شیرین شمس
پیام شیرین شمس مسئول انقلاب زنانه به زنان افغانستان!
جمعه, 29ام مرداد, 1400  
اشتراک گذاری

انترناسیونال ۹۳۴

دستیابی طالبان به قدرت سیاسی در افغانستان بسیار نگران کننده و هولناک است. چرا که همه می دانیم طالبان یک جریان مرتجع، زن ستیز، جنایتکار و تروریست است.
اما این نه اولین بار است که طالبان به قدرت سیاسی میرسد و نه اولین نماینده جنبش اسلام سیاسی است که با توحش و کشتار و زن ستیزی در خاورمیانه قدرت میگیرد، و نه اولین بار است که دولتهای غربی و از جمله آمریکا و دولتهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی مسبب چنین جنایاتی بر علیه مردم افغانستان و خاورمیانه هستند.
اما آنچه این بار متفاوت است،‌ نیروی اعتراض شما زنان افغانستان هست که جهان را خطاب قرار دادید و در شهرهای ایران از تهران تا مشهد و قم و اصفهان و در کابل و دیگر شهرهای افغانستان فریاد زدید: امارت اسلامی نمیخوایم نمیخوایم. شمایی که فریاد زدید مرگ بر طالبان،‌ فریاد زدید تا خون در رگ ماست طالب دشمن ماست، شعار سر دادید مرگ بر حامیان طالبان از جمله جمهوری اسلامی در ایران. شمایی که فریاد زدید زنان وجود دارند و طالبان نمیتواند نیمی از جامعه را انکار و سرکوب و حذف کند.
اعتراض شما علیه طالبان یادآور اعتراض ما زنان ایران در هشت مارس ۱۳۵۷ علیه طالبان و داعش ایران است.
آری این نیروی اعتراض شماست که طالبان را وادار کرده که در همین چند روز نسبت به دوره قبل فرمانروای اش، عقب نشینی کرده و با صحبت از زنان تلاش کند برای خود مشروعیت بخرد.
اما طالبان کور خوانده است. راه نجات زنان و همه مردم افغانستان مماشات و مذاکره و اعتبار دادن به گروه متوحش تروریست اسلامی طالبان و دیگر گروههای ارتجاعی نیست، تنها راه نجات مبارزه سیاسی برای نابودی طالبان این لکه ننگ بشریت است. تنها راه نجات در به زیر کشیدن توحش اسلامی از قدرت سیاسی است. چه در افغانستان چه در ایران!
ما مردم ایران و در راس آن زنان ایران، با شما زنان و همه مردم حق خواه افغانستان هم سرنوشتیم. چرا که بدنهای ما زنان و همه ابعاد زندگی ما در چنگال ایدئولوژی ضد زن اسلام و قوانین شریعه به گرو گرفته میشود. اینها مشتی جانی اند که بر سر ما حجاب کشیدند، به صورتمان اسید پاشیدند،‌ با اجبار به بردگی جنسی در ازدواج فرستادند، سنگسارمان کردند، اعدام مان کردند، ما را کشتند تا نباشیم، اما ما هستیم، ما هستیم و فریاد میزنیم مرگ بر طالبان چه کابل چه تهران، ما هستیم! ما زنان علیه طالبان هستیم، از افغانستان تا ایران.
ما زنان، ما رنگین کمانی و آتئیستهای ایران و افغانستان،‌ ما مردم خاورمیانه در هر کشوری که هستیم منجمله ایران و افغانستان، شایسته یک زندگی انسانی و در خور انسان قرن ۲۱ هستیم. برای دست یابی به این شایستگی با تشکل یابی، با تحزب و از راه مبارزه سیاسی بر مبنای یک پلتفرم انسان محور و سکولار باید بتوانیم، قدرت سیاسی را بدست بگیریم و نیروهای متوحش قرون وسطایی اسلامی، قومی و نژادی را کنار بزنیم.
هم اکنون ما به نمایندگی از زنان پیشرو و مبارز و سرنگونی طلب ایران که خواهان قطع دست مذهب از زندگی مان هستیم، در همبستگی قوی با شما زنان و مردم افغانستان اعلام میکنیم برای به زیر کشیدن حکومت جمهوری اسلامی که سر اژدهای اسلام سیاسی در منطقه است با تمام قوا به مبارزه خود ادامه میدهیم، و همچنین دست در دست شما برای ساقط کردن طالبان از قدرت سیاسی در افغانستان از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
ما باید به نیروی همبستگی و اتحاد و قدرت عظیم اعتراض خود اتکا کنیم و نه به هیچ دولت و حکومتی. اما باید دولتها و حکومتهای جهان که ادعای حقوق بشر دارند، همچنین سازمانها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق انسانی را وادار به محکوم و بایکوت کردن طالبان و جمهوری اسلامی و هر دولت و جریان اسلامی کنیم.
ما میتوانیم! ما میتوانیم! ما زنان ایران که با یک انقلاب زنانه بر بستر جنبش سرنگونی، حکومت جمهوری اسلامی را به زانو درآورده ایم و تا پله آخر سرنگونی رانده ایم، بر این باوریم که میتوانیم این حکومت را به زیر بکشیم و به شما هم این پیام را میدهیم که برای سرنگونی طالبان بجنگید. تنها راه این است که آتش خشم و نفرت و کینه و وحشت از طالبان را به نیروی مبارزه متشکل و سیاسی تبدیل کنیم.
شعار مرگ بر طالبان چه کابل چه تهران را، بر علیه جمهوری اسلامی و علیه طالبان در سراسر ایران و در سراسر افغانستان فریاد بزنید!
به انقلاب زنانه بپیوندید تا با قدرتی عظیم در افغانستان و ایران، چه کابل چه تهران! حکومتهای اسلامی را سرنگون و جنبش اسلام سیاسی را از ریشه خشک کنیم!
۲۶مرداد ۱۴۰۰ –۱۷اوت ۲۰۲۱

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی