حسن صالحی
در باره مرگ رفسنجانی
یکشنبه, 19ام دی, 1395  
اشتراک گذاری

هاشمی رفسنجانی یکی از کسانی که در بنیانگذاری حکومت جهل و خرافه و جنایت جمهوری اسلامی نقش مهمی داشت در اثر ایست قلبی درگذشت. مرگ رفسنجانی برای مردمی که از این حکومت زخم خورده اند و عزیزانشان در طول زمامداری افرادی نظیر رفسنجانی ها به چوبه های دار سپرده شدند، خبری توام با احساس افسوس بود. افسوس به این خاطر که وی زنده نماند تا در مقابل دادگاههای مردمی بخاطر تحمیل فقر و بی حقوقی به مردم ایران و بعنوان یکی از عوامل اصلی در قتل‌هاى متعدد دولتى در خارج کشو و منجمله میکونوس جوابگو باشد و محاکمه شود.

اما خبر مرگ رفسنجانی برای بخشی از حکومت و شماری از رسانه های جمعی معلوم الحال نظیر بی بی سی و اپوزیسیون پرو رژیم نیز افسوس و تاثر زیادی را بهمراه داشت. افسوس به این خاطر که حالا با رفتن “رئیس جمهور دوران سازندگی” پروژه “اصلاح حکومتی” بی پدر شده است. از این نظر حق دارند. رفسنجانی علیرغم تضعیف موقعیت سیاسی اش یکی از “بزرگان” نطام بود که می توانست رقبای حکومتی را به چالش بکشد. او برای این جماعت حکم نوری در انتهای تونل بود که می توانست در مقابل خشم و نفرت بی حد و حصر مردم از این نظام برای آن عمر بیشتری بخرد.

جمهوری اسلامی با رفسنجانی و یا بدون رفسنجانی همواره دشمن آزادی و دشمن مردم ایران بوده است. بگذار با گسترش اعتراض و مبارزه خود رفتن ظالمان حاکم بر ایران را هر چه سریعتر کنیم و عاملان بی حقوقی و سرکوب مردم ایران را قبل از اینکه به مرگ طبیعی گرفتار آیند در دادگاه های مردمی محاکمه و مجازات کنیم.

حسن صالحی

۸ ژانویه ۲۰۱۷

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی