نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
میزگرد: جمهوری اسلامی را چه نیروئی نابود می کند? با حمید تقوائی، محسن ابراهیمی و فاتح بهرامی
اشتراک گذاری
 
 
https://rowzane.com/interview/article=162369