رضا رشیدی
نامه ای به اتحادیه آزاد کارگران ایران
دوشنبه, 17ام دی, 1397  
اشتراک گذاری
اسماعیل بخشی کارگر هفت تپه و یکی از اعضا شورای نمایندگان کارگران در هفت تپه است. اسماعیل بخشی در سه ماهه گذشته  مبارزات کارگران هفت تپه را  با ایراد چندین سخنرانی پرشکوه و رادیکال  به جلو برد و و با طرح اداره شورایی کارخانه  توانست نتنها مبارزات کارگران هفت تپه را در همان مدت کوتاه رهبری و جلو ببرد بلکه کل فضای شهر شوش و جنبش کارگری را تحت تاثیر قرار داد . اکتویستهای  جنبشهای اعتراضی معلمات،پرستاران ،بازنشستگان ،دانشجویان و بسیاری از مردم با آویزان کردن پلاگاردی بر سینه که بر آن نوشته شده بود من اسماعیل بخشی هستم خود را هم صدا و همراه او پنداشتند و صدای اعتراض هفت تپه و اسماعیل بخشی ، تبدیل به پرچمی برای اعتراض اقشار متفاوت مردم شد.
اسماعیل بخشی دستگیر و تحت شکنجه های طاقت فرسایی قرارگرفت و مدت زمان کوتاهی پس از آزادی با نامه ای رسمی و علنی و رو به جامعه دادستان شوش را به مناظره دعوت کرد ،در مدت زمان بسار کوتاهی این اقدام اسماعیل بخشی با موجی از همبستگی نهادها و سازمانهای چپ و کمونیست و اقشار زیادی از مردم قرار گرفت. دعوت به مناظره  در باره شکنجه از سران  سرکوبگر رژیم توسط یک فعال کارگری  فضای پر شوری بوجود آورد و ویک بار دیگر بر بستر فضای سیاسی موجود نقش تاثیرگذار رهبران کارگری را در رادیکال کردن اوضاع سیاسی را جلو چشم جامعه قرار داد،اسماعیل بخشی با این ابتکارش نتنها کل حاکمیت رژیم را زیر  سوال برد و در بین جناحهای حکومتی ولوله انداخت بلکه پرچم اعتراضات این دوره را اعتلا بخشید .
در چنین اوضاع سیاسی شاپور احسانی راد یکی از اعضا شناخته شده اتحادیه آزاد کارگران به بهانه شکل گرفتن شورای اسلامی کار در هفت تپه و عدم اعتراض اسماعیل بخشی به شکل گیری شورای اسلامی کار او را ظاهرا به نقد کشیده است ،یاداشت شاپور احسانی راد نه بعد از شکل گیری شورای اسلامی کار به اسماعل بخشی بلکه چند روز پس از نامه دعوت به مناظره دادستان شوش نوشته شده است!؟
هر کسی که زندان رفته ازجمله خود شاپور احسانی را میداند که زندان و شکنجه و تهدید خانواده بعد از زندان یکی از ابزارهای خانه نشین کردن فعالین سیاسی و اجتماعی است و این بسیار امر طبیعی است که فرد زندانی پس از زندان ادامه راهش را باز نگری کرده و شیوه مناسبتری را برای ادامه مبارزه انتخاب نماید و اسماعیل بخشی به نظر من همین کار را کرد ،با یک ابتکار بسار جالب و تهییجی و اصولی بار دیگر پرچم اعتراض به شکنجه و زندان را که بخش مهمی از پلاتفرم طبقاتی کارگران است را  با همین دعوت به مناظره بلند کرد.
