پروین محمدی
آقایان! دوره کاربست سیاست الصاق جاعلانه ترین و کثیف ترین اتهامات به منتقدین
دوشنبه, 5ام آذر, 1397  
اشتراک گذاری

آقایان! دوره کاربست سیاست الصاق جاعلانه ترین و کثیف ترین اتهامات به منتقدین برای منکوب کردن آنان در جنبش کارگری ایران به سر آمده است

اخیرا و بدنبال برگزاری به اصطلاح مجمع عمومی از سوی جناحی از مدعیان کرسی داری سندیکای واحد، کسانیکه ما تحت فشار آنان به دیگر جناح مدعی کرسی داری این سندیکا “آنهم به عنوان جناح مستقل و چپ” تن ندادیم بشدت عصبانی شده و از موضع صریح ما در اتخاذ یک سیاست مستقل کارگری در قبال هر دو سوی کشمکش در سندیکای واحد، چنان به خشم آمده اند که زمین و زمان را برای اراجیف گوئی و پرتاب کثیف ترین اتهامات علیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به هم می بافند.

من قضاوت در مورد اراجیف و چرندیاتی که این افراد و  جریاناتشان  به اتحادیه آزاد کارگران ایران بسته اند را به افکار عمومی می سپارم و فقط بر این نکته تاکید میگذارم که ما صراحتا و بی هیچ پرده پوشی سیاستهای خانه کارگری حاکم بر هر دو جناح رقیب در کرسی داری سندیکای واحد را مورد نقد قرار دادیم و در کنار این آقایان برای فروختن جناح مورد حمایت شان به عنوان جناح مستقل و چپ جنبش کارگری ایران به افکار عمومی و کارگران قرار نگرفتیم.

“هر که با من نیست دشمن من است” آنهم به کثیف ترین و جاعلانه ترین شکلی، وصف حال این جماعت است.

من در اینمورد که این آقایان فراموش کرده اند که دوره اختناق در ایران در حال بسر آمدن است و دیگر کاربست سیاست الصاق جاعلانه ترین و کثیف ترین اتهامات به منتقدین برای منکوب کردن آنان در جنبش کارگری ایران به سر آمده است با سند و مدرک در فرصتی دیگر خواهم نوشت.

اما برای  شفاف سازی مواضع اتحادیه در مورد کشمکش در میان رقبای کرسی داری در سندیکای واحد، توجه خوانندگان را به پاسخی که به داود رضوی داده ام جلب میکنم.

این پاسخ از طرف من به لحاظ رعایت پرنسیب های رسانه ای پاسخگوئی، در روز۲۲ آبانماه  فقط در یک گروه تلگرامی که مطلب داود رضوی در آنجا درج شده بود قرار داده شد.

پروین محمدی: پاسخ به داود رضوی

جناب رضوی ،اینکه به زعم شما  ما با تخریب سندیکا میخواهیم جایگاهی برای سایت اتحادیه خبری آزاد(تمسخر راه به جایی نمی برد عزیز) بخریم، پاسخ نقدهای ما نیست.  از شما یک نفر حداقل این انتظار میرود که شعور افکار عمومی را دست کم نگیرید.

همکار شما جناب حسن سعیدی در نقد بیانیه ما مطالب غیر واقعی نوشته بود. من نیز در شش بند بطور مستند به آنها پاسخ دادم.

همه اش فرموده اید شما چطور میگوئید فلان و بهمان؟! آیا همین آدم و یا هر کس دیگری  که ۱۳ سال پیش رفته و امروز همچنان کارگر شاغل شرکت واحد است،(جدا از اتهام امنیتی که  شما بهش وارد میکنید ) با شما می بود و میگفت عضو سندیکا هستم باز هم میگفتید برو تو  عضو سندیکا نیستی؟ بسیاری از همین دور بریهای شما هم حالا اگر  ۱۳ سال نباشد خیلی سالها در سندیکا نبوده اند  و امروز علیرغم بازنشستگی، شما به عنوان عضو سندیکا عکس شان را کنار خودتان منتشر میکنید. آخر این سمت شورای نگهبانی را برای اینکه از بین کارگران برای عضویت در سندیکا گزینش کنید کدام  اساسنامه و یا مجمع به شما اعطا کرده است؟

عزیز، متهم کردن مخالفین و رقبا آنهم به اتهام سنگینی چون جاسوسی و با استناد به صحبتهای شفاهی و حدس و گمان آدمهای رقیب همدیگر، سنت ما کارگران نیست. مگر کارگری که به هر دلیل در مقطعی کم بیاورد نمیتواند عضو سندیکا باشد. سندیکا که تشکل انقلابیون حرفه ای نیست. سندیکا تشکل توده کارگران با هر دین و مذهب و خصوصیات خوب و بد فردی و یا دارای نقطه ضعف و نقطه قوت شخصیتی است.

در رابطه با موضوع اسانلو  هم  که در مقابل نقد ما به آن پرداخته اید، باید بگویم ما زیر رفتار و اعمال خودمان نمی زنیم. اولا اسانلو سالها بعد از آن نقد ما به خارج  رفت و تا آن هنگام نیز تغییر موضعی در رابطه با شوراهای اسلامی و مماشات با آنها نداد و شما نیز در این رابطه مشکلی با ایشان نداشتید، دوم اینکه ما هیچگاه بیانیه شما را در مورد اسانلو محکوم نکردیم که البته اشتباه کردیم علنا و طی بیانیه ای محکوم نکردیم. بلکه از آنجا که به مسائل شخصی ایشان پرداخته بودید شفاها به شما توصیه کردیم نباید سندیکا به مسائل شخصی افراد بپردازد. توصیه کردیم اگر نقدی به اسانلو هست آن نقد را در شان سندیکا انجام دهید و از موضع رویکردهای صنفی و سیاسی ایشان نقدش کنید که نکردید!؟ به این دلیل ساده که تا به امروز هم با مماشات طلبی های اسانلو با خانه کارگر و شوراهای اسلامی مسئله و مشکلی نداشته اید و همین امروز همان سیاستها را ادامه میدهید. اگر اسانلو در میزگردی تحت عنوان “وحدت رویه تشکلهای کارگری با سران کانون عالی شوراهای اسلامی” در همان اوان تشکیل سندیکا شرکت  کرد و مورد نقد ما در آندوره واقع شد شما امروز در در ادامه همان سیاست، حمایت این سران از رضا شهابی را با افتخار در کانال سندیکا منتشر و در انتخابات هیات تشخیص کاندیداهای شورای اسلامی کار شرکت میکنید.

اتفاقا آن چیزی هم که در نقد امروز  ما مورد نظر  است همین مسائل و ذکر این نکته به کارگران و افکار عمومی است که در اتخاذ سیاستهای خانه کارگری، هر دو جناح حاضر در سندیکا همسو هستند. اگر جناحی از جناح مقابل عکس نشست با شورای اسلامی کار شرکت واحد را برای جاسوس خواندنش منتشر میکند خود  همین جناح،  تبلیغ و فراخوان شرکت در انتخابات شورای اسلامی شرکت واحد را میدهد. لطفا یک جناح را جاسوس و جناح دیگر را چپ  نخوانید و به عنوان جناح چپ جنبش کارگری به ما کارگران نفروشید. ما در بیانیه خود به نحو بارزی به همین مسائل پرداخته ایم.

گذشته از اینها، آیا اگر کسی یا تشکلی،  بطور مستند طومار حداقل مزد همین الان شما را به نقد بکشد و بگوید حتی بدتر از سیاستهای نمایندگان ضد کارگری در شورایعالی کار است شما اسم آنرا تخریب میگذارید؟ یا شرکت شما را در انتخابات هیات تشخیص کاندیداهای شورای اسلامی کار شرکت واحد را به نقد بکشد و بگوید شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار به بهانه جلوگیری از تقلب، خودش نفی سندیکایی  است که خود مدعی تشکل کارگران در همان شرکت است، این تخریب است؟ بیانیه اتحادیه ما روشن وشفاف است و به جز نقد مستند چیز دیگری نیست.

و الی آخر….،

جناب رضوی، میدانید مشکل چیست؟ مشکل این است که برخی نهاد های محفلی و فرقه ای در جنبش کارگری، سندیکای واحد را فرزند خوانده ننری  کرده اند که هیچکس نباید بگوید بالای چشمت ابروست و دقیقا این مسئله است که دوستان واحد را علاوه بر تشویق به تداوم سیاست مماشات طلبی و همسوئی با سیاستهای خانه کارگر، به غلط در جای دیگری قرار داده و هر نقد مستندی آنان را بر آشقته میکند. در حالی که جنبش کارگری و مبارزات کارگری اینگونه نیست. ما همانقدر که برای وجود و مانایی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران هزینه داده و دوستانمان در اتحادیه، در دفاع از این سندیکا زندان رفته و سرشان تراشیده شده و دنده هایشان شکسته شده است به همان درجه نیز در مقابل هر گونه سیاست خانه کارگری در سندیکا که فراتر از کارگران شرکت واحد تهران، متعلق به جنبش کارگری ایران نیز است ایستادگی و آنرا از سوی هر جناحی باشد مستندا نقد خواهیم کرد.

در عین حال که تاکیدات مکرر شما و دوستانتان  به هزینه دادن هایتان نه برای شما و نه برای هیچکس دیگری مشروعیت نمی آورد این سیاستهای حاکم بر یک تشکل است که معرف آن است نه هزینه دادنهایش. گنجی ها و سازگاراها هم مدتهای طولانی زندان بوده اند و هزینه داده اند.

جناب رضوی، دوستان شما با اتهام پراکنی صحبت میکنند و ما مستند. طوریکه حتی ما را متهم  به حمایت از کسانی میکنند که قرار است امروز مجمع عمومی برگزار کنند. نقد به شما، ما را در کنار دیگران قرار نمیدهد. نقد مستند، نقد است. باید به آنها پاسخ دهید.

در عین حال که همینجا در مقابل افکار عمومی، من پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام میکنم اگر کسی چه در درون خودتان چه بیرون خودتان هست که نه یک صفحه بلکه حتی یک خط از ارتباط ما با برگزار کنندگان مجمع ارائه دهد که به زعم دوستان شما  برای جلو رفتن کار آنها، کار و فعالیت نیز کرده ایم من با مسئولیت خودم همه بحثهای خودمان را پس میگیرم . حتی سند نیم خطی را نیز قبول میکنیم. دست از لجن پراکنی بردارید و کمی انصاف به خرج دهید. ما حامی سندیکای مستقل کارگری در کشور و منجمله حامی سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد هستیم و در این رابطه هر دو جناح سندیکا بدلیل سیاستهایشان مورد نقد ما هستند.

دوست عزیز، ما در جنبش کارگری و بر سر منافع کارگران برای خوشامد حتی عزیز ترین هایمان که یکی هم دوستانی چون شماست موضع گیری نخواهیم کرد. قطب نمای نقد ما،  فقط و فقط سیاستهای حاکم بر یک تشکل یا هر جناحی در یک تشکل در چهارچوب منافع طبقاتی مان است و بس. ۲۲ آبان ۹۷

————————-

متن  نوشته داود رضوی پیرامون جوابیه پروین محمدی به حسن سعیدی

بهتراست خانم محمدی پاسخ به سعیدی را پاسخ به سندیکا و تخریب سندیکای واحد نام ببرید .

واقعا جای تاسف دارد که فکر میکنید با تخریب سندیکای کارگران شرکت واحد میتوانید جایگاهی برای سایت اتحادیه خبری آزاد بخرید ،چطور میتوانید سندیکای واحد را که بیشترین هزینه را برای ایجاد تشکیل تشکلی مستقل بعد از ۲۷سال سکوت درجامعه کارگری پرداخت کرده با این ادبیات زیر سوال ببرید سندیکای واحد تا همین الان هم تحت فشار وتهدید عوامل امنیتی عوامل خانه کارگر وشوراهای ضدکارگری است . پاسخ شما چیزی جزتخریب و بی ارزش کردن تلاش های سندیکا واعضایش نیست و درنوشته های قبلی تان هم طوری نوشته اید انگار شما دایه مهربانتر ازمادر سندیکا هستید .

در۱۳سال گذشته اکثرا مطلع هستند تا امروز سندیکا جلساتش را درخانه های اعضایش برگزار میکند وحتی پلیس تا توی خانه ها برای رعب ووحشت وارد شده است . شما چطوراشخاصی را که ۶سال و۱۳سال ازسندیکا جدا شده اند و حالا با همکاری عوامل امنیتی وکارفرما ووزارت کار میخواهند سندیکایی جعلی وفرمایشی برپا کنند با سندیکای مبارز کارگران شرکت واحد یکسان میبینی و براحتی ازآن عبور میکنی اگر واقعا نقد میکنی ،چطور اسانلو را که سندیکا درموردش بیانیه داده و همین همفکرهای شما در ابتدا سندیکا را بخاطر بیانیه عزل برای اسانلو محکوم میکردند امروز چماقی بر سر سندیکا میزنی بعد دم از نقد میگویی؟

ما برای مسکن ازسندیکا کمکی نگرفتیم چرا که درپروژه سپیدار تعدادی ازاعضا موافق نبودند ازسندیکا کمک بگیرند لذا سندیکا جمعی اداره میشود نه دو ویا سه نفره.

 اما درتجمعاتی که سندیکا با پرچم سندیکا مقابل شورای شهر برگزار کرده از ۱۰۰تا ۴۰۰نفرشرکت کرده اند .

اگر ما بخارج رفته ایم بخاطر عضویت سندیکا در آی تی اف میباشد و با انتخاب اعضا وجلسات درسندیکا این سفر انجام شده .

درکارهای گروهی همیشه مخالف و موافق وجود دارد اما حاصل کارجمعی را درسندیکا احترام میگذارند ، بحث امروز سندیکا همان هشدارهایی است که قبلا درمورد سعید ترابیان به شما وعظیم زاده داده بودم ، خبر دارید که هنوز اسامی اعضای هیئت مدیره دست ساز ترابیان وعوامل امنیتی اعلام نشده است و فردا میخواهند مجمع بگذارند اما کاندیداها هنوز مشخص نیستند . به نظر من شما قطعا مغرضانه وآگاهانه با سندیکا برخورد میکنید ویا بقول خودتان نقد میکنید. افکار عمومی و زمان روشنگر واقعیت ها خواهند بود.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی