نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
گفتگو: آموزش و پرورش ایران، سند محکومیت جمهوری اسلامی گفتگو با رضا رشیدی
اشتراک گذاری
 
 
https://rowzane.com/interview/article=232565