شیرین اکبری
آن روز دور نیست
چهارشنبه, 16ام بهمن, 1398  
اشتراک گذاری

مبارزات مردم اعم از کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان در طی این چهل سال بی وقفه ادامه داشته و طی دوره هائی در اشکالی بر جسته خود نمائی کرده است. پیشاپیش جنبش اعتراضی کارگری، کارگران هفت تپه با شعاراداره شورائی پا به عرصه مبارزه گذاشتند. معلمان با اعتصابات گسترده در مقابل جامعه راه نشان دادند. عروج دخترا ن و بر سر چوب کردن حجاب نقطه عطفی در جنبش علیه آپارتاید جنسی در ایران بود. در ادامه این تحولات بود که در آبان ماه مردم به خیابان آمدند و پایان جمهوری اسلامی را فریاد زدند و به شکل گسترده در صد شهر به خیابانها آمدند و فریاد زدند که دیگر جمهوری اسلامی نمیخوایم .نمیخوایم.
در برابر این خیزش جمهوری اسلامی فرمان آتش گشودن به مردم را داد. درآبان ماه ۱۵۰۰نفر را به خاطر اعتراضات گسترده کشتند و چندین هزار نفر را دستگیرکردند . این جانیان با جنازه چرخانی قاسم سلیمانی در شهرها تلاش کردند که فضای اعتراضی جامعه را عقب زنند و با حمله به هواپیمای مسافری و کشتار ١٧۶ نفر سرنشین آن بر فضای آسمان توجه ها را به سوی دیگری برند. اما کوشیدند خود را به نادانی و بی اطلاعی بزنند و جنایت خود را پرده پوشی کنند. سکوت کردند و دروغ گفتند. بعد که همه شواهد نشان داد که این موشک زدن توسط جانیان اسلامی بوده است حکومت اسلامی به آن اعتراف کرد. این اعتراف آتش خشم مردم را شدت بخشید. مردم دو باره به خیابان آمدند و با شعارهای کشته آبان ما ١۵٠٠ نفر، فرمانده کل قوا استعفا، استعفا، جمهوری اسلامی نابود باید گردد، جواب جنایات و سرکوب حکومت را دادند. عمدی بودن جنایتی در چنین ابعاد بر مردم روشن است. مردم ۴٠ سال جنایات این حکومت را تجربه کرده اند. مردم امروز عزم جزم کرده اند به عمر این حکومت مافیایی و جنایتکار پایان دهند. جالب اینجاست که امروز گفتمان های تشکل ها و کارگری همین مضمون اعتراض به جنایات حکومت و محاکمه عاملان و آمران آنرا دارد. از جمله در همین هفته دوازده تشکل کارگری در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافری توسط سپاه و تلاش مقامات برای پنهانکاری حقیقت بیانیه ای دادند که روح این فضا و این اعتراض بر حق جامعه را انعکاس میدهد. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:” جامعه خواستار محاکمه و مجازات آمرین و عاملین اصلی این فاجعه است. آمرین و مسببین اصلی جنایت باید به جامعه معرفی شوند تا در دادگاهی با صلاحیت و مورد تایید افکارعمومی محاکمه و مجازات شوند. پیکرهای قربانیان با تمام احترام با حضور گسترده مردم در یک همبستگی سراسری تشییع شده و مراسم گرامیداشت باشکوه ، مستقل از حکومت ، آنگونه که شایسته جانباختگان می باشد، برگزار گردد. تظاهرات حق مردم است و تا معرفی شدن جنایتکاران و محاکمه آنان در دادگاه های مردمی باید بدون هیچ گونه مانع و ایجاد مزاحمتی از جانب نیروهای سرکوبگر ادامه داشته باشد. وظیفه کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، جوانان، و همه مردم آزادیخواه و برابری طلب است با پیوستن به اعتراضات جاری تا رسیدن به نتیجه مطلوب به مبارزه خود ادامه دهند.”. بخش های مختلف جامعه میتوانند و انتظار است که با چنین بیانیه هایی در مقابل تعرضات و سرکوبگری های حکومت بایستند.
حرف ما مردم به این جانیان در راس کار اینست که شما مردم بی حق وحقوق را اغتشاشگر میخوانید. بی تعارف همه ما بوی بنزین میدهیم. گلوله ها را به استهزاگرفته ایم وزندگی را بر گزیده ایم. شما را به زیر خواهیم کشید.
ما مردم قاتلین را خوب می شناسیم. از ابتدا می شناختیم عاملین وآمرین این قتلها و چهار دهه جنایت علیه بشریت خامنه ای و خاتمی ها و رهبرها و مراجع و رئیس جمهورها وزرا ووکلا و سردارها وحکام شرع ،همه را در یک صف بلند به دادگاههای مردمی خواهیم برد. آنجا مفصل،علنی، زنده، جلوی دوربین های رسانه های بین المللی و چشمان ناباور مردم جهان حقایق یکی از خونبارترین دوره های تاریخ قرن بیستم را جلوی چشم همگان خواهیم گذاشت. آن روز اصلا دور نیست .
زنده باد آزادی. زنده باد برابری

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی