شهلا دانشفر
کارگران نیشکر هفت تپه به توطئه انتخاباتی رئیسی پاسخ میدهند
چهارشنبه, 26ام خرداد, 1400  
اشتراک گذاری

هفته قبل خبری همراه با عکس و تفصیل مبنی بر شرکت محمد خنیفر و مسلم چشم خاور دو نفر از نمایندگان کارگران نیشکرهفت تپه در جلسه ای با دو نفر از نمایندگان مجلس که در آنجا بنر تبلیغاتی ستاد رئیسی نصب شده بود، به بحث داغی تبدیل شد و بدرست موجبات نگرانی و انتقاد بسیاری از حامیان نیشکر هفت تپه را فراهم کرد. موضوع از این قرار بود که این دوستان در جلسه ای تحت عنوان مقابله با “ساختار فساد زا در ایران قوی” با حضور دو نماینده مجلس یعنی نادری و موسوی شرکت کرده بودند که در آن بنر تبلیغاتی ستاد رئیسی نیز نصب بود. شرکت این دوستان در این اجلاس و تصاویری که از آنها همراه با نصب بنر انتخاباتی رئیسی منتشر شد، در کنار جشنی که از سوی شمار معدودی از کارگران تحت عنوان تشکر از “رئیسی” برپا شد، آنهم در روز بعد از جشن بزرگ تاریخی خلع ید از سوی کارگران نیشکر هفت تپه و بالاخره سکوت نسبتا طولانی این عزیزان در این موارد، بر این شبهه که گویا این دو فعال کارگری عضو ستاد رئیسی هستند، زمینه داد. چطور که حضور آنها در استادیوم اهواز در سفر انتخاباتی رئیسی به این شهر نگرانی ها را شدت بخشید. این چنین بود که ما نیز نگرانی و نقد خود را طرح کرده و همه تاکیدمان این بود که نباید اجازه داد که تشبثات حکومت اسلامی برای استفاده از اعتبار نیشکر هفت تپه برای داغ کردن تنور انتخاباتی شان ذره ای بر ۵ سال مبارزه درخشان این کارگران علیه بساط چپاول و دزدی حاکم و دستاوردهایش سایه بیندازد. ما همانجا این انتظار را در مقابل کارگران نیشکر هفت تپه قراردادیم که رو به جامعه پاسخ دهند و شفاف سازی کنند. امروز جای بسی خوشحالیست که این عزیزان با درایت بالایی به این موضوع نگاه کرده و راه حل و پاسخ روشن خود را دادند و در مقابل این تلاشهای حکومتیان متحدانه پیگیر مطالباتشان هستند و علیه هرگونه بهره جویی سیاسی از مبارزاتشان و نیز هر لغزشی ایستاده اند. از جمله اولتیماتوم دادند که اگر تا ۲۴ خرداد پاسخ آنها داده نشود سیل کارگران هفت تپه به خیابان خواهد آمد.
این حرکت هوشیارانه کارگران نیشکر هفت تپه پاسخ دندانشکنی به بازیهای انتخاباتی حکومتیان و تفرقه افکنی های آنان و همچنین باند مافیایی اسدبیگی بود. اما ای کاش این دوستان بدون تاخیر و سریعتر عکس العمل نشان میدادند. چرا که هفت تپه امروز بدرست به مرکز توجه و امید مردم تبدیل شده است و نباید گذاشت یک لحظه چنین دسیسه هایی بر روی مبارزات آنان سایه بیندازد. کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه خود در پاسخ به این موضوعات با اعلام اینکه تنها راه کسب مطالبات اقتصادی-اجتماعی-سیاسی آنها اتحاد طبقاتی کارگری و توهم نداشتن به هیچ یک از جناح های قدرت سرمایه داری است، پاسخ دندان شکنی به همه بخش های حکومتی داده و بر مطالبات خود تاکید میکنند.
در این پیام کارگران در مورد حضور دو نفر از نمایندگان خود در جلسه مورد اشاره و اینکه چگونه توطئه گرانه بنری با امضای ستاد رئیسی در جلسه نصب شده بود، توضیحاتی داده و با تاکید بر اینکه خنیفر و چشمه خاور عضو ستاد رئیسی و هیچ ستاد انتخاباتی دیگری نیستند، مینویسند: “دو تن از نمایندگان عزیز و تلاشگر ما، آقایان محمد خنیفر و مسلم چشمه خاور برای پیگیری های معمول برای حق آبه و مسائل دیگر منجمله تحویل و تحول برای حکم خلع ید به تهران رفتند و در چندین جلسه با انواع مقامات اعم از وزارت نیرو، نمایندگان مجلس و … دیدار کردند. در یکی از این دیدارها دو نماینده مجلس یعنی نادری و موسوی همکاران ما را دعوت به حضور در جلسه ای با موضوعیت پیگیری مسائل هفت تپه کردند که قرار بوده درباره نحوه حل مشکلات جاری شرکت بحث شود، اما بدون اطلاع همکاران ما یک بنر تبلیغاتی رئیسی را در محل نصب میکنند. به همکاران ما گفته شده این جلسه واقعا برای پیگیری است و نه تبلیغ برای رئیسی و به زودی تمام میشود و همکاران ما در عمل انجام شده قرار گرفته و تمرکز را بر طرح مشکلات شرکت میگذارند و با این تصور که این جلسه به سرعت تمام میشود و به جلسات مهم دیگری برای پیگیری مطالبات خواهند رفت به مساله بنر تبلیغاتی واکنش نشان نداده اند. حتی به این دو نماینده ما گفته شده که برگزاری این جلسه پیگیری در اتاقی که بنر انتخاباتی هم نصب شده تصادفی بوده و صرفا به این علت بوده که این دو نماینده مجلس در این ساعت در این محل حضور داشته و وقت دیگری نداشته اند که به موضوع هفت تپه اختصاص دهند و بنابراین بهتر است فرصت از دست نرود و مطالبات به بحث گذاشته شود و بعد این دو نماینده کارگری وقت کنند تا در فرصت کوتاهی که در تهران هستند به سایر جلسات با مجلس و وزارت نیرو و … بروند.”
کارگران نیشکر هفت تپه در این بیانیه بدرست بر این نکته تاکید کرده و مینویسند:” نباید سو استفاده این دو نماینده مجلس طرفدار رئیسی به پای نمایندگان تلاشگر ما نوشته شود. نمایندگانی که بعد از بازگشت به شوش مورد ضرب و شتم اراذل اسدبیگی (با تحریک و تمویل مسعود کثیر) قرار میگیرند و اتفاقا همین دستگاه قضایی تحت ریاست رئیسی به جای بازداشت ضاربین خنیفر و چند همکار دیگر ما را بازداشت میکند. نه خنیفر، نه چشمه خاور و نه هیچ نماینده مستقل کارگری نه عضو هیچ ستاد انتخاباتی هستند و نه اصلا قرار دارند که قسمتی از روند تبلیغاتی شخص خاصی باشند. همکاران ما چند سال است که در حال پیگیری مطالبات هستند و اینکه دو ماه از این چند سال مصادف با بازی انتخابات شده است نباید باعث شود که چشم بر حقیقت بست و همکاران ما را متهم کرد”.
در همین راستا این کارگران ادامه داده و مینویسند:” تلاش برای سو استفاده انتخاباتی توسط دو نماینده مجلس از حضور دو نماینده مستقل کارگری هفت تپه که برای یک سلسله جلسات با انواع ادارات و مقامات از هر سه قوه در تهران حضور داشته اند، نه انتخاب این دو همکار ما بوده و نه مورد تایید آنها. این تلاش برای سو استفاده، در میان حجم زیادی از پیام های همکاران ما که مواضع روشنی درباره بی ربط بودن انتخابات به کارگران را اعلام میکند در حقیقت یک تلاش کور و بی ثمر بوده است. ما به اندازه کافی روشنگری میکنیم و اعلام میکنیم که هیچ کدام از کاندیداها ربطی به منافع کارگری ندارند. همزمان هم روشنگری میکنیم که نمایندگان ما صرفا برای پیگیری مطالبات به مقامات ذیربط مراجعه میکنند”. و در ادامه میگویند: “اینکه ستاد رئیسی میخواهد از پیروزی کارگران هفت تپه در خلع ید به نفع خود بهره برداری کند به معنی این نیست که پیروزی ما مدیون یک مقام خاص حکومتی است. بارها اعلام کردیم که این پیروزی فقط محصول همت و اتحاد کارگران هفت تپه بوده است. اما ضمنا هم اعلام میکنیم که اجازه نمیدهیم از پیروزی ما بهره برداری سیاسی کنند.ما صریحا روشنگری کردیم که چند ماه تاخیر در اعلام حکم خلع ید بخش خصوصی یعنی اینکه رئیسی میخواهد در آستانه انتخابات از این رای قضایی بهره برداری کند. ما همین حالا هم رئیسی و قوه قضائیه را مسئول بسیاری از مصیبت ها میدانیم که در همین دو ماه به ما تحمیل شده است.”.
در عین حال این کارگران با اعلام قاطع اینکه اجازه بهره برداری سیاسی از کارگران و مبارزات و پیروزی خود را به هیچ جناحی نمیدهند،اعلام کرده و مینویسند:”البته قطعا اگر هر کدام از این عزیزان آگاهانه و حتی با نیت خوب و برای پیگیری مطالبات ما به ابزاری برای بهره برداری سیاسی بدل شود ما به طور صریح با این مساله مقابله خواهیم کرد. زیرا باور داریم تنها راه کسب مطالبات اقتصادی-اجتماعی-سیاسی ما اتحاد طبقاتی کارگری و توهم نداشتن به هیچ یک از جناح های قدرت سرمایه داری است”.
توضیحات روشن و همه جانبه و قاطع کارگران نیشکر هفت تپه، این سنگر مهم جنبش کارگری، بیش از هر چیز هوشیاری و پختگی این کارگران را که به راستی در کوران نبردی سخت آبدیده شده اند را به نمایش میگذارد. درود بر کارگران نیشکر هفت تپه.
این اتفاق در عین حال که نگرانیهایی را در سطح جامعه دامن زد، درس های آموزنده ای هم برای خود این کارگران و همه برای کل جامعه در بر داشت.
نباید اجازه داد که توطئه گریهای حکومتیان صف متحد مبارزات ما کارگران را متفرق کند. جمهوری اسلامی و باند مافیایی اسد بیگی که خود را در برابر کارگرا ن نیشکر هفت تپه شکست خورده میبینند میکوشند با انواع توطئه ها مبارزات این کارگران را عقب بزنند. از جمله با قطع حق آبه نیشکر هفت تپه زمینهای کشت آنان دارد میسوزد و با نپرداختن دستمزدها این کارگران در تنگنای اقتصادی و معیشتی، سختی قرار گرفته اند. امروز این کارگران در موقعیت دشواری قرار دارند. با تمام قوا باید از مبارزات آنان حمایت و پشتیبانی کرد. متن کامل پیام کارگران نیشکر هفت تپه ضمیمه است
شهلا دانشفر
اطلاعیه درباره همزمانی پیگیری های نمایندگان کارگری هفت تپه با زمان تبلیغات انتخابات و روشنگری درباره یک اتهام وارده به برخی از آنها
اخیرا اتهاماتی به برخی نمایندگان کارگری هفت تپه مطرح شده که گویا آنها آگاهانه در مسیر تبلیغات برخی کاندیداهای ریاست جمهوری و مشخصا ابراهیم رئیسی قرار گرفته اند. این اتهام واقعیت ندارد و لازم است در باره این اتهام ناصحیح، نکاتی را به اطلاع برسانیم.

 • یکم اینکه هرگونه مراجعه نمایندگان کارگری به مسئولین برای پیگیری مسائلی چون خلع ید، حق آبه، جلوگیری از غارت شرکت و امثالهم یکی از اقدامات معمول نمایندگان کارگری برای پیگیری مطالبات عمومی ما بوده و هست. نمایندگان ما به وزارت نیرو (بخشی از دولت روحانی)، نمایندگان مجلس و مجلس، قوه قضاییه مراجعه کرده و خواهند کرد. به عنوان مثال دیدار تنی چند از نمایندگان کارگری ما با قالیباف که سال قبل به منطقه ما آمده بود امری معمول بود و برای پیگیری مطالبات ما بود. اما اگر الان قالیباف کاندیدا بود برخی افراد باز هم نمایندگان ما را متهم میکردند که در مسیر تبلیغات این شخص هماهنگ شده اند؟ اگر وزیر کار کاندیدا شده بود باز هم نمایندگان ما که بارها به وزارت کار و ادارات مربوط به آن مراجعه کرده اند متهم میشدند؟ الان رئیسی کاندیدا شده است؛ این موضوع در اختیار ما نیست. مراجعه نمایندگان ما به رئیسی و سایر مقامات قضایی صرفا به عنوان امر روزمره پیگیری مطالبات نزد دستگاه های ذیربط است.
  -دوم؛ در مورد شخص ابراهیم رئیسی، بارها همکاران ما اعلام کرده اند که از نظر ما رئیسی و روحانی فرقی ندارند. مراجعه همکاران ما به ایشان صرفا به عنوان مراجعه به فردی است که در راس قوه قضائیه است. قبل از اینکه برخی کشف کنند که ستاد تبلیغاتی رئیسی ممکن است از پیروزی کارگران هفت تپه بهره برداری تبلیغاتی کند ما سال قبل و در بهمن ماه صریحا اعلام کردیم “میدانید که جناح قالیباف-رئیسی و سایر اصولگرایان قصد دارند چهره ای به اصطلاح رئوف و عدالت محور از خود نشان بدهند که برای انتخابات ریاست جمهوری خودشان را بهتر و با “صلاحیت” تر از روحانی و سایر اصلاح طلبان نشان دهند در حالی که در ضد کارگری بودن یکی هستند. “.
  اینکه ستاد رئیسی میخواهد از پیروزی کارگران هفت تپه در خلع ید به نفع خود بهره برداری کند به معنی این نیست که پیروزی ما مدیون یک مقام خاص حکومتی است. بارها اعلام کردیم که این پیروزی فقط محصول همت و اتحاد کارگران هفت تپه بوده است. اما ضمنا هم اعلام میکنیم که اجازه نمیدهیم از پیروزی ما بهره برداری سیاسی کنند.
  ما صریحا روشنگری کردیم که چند ماه تاخیر در اعلام حکم خلع ید بخش خصوصی یعنی اینکه رئیسی میخواهد در آستانه انتخابات از این رای قضایی بهره برداری کند. ما همین حالا هم رئیسی و قوه قضائیه را مسئول بسیاری از مصیبت ها میدانیم که در همین دو ماه به ما تحمیل شده است.
 • سوم؛ دو تن از نمایندگان عزیز و تلاشگر ما، آقایان محمد خنیفر و مسلم چشمه خاور برای پیگیری های معمول برای حق آبه و مسائل دیگر منجمله تحویل و تحول برای حکم خلع ید به تهران رفتند و در چندین جلسه با انواع مقامات اعم از وزارت نیرو، نمایندگان مجلس و … دیدار کردند. در یکی از این دیدارها دو نماینده مجلس یعنی نادری و موسوی همکاران ما را دعوت به حضور در جلسه ای با موضوعیت پیگیری مسائل هفت تپه کردند که قرار بوده درباره نحوه حل مشکلات جاری شرکت بحث شود اما بدون اطلاع همکاران ما یک بنر تبلیغاتی رئیسی را در محل نصب میکنند. به همکاران ما گفته شده این جلسه واقعا برای پیگیری است و نه تبلیغ برای رئیسی و به زودی تمام میشود و همکاران ما در عمل انجام شده قرار گرفته و تمرکز را بر طرح مشکلات شرکت میگذارند و با این تصور که این جلسه به سرعت تمام میشود و به جلسات مهم دیگری برای پیگیری مطالبات خواهند رفت به مساله بنر تبلیغاتی واکنش نشان نداده اند. حتی به این دو نماینده ما گفته شده که برگزاری این جلسه پیگیری در اتاقی که بنر انتخاباتی هم نصب شده تصادفی بوده و صرفا به این علت بوده که این دو نماینده مجلس در این ساعت در این محل حضور داشته و وقت دیگری نداشته اند که به موضوع هفت تپه اختصاص دهند و بنابراین بهتر است فرصت از دست نرود و مطالبات به بحث گذاشته شود و بعد این دو نماینده کارگری وقت کنند تا در فرصت کوتاهی که در تهران هستند به سایر جلسات با مجلس و وزارت نیرو و … بروند. این سو استفاده دو نماینده مجلس طرفدار رئیسی نباید به پای نمایندگان تلاشگر ما نوشته شود. نمایندگانی که بعد از بازگشت به شوش مورد ضرب و شتم اراذل اسدبیگی (با تحریک و تمویل مسعود کثیر) قرار میگیرند و اتفاقا همین دستگاه قضایی تحت ریاست رئیسی به جای بازداشت ضاربین خنیفر و چند همکار دیگر ما را بازداشت میکند. نه خنیفر، نه چشمه خاور و نه هیچ نماینده مستقل کارگری نه عضو هیچ ستاد انتخاباتی هستند و نه اصلا قرار دارند که قسمتی از روند تبلیغاتی شخص خاصی باشند. همکاران ما چند سال است که در حال پیگیری مطالبات هستند و اینکه دو ماه از این چند سال مصادف با بازی انتخابات شده است نباید باعث شود که چشم بر حقیقت بست و همکاران ما را متهم کرد.
 • چهارما؛ پیگیری مطالبات توسط نمایندگان کارگری در مراجع قانونی و رسمی فقط یکی از راه هایی بوده است که ما کارگران هفت تپه در این سال ها پی گرفته ایم. همه دنیا به چشم دیده است که ما در پایتخت اعتصاب جهان همیشه در حال مبارزه برای کسب مطالباتمان با قدرت و توانایی اتحاد و اعتصاب و تجمع خودمان بوده ایم. ما دو روش همزمان را پی گرفته ایم: ما اکثر اوقات در حال اعتراضیم و برخی روزها هم نمایندگان ما در حال مذاکره و پیگیری های قانونی. ما اعتصابات نود روزه و هفتاد روزه و … داشته ایم. اتهام زنندگان گویا حواسشان نیست که در این اعتصابات خنیفر ها و بخشی ها و عباسی ها و بهمنی ها و …در میانه میدان اعتصاب بوده اند. اکثر همین عزیزان در جلسه مجلس هم شرکت کردند و از مطالبات ما هم دفاع کردند. به مراجع دیگر هم مراجعه میکنند و پیگیر مطالبات ما هستند.
  -پنجما از دلسوزانی که به قصد حمایت، مبارزات ما را پیگیری میکنند انتظار میرود قبل از صدور حکم، در مورد مسائل دقت به خرج دهند. ما ماه ها قبل اعلام کردیم که ممکن است قالیباف-رئیسی بخواهند از پیروزی های ما بهره برداری سیاسی کنند (قبل از اینکه معلوم شود کدام یکی از این دو به طور قطعی در انتخابات شرکت خواهند کرد). پس کشف بزرگی نیست که فهمیده شود ستاد رئیسی میخواهد از مساله خلع ید که در حقیقت نتیجه مبارزات ماست بهره برداری کند. هم شما و هم ما اعلام میکنیم که اجازه بهره برداری سیاسی از کارگران و مبارزات و پیروزی های انها را به هیچ جناح سیاسی نمیدهیم.
  تلاش برای سو استفاده انتخاباتی توسط دو نماینده مجلس از حضور دو نماینده مستقل کارگری هفت تپه که برای یک سلسله جلسات با انواع ادارات و مقامات از هر سه قوه در تهران حضور داشته اند، نه انتخاب این دو همکار ما بوده و نه مورد تایید آنها. این تلاش برای سو استفاده، در میان حجم زیادی از پیام های همکاران ما که مواضع روشنی درباره بی ربط بودن انتخابات به کارگران را اعلام میکند در حقیقت یک تلاش کور و بی ثمر بوده است. ما به اندازه کافی روشنگری میکنیم و اعلام میکنیم که هیچ کدام از کاندیداها ربطی به منافع کارگری ندارند. همزمان هم روشنگری میکنیم که نمایندگان ما صرفا برای پیگیری مطالبات به مقامات ذیربط مراجعه میکنند. برای آنها فرقی نداشت اگر به جای رئیسی، یک کاندیدای دیگر اکنون رئیس قوه قضاییه بود. یا فرقی نداشت اگر فلان شخص وزیر باشد یا بهمان شخص نماینده مجلس. اگر الان رئیسی به استان می آید و نماینده کارگری برای پیگیری یک مورد به او مراجعه میکند معنی اش همراهی آن نماینده کارگری با مساله تبلیغات انتخاباتی نیست؛ اگر در همین ایام وزیر نیرو هم به استان بیاید، یا هر مقام دیگری باز هم ممکن است نمایندگان کارگری برای پیگیری یک مطالبه خاص به او مراجعه کنند. ما ده ها مشکل داریم و مشکلات ما به انواع و اقسام مراجع قانونی در هر سه قوه مرتبط میشود. مراجعه نمایندگان کارگری به مقامات قبل از انتخابات و بعد از انتخابات صرفا در چهارچوب وظیفه نمایندگی کارگری بوده و خواهد بود. تلاش های این عزیزان در زمان انتخابات متوقف نمیشود. ما خودمان را با انتخابات آنها تنظیم نمیکنیم بلکه برای پیگیری مطالبات مان در تمام دوازده ماه سال کوشش میکنیم.
  البته قطعا اگر هر کدام از این عزیزان آگاهانه و حتی با نیت خوب و برای پیگیری مطالبات ما به ابزاری برای بهره برداری سیاسی بدل شود ما به طور صریح با این مساله مقابله خواهیم کرد. زیرا باور داریم تنها راه کسب مطالبات اقتصادی-اجتماعی-سیاسی ما اتحاد طبقاتی کارگری و توهم نداشتن به هیچ یک از جناح های قدرت سرمایه داری است.
  -ششم؛ برخی از به ظاهر منتقدان و چند فرد خاص (که مجموعا پنج نفره هم نیستند) و با ظاهر دلسوزانه دست به تخریب فعالان مستقل هفت تپه و اقدامات کارگران هفت تپه میزنند، متحدان و دوستانشان در هفت تپه اشخاصی هستند که همدست اسدبیگی هستند، عملا مامور دستگاه امنیتی در شوش و هفت تپه هستند و ضمنا نام فعال کارگری را یدک میکشند( همه این مامور ها را میشناسند و برای کسانی که با آنها دوستی میکنند هیچ توجیهی وجود ندارد که بخواهند بگویند بی خبر بودیم و در رابطه بودیم). این به ظاهر منتقدان با این دسته افراد ( کارگزاران مشهور امنیتی) دوستی دارند و از حمایت صریح این کارگزاران از این یا آن مقام مملکتی و یا فلان کاندیدای سپاهی چشم پوشی میکنند اما نمایندگان دلسوز و مستقل کارگری را بابت چیزی که انتخاب خودشان نبوده مورد تخریب قرار میدهند. برای ما این ماجرا هم یک آزمون دیگر بود برای شناختن دوست از دشمن. مخاطب این اطلاعیه البته آن چند فرد خاص نیست بلکه اکثر شما افراد دلسوزی هستند که دغدغه پیروزی کارگران هفت تپه و کل جنبش کارگری را دارید.
  -هفتم؛ هفت تپه قدردان زحمات نمایندگان مستقل کارگری است. ما از تمام زحماتی که نمایندگان مستقل کارگری ما (چه اسماعیل بخشی عزیز چه محمد خنیفر عزیز، ابراهیم عباسی، یوسف بهمنی، مسلم چشمه خاور، امید آزادی، امیدوار، عادل سرخه، حسن کهنکی، عماد کثیر و …. چندین عزیز دیگر) در طی این سال ها کشیده اند قدردانی میکنیم و همینطور از همه عزیزانی که در خارج از هفت تپه فرای بهره برداری های جریانی و گروهی خود، حامی مطالبات طبقاتی ما بوده اند هم اعلام تشکر میکنیم.
  کارگران هفت تپه هنوز راه درازی در پیش دارند. ما صاحب تمام شکست ها و پیروزی های خود هستیم و مسئولیت هیچ کدام را برگردن کسی نخواهیم گذاشت. حمایت سازنده و نقد سازنده و آگاهانه و نه اتهام زنی های بی اساس، کمک کننده است و ما از هرگونه نقد سازنده استقبال میکنیم اما همزمان از دلسوزان مبارزات کارگری میخواهیم که با یک مورد تمامیت یک حرکت که چند سال است با سختی های بسیار به پیش رفته را قضاوت نکنند و چند تن از بهترین عزیزان زحمتکش و دردکشیده ما را مورد اتهام قرار ندهند؛ یک مورد که اتفاقا انتخاب نمایندگان ما نبوده است و توسط دیگران به دو همکار ما تحمیل شده است. موردی که باید توسط همه ما و همصدا محکوم شود زیرا تلاش برای سو استفاده و فریبکاری دو مقام مجلسی از حضور نمایندگان کارگری ما برای امر روزمره پیگیری مطالبات کارگری هفت تپه بوده است.
  جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه
  ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی