گرفت.
خانه سینما در اولین اطلاعیه خود چشمهایش را بر آشکارترین جنایت عامدانه علیه بکتاش آبتین بست و هیچ اشاره ای به دلیل مرگ او نکرد. حاضر نشد کلمه ای درباره این جنایت هولناک و تاسف بار بنویسد. انتقاد و اعتراض به خانه سینما از یک طرف و باال گرفتن موج اعتراض و موضع رادیکال کانون نویسندگان با برگزاری با شکوهترین مراسم های بزرگداشت بکتاش آبتین ایادی خانه سینما را شرمسار و مجبور به ”عذرخواهی“ کرد. “عذرخواهی“ این کاسه لیسان، بی محتوا و ادامه نوکری به دایره سرکوب و سانسور است. اینها حقیرانه در دوره دستگیری و بیماری و شرایط وخیم جسمی بکتاش آبتین سکوت کردند. دهانها را بستند و اعتراضی نکردند. در بیانیه ِ دومشان اشاره ای به مرگ بکتاش در زندان و اهمال در مداوای او نکرده اند. بکتاش آبتین را از بستگان او و مردم مبارز و کانون نویسندگان گرفتند. عامدانه او را کشتند. خانه سینما ی همدست رژیم رسواتر از همیشه
شد.
چهار شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰
۱۲ ژانویه ٢
مندرج در ژورنال شماره ۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
http://journalfarsi.com/…/۲۰۲۲/۰۱/۲۰۲۲۰۱۱۲-journal.pdf

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی