نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
رضا رشیدی
کوتاه درباره اول مه سال ۱۴۰۰
اشتراک گذاری

اول ماه مه برابر با یازدهم اردیبهشت امسال بسیار باشکوه برگزار شد ،زنده باد تمامی انسان‌های شریفی که در سازماندهی اول مه امسال،از تدارکات،نوشتن قطعنامه،قانع کردن و ایجاد وحدت در بین بخش های مختلف واحد‌های تولیدی خدماتی،،و جسارت و شجاعت شرکت در اعتراض کف خیابان در شهرها تلاش کردند.

اول مه امسال با وجود فشارها و تهدیدات نیروهای امنیتی،با بازداشت فعالین و رهبران کارگری،باشکوه برگزار شد ،این سطح از شرکت کارگران و سایر اقشار جامعه در اول مه دور از انتظار نبود،ماهها و روزها و ساعتها کار انجام شد.
فراخوان بازنشسته گان،اعتراضات کارگران در هفت تپه و فولاد و اعتراضات معلمان و نقش برجسته تشکل های کارگری و سخن رانی های آتشین کارگران و فعالین کارگری و اقداماتشان اول مه را سازمان داد
اول مه امسال نشان داد حتا با وجود تهدیدات پلیسی و ایجاد جو رعب و وحشت و محرومیت طبقه کارگر از داشتن تشکل توده ای، کارگران و مزد بگیران مصمم تر از پیش عزم جزم کرده اند تا جامعه را از نکبت فقر و بدبختی و فلاکت جمهوری اسلامی نجات دهند و جامعه ای انسانی با بالاترین استانداردهای زندگی بشر سازمان دهند
بدون تاکید بر نقاط قوت های برگزاری اول مه امسال نمیتوان پیش رفت.
زنده باد اول مه
زنده باد اتحاد کارگری

 
 
https://rowzane.com/content/reza-rashidi/article=219266