نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
نسرین رمضانعلی
حمله اوباش به دختران در پارک طبیعت، حمایت جامعه و بهم ریختگی صفوف رژیم
اشتراک گذاری

انترناسیونال ۷۶۱

حمله ۲۰ فروردین اوباش  “خواهران زینب”  و چماق بدست رژیم به چند دختر جوان در پارک طبیعت تهران به یک موضوع داغ خبری بدل شد. مقاومت دختران و حمایت مینو حسن آبادی از آنها و افشاگریهایی که در پی آن صورت گرفت و حمایت جامعه از آنها، آینه ای شد که موقعیت رو به ضعف رژیم و اعتماد به نفس مردم در آن انعکاس یافت.

مینو حسن آبادی که در این پارک حضور داشته است، تاب دیدن ضرب و شتم  و فریادهای دختران جوان را ندارد و به حمایت از دختران میشتابد. دختران را از زیر چنگ اوباش  در میاورد. نیروهای انتظامی مینو را دستگیر و به زندان انتقال میدهند. مینو طی دستگیری و  در زندان ، نه تنها مورد تحقیر و توهین قرار گرفته است بلکه مورد ضرب شتم نیز قرار میگیرد.

مینو حسن آبادی در مصاحبه اش شرح میدهد احساس مادرانه اش اجازه نمیداد بی تفاوت باشد. فیلم این حمله و یورش چماقداران وسیعا دررسانه ها و مدیای اجتماعی منتشر شد.

پس از صحبتهای خانم حسن آبادی زنانی در حمایت از دختران روسریها  را برداشتند و از او اعلام حمایت و پیشتیبانی کردند. رژیم تحت فشار گسترده قرار گرفت. فشار جامعه بحدی بود که  برخی کارگزاران رژیم و از جمله نمایندگان مجلس مجبور به اظهار نظر شده و اقدامات فیزیکی را محکوم کردند.

طی روزهای اخیر تعدادی از ورزشکاران  و رضا صادقی یکی از خوانندگان در ایران ، پیام حمایتی از دختران انقلاب داده اند. رضا صادقی فیلمی پخش کرده است که در اینستاگرام و تلگرام در ابعاد میلیونی دیده شده است  و صدها هزار کامنت در محکومت اقدام وحشیانه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی و دستگیری و اذیت و آزار دختران انقلاب را  منعکس میکند.

اقدام و ابتکار مینو حسن آبادی در حمایت از دختران و مقابله او با باند اوباش مورد تحسین قرار گرفت و انعکاس خبری وسیع یافت. به همین خاطر زیر فشار حکومت قرار گرفت. وی پس از اینکه با وثیقه۴۰  صد میلیونی آزاد شده بود به “ستاد امنیتی اخلاقی” احضار شد. دوم اردیبهشت و پس از حضور در این ستاد تلفن همراه او مصادره میشود و با اتهاماتی از قبیل حضو با برنامه ریزی درمحل وقوع حادثه، روشن بودن رنگ مانتو و تداخل در کار نیروی انتظامی مواجهه میشود.

احضار خانم مینو حسن آبادی و طرح اتهامات پوچ و مسخره علیه او عمق درماندگی حکومت برای ایجاد فضای رعب و سرکوب و امنیتی کردن جامعه را به عیان نشان میدهد.

دختران خیابان انقلاب هر روز باز تکثیر میشوند. نظام موقعیت خود را متزلزتر از همیشه میبیند.  اعتراضات کارگری، اعتراضات معلمان، اعتراض به وضعیت محیط زیست، اعتراض سپرده گذاران بانکها، اعتصاب و اعتراض چندین شهر در کردستان به وضعیت معیشتی و بیکاری و … ادامه دارد. حکومت از همه طرف زیر ضرب اعتراضات مردم قراردارد.

نه سرکوب، نه تشدید رفتار خشن  با زنان خیابان انقلاب و حامیانش آنها، نه دستگیری و نه زندان و… نتوانسته ونمی تواند  جلوی اعتراض مردم را بگیرد. اعتراض و مقاومت و مبارزه مردم وضیعت حکومت را بهم ریخته و در موقعیت دفاعی قرار داده است.  اعتراضات دیماه و ادامه اعتراضات در بخش های مختلف جامعه حکم سرنگونی حکومت را صادر کرده است . مردم برای به گور سپردن حکومت اوباشان اسلامی سرمایه به نبرد نهایی نزدیک میشوند.

 
 
https://rowzane.com/content/nasrin_ramezanali/article=120318