نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
گفت و گو
باهم: بررسی اوضاع افغانستان – نصیر مهرین- بیکارسازی زنان – بتول حیدری
اشتراک گذاری
 
 
https://rowzane.com/interview/article=235104