متاسفانه  کار به همینجا ختم نشد و پروین محمدی یکی دیگر از اعضا اتحادیه آزاد کارگران سنگ دیگری به پای خود و اتحادیه آزاد کارگران بست، پروین محمدی  در جواب به نقد یاداشت شاپور احسانی راد ناباورانه  تمامی احزاب و سازمانهای چپ و سوسیالیست را در کنار آدمکشان جمهوری اسلامی و جناحها و باندهای ارتجاعی راست قرار داد . این نامه  و حمله به جریانات رادیکال سوسیالیست و سازمانهای چپ در دوره سیاسی نوشته شده که جمهوری اسلامی زیر بیشترین فشار طبقه کارگر و مدافعین و فعالین اجتماعی و سیاسی و احزاب کمونیست و چپ قرار گرفته است.  هیچ زمانی کسی و جریان رادیکالی ، احزاب چپ و کمونیست و فعالین سیاسی را به دلیل حمایت از فردی شکنجه شده را مورد نقد قرار نداده است ،اصانلو  یکی از راست ترین چهره های جنبش کارگری سابق و پاچه خوار سلطنت طلب امروز  را در همان زمان که اعتصاب کارگران شرکت واحد در سال ٨۴ اوج گرفته بود دستگیر و زندانی کردند از طرف همین اشخاص و سازمانها، زندانی و شکنجه کردن او محکوم شد. لازم به ذکر و یادآوری نیست که همیشه اشخاص و سازمانهای چپ و کمونیست شکنجه  و زندانی کردن افراد را توسط جمهوری اسلامی محکوم کرده اند هرچند که دفاع از اسماعیل بخشی امروزه تبدیل به پرچم مبارزه بر علیه زندان و شکنجه شده است .
 این روزها  صد ها نفر هم صدا با بخشی خواستار محاکمه عاملین و امرین شکنجه خودشان و اسماعیل بخشی هستند و پروین محمدی با رویکردی بشدت غیر سیاسی نتنها خود بلکه اتحادیه آزاد کارگران را نیز زیر سوال برده است،اتحادیه آزاد که پیشینه بسیار درخشانی دارد ،کمپین جمع آوری چهل هزار امضا،نقش ارزشمند اتحادیه آزاد در تاثیر گذاری در مبارزات کارگران لاستیک البرز،نساجی های کردستان ،آجر پزی ها و در همین دوره نقش بسیار مهم ،ارزشمند اتحادیه در هفت تپه و گروه ملی فولاد را نمیتوان نادیده گرفت و تا همینجا  تاثیرات اتحادیه آزاد کارگران در مبارزات کارگران مناطق و بخشهای مختلف در تاریخ دوره معاصر ثبت شده است.
نباید فراموش کرد کمپین  ممنوعیت امنیتی کردن پرونده فعالین کارگری در زمانی که جعفر عظیم زاده  و اسماعیل عبدی معلم در زندان و در اعتصاب غذا بودند  برافراشته شد ، و تا همینجا هم این ابتکار عظیم زاده و  اسماعیل عبدی و اتحادیه  آزاد کارگران ستودنی و باید آن را فعال کرد ،در همین رابطه ، ای کاش مسئولین و اعضا اتحادیه آزاد کارگران این اقدام اسماعیل بخشی را به کمپین  ممنوعیت امنیتی کردن پرونده فعالین کارگری و اجتماعی وصل میکردند و با وزنه سنگینتری که پشت آن امروزه جمعیت بیشتری را جمع کرده است مبارزه جاری را ابعاد اجتماعی بیشتری میدادند و خود سکاندار این حرکت میشدند.
در خاتمه  یاداشت شاپور احسانی راد و پروین محمدی دو نفر از اعضا هییت مدیره اتحادیه آزاد کارگران باید توسط اعضا و سایر مسئولین اتحادیه نقد شود ،و سنگ بزرگی که این دو تن به پای اتحادیه  آزاد بسته اند تنها با هوشیاری سایر مسئولین اتحادیه و اعضا اتحادیه آزاد باز میشود در غیر این صورت ادامه رویکرد موجود ، بشدت اتحادیه آزاد کارگران و اعضا آن را منزوی و پاسیو  و دوستداران اتحادیه را   از آنها دور خواهد کرد ،امیدوارم دوستان اتحادیه این نامه را از سر صمیمیت تلقی نمایند
بااحترام
رضا رشیدی فعال کارگری
١٧ دی ماه ٩٧
نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